Ympäristömelun valvonta langattomilla sensoriverkoilla

Ajankohtaista Yleinen
Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän meluvalvontaa. Itsenäiset sensoriverkot kehittyvät luotettavampaan ja tarkempaan suuntaan. Langattomilla sensoriverkoilla voidaan rakentaa tiheitä ja laajoja ympäristönseurantaan tarkoitettuja tiedonkeruujärjestelmiä. Näillä järjestelmillä avautuu ennennäkemättömät mahdollisuudet ympäristön tutkimiseen.

Langattomilla sensoriverkoilla kerättyä tietoa voidaan käyttää monissa hyödyllisissä sovelluksissa, kuten kaupunkien meluvalvonnassa ja -hallinnassa. Langattomilla sensoriverkoilla toteutetut meluvalvontajärjestelmät kattavat tulevaisuudessa kokonaisia kaupunkeja, jolloin langattomat sensoriverkkopohjaiset meluvalvontajärjestelmät ovat osa älykkäitä kaupunkeja. Langattoman sensoriverkon datan reaaliaikainen ja automaattinen analysointi soveltuu hyvin esineiden internetin maailmaan, jossa miljardit laitteet kertovat verkossa havaintoja omasta ympäristöstään.

Sensoriverkkopohjainen meluvalvontajärjestelmä voi koostua useasta noodista, jolloin järjestelmän hinta voi nousta korkeammalle kuin kaupallisen äänitasomittarin hinta.

Perinteisen äänitasomittarin käyttöön liittyy ihmistyövoiman kustannuksia ja sensoriverkkoihin liittyy huoltotoimenpiteiden kustannuksia. Sensoriverkkopohjainen meluvalvontajärjestelmä koostuu monesta laitteesta, joten paristojen hinta huoltotoimenpiteiden yhteydessä saattaa muodostua merkittäväksi kustannukseksi.

Todellisella melumittausdatalla voidaan tarkasti arvioida meluntorjunnan toimenpiteiden tehokkuutta. Laskentamalleilla ei voida kattaa kaikkia melutasoihin vaikuttavia asioita.

Ympäristömelun laskentamallit ovat perinteisesti perustuneet useammasta mittauspisteestä ja eri aikoina mitatuista mittaustuloksista. Tällöin mittaustulokset altistuvat muuttuviin olosuhteisiin.

Meluntorjunnassa tarvitaan yleiskuva tutkittavan alueen melutilanteesta. Kun esitetään kansalaisille informaatiota melusta, tarvitaan tietoa todellisista melutasoista. Vaikka yksittäinen liikennemuoto ei yksin aiheuta meluongelmia, se saattaa vaikuttaa tietyn alueen melutason nousuun. Näistä syistä tarvitaan laajalle alueelle sijoitettuja langattomia sensoriverkkoja melutasojen valvontaan.

Sensoriverkkopohjaisen meluvalvontajärjestelmän käyttämisellä esimerkiksi teollisuusalueilla voidaan tarkistaa kuinka hyvin alueen melumallinnus pitää paikkaansa maantieteen ja ajan suhteen. Tällöin voidaan tarkistaa reaaliajassa ja jälkikäteen, että melutasot ovat pysyneet määrätyissä rajoissa. Tällaisia hyötyjä ei saada kaupallisilla äänitasomittareilla.

Meluvalvontajärjestelmillä voidaan myös tehdä muuta kuin mitata äänenpainetasoja.

Järjestelmällä voidaan esimerkiksi valvoa asuin- ja teollisuusalueita, jolloin muutokset äänenpainetasoissa voivat indikoida tiettyjä tapahtumia. Järjestelmällä voidaan myös paikantaa ja seurata äänilähteitä reaaliajassa ja jälkikäteen.

Verrattuna ympäristömelumittauksen perinteiseen menetelmään voidaan langattomilla sensoriverkoilla kasvattaa mittausjakson pituutta ja lisätä mittauspisteiden lukumäärää.

Ympäristömelun valvontajärjestelmien on oltava yksinkertaisia ja luotettavia sekä toimia pitkiä aikoja ilman inhimillistä väliintuloa. Langattomat sensoriverkot voivat vastata tähän haasteeseen.

Kaj Söderback
tohtoriopiskelija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Väitöskuiskaaja