Osallistumisen onni ja oikeutus vai oletus?

Yleinen
Terveydenhuoltoon ja sen kehittämiseen kaivataan uusia toimintatapoja kustannusten paineissa ja asiakkaiden vaatimusten lisääntyessä. Uusiin nykyajan haasteisiin etsitään vastauksia asiakaslähtöisemmästä toimintakulttuurista.

Asiakaslähtöisyyden nimissä perustetaan asiakasraateja varmistamaan asiakkaan osallistumista. Asiakasraadit ovat uusia osallistumisen muotoja julkisen sektorin toiminnassa. Keskussairaaloihin asiakasraateja on perustettu vuodesta 2013 lähtien, jolloin Vaasan keskussairaala perusti ensimmäisenä keskussairaalana Suomessa asiakasraadin. Tämän jälkeen useissa muissakin sairaaloissa on perustettu raateja.

Monien tutkimusten mukaan osallistumisella on voimaannuttava vaikutus. Asiakkaan osallistuminen omaan hoitoonsa on voimaannuttavaa, mutta myös raatityyppinen ryhmäosallistuminen voimaannuttaa. Tämä vaikuttaa asiakkaan asemaan sairaalassa. Kun asiakkaan ääni pääsee kuuluviin, asiakkaat pääsevät itse vaikuttamaan järjestettäviin palveluihin.

Tutkin tutkimuksessani asiakasraatien osallistumista. Tutkin, miten raatilaiset itse kokevat osallistumisensa. Millaista asiakkaan vaikuttaminen on raatien avulla? Kuunnellaanko raateja? Mitä sairaaloiden johtoportaissa ajatellaan asiakasraatien hyödyllisyydestä? Miten asiakasraatiin osallistuminen vaikuttaa itse raatiin osallistujaan?

Tutkimustani varten haastattelen Vaasan, Seinäjoen ja Satakunnan keskussairaaloiden raatilaisia ja johtavassa asemassa olevia henkilöitä. Asiakasraatien toimikausien kesto määrittelee tutkimukseni aikataulua.  Aikomuksenani on selvittää raatilaisten odotuksia toimikauden alussa ja toimikauden lopussa haastattelussa selvinnee, miten odotukset toteutuivat.

Toivon, että aikanaan saamani tutkimustulokset kertovat mieluummin osallistumisen onnesta ja oikeutuksesta kuin osallistumisen oletuksesta.

Sari West, tohtorikoulutettava, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Väitöskuiskaaja