Kuvassa on puhelin ja näyttö kuvaamassa sähköistä digitaalista asiointia

Helppokäyttöinen kansalaisen käyttöliittymä saavutettavassa sähköisessä asioinnissa 

Ajankohtaista

Saavutettavat IT-palvelut ovat avainasemassa meidän digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa. Taataksemme koko väestölle toimivat IT-palvelut tarvitsemme luonnollisesti myös hyviä käyttöliittymiä, jotka mahdollistavat onnistuneen sähköisen asioinnin julkisten IT-palvelujen loppukäyttäjille.

Esittelen tässä blogikirjoituksessa tietojärjestelmätieteen alan tutkimusta koskien julkishallinnon tietojärjestelmän käyttöliittymän kautta toteutetun IT-palvelun sähköisen asioinnin saavutettavuusongelmien ratkaisua kansalaisyhteiskunnassa. Sitä on tarkoitus tutkia ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Käyttöliittymien kautta toteutettu digitaalisiin julkisiin palveluihin pääsy on mielestäni keskeisessä asemassa kansalaisoikeuksien toteutumisessa. Tutkimukseni tavoitteena onkin juuri tutkia eri julkisorganisaatioiden tietojärjestelmien käyttöliittymien kautta toimitetun sähköisen asioinnin saavutettavuutta kansalaisyhteiskunnassa. Tutkimus rajataan koskemaan kansalaisoikeuksien hoitoon liittyvän tietojärjestelmien käyttöliittymien käytön vaikutusta IT-palveluiden saavutettavuuteen.

Tutkimusongelman muodostaa se, kuinka julkishallinnon tietojärjestelmän käyttöliittymän kautta toteutetun IT-palvelun sähköisen asioinnin saavutettavuusongelmat kansalaisyhteiskunnassa voitaisiin ratkaista ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tinäkökulmasta? Tutkimuksen ongelma ratkaistaan vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin, eli mitä käytettävyys ongelmia käyttöliittymässä on ilmentynyt kansalaiskäyttäjän IT-palvelun saavutettavuuden näkökulmasta? Miten julkishallinnon järjestelmän digitaalisia käyttöliittymiä pitäisi rakentaa saavutettavampien IT-palvelujen pääsyn luomiseksi kaikille kansalaiskäyttäjille, ja miten kansalaiskäyttäjän IT-palvelujen saavutettavuutta voitaisiin edistää tulevaisuudessa parantamalla liittymien käytettävyyden arviointimenetelmiä?

Mika Varila
Tohtoriopiskelija
Tietojärjestelmätiede
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Väitöskuiskaaja