Astukaamme Hiisilän kuvitteelliseen maakuntaan

Yleinen

Simulaattorit ovat useille ainakin etäisesti tuttuja muun muassa autokoulujen ajo-opetuksen, voimalaitosten, lentokoneiden ja muiden vastaavien teknisten järjestelmien käytön harjoittelun yhteydessä. Esimerkiksi lentäjä voi harjoitella simulaattorin avulla turvallisesti lentämistä eri olosuhteissa, entuudestaan tuntemattomilla lentokentillä tai poikkeavissa lentotiloissa. Simulaattori jäljittelee todellista ja harjaannuttaa toimimaan tilanteen mukaisesti. Edistyneet simulaattorit eivät juurikaan eroa reaalisista esikuvistaan. https://ilmailumuseo.fi/simulaattorit/

Viihteellisten tietokonepelien avulla oppiminen kehittää vaikkapa reaktiokykyä tai tilannetietoisuutta. Pelaaminen soveltuu oppimiseen erinomaisesti silloin, kun peli sisältää myös todenkaltaisuutta. Analogisesti on ajateltavissa, että romaanit, televisiosarjat ja elokuvat hyödyntävät todenkaltaisuutta koukuttaakseen lukijansa, kuulijansa ja katselijansa. Oletettavasti fiktion kaipuu on tatuoitu ihmistietoisuuden perusolemukseen ympäristöään mallintavana olentona. Selvityminen lajina on edellyttänyt kykyä ennakoida, ja ennakoiminen puolestaan on edellyttänyt kuvittelukykyä. Ensimmäiset todellisuuden jäljitelmät (simulacra lat.) piirrettiin luolien seinille.

Olemme vuosien ajan hyödyntäneet Hiisilän kuvitteellista maakuntaa osana hallintotieteen opetusta Aluekehittämisen simulaatiokurssilla (HTK2103, 5 op). Kysymyksessä on enemmän sosiaalinen kuin tekninen simulaatio. Sosiaalisessa simulaatiossa tapahtumien eteneminen ei ole suoraviivaista. Opiskelijoiden kommunikaatio ja reaktiot muotoilevat yhteistä pelikenttää. Sosiaalinen simulaatio jäljittelee moniarvoista ja -äänistä yhteiskuntaa. Kurssin opettajat muodostavat metavaltion, joka viime kädessä määrittää ympäröivää kuvitteellista maailmantilannetta ja keskeisiä alueeseen vaikuttavia voimia. Kuvitteellisuudesta huolimatta simulaatioon lainataan asioita todellisesta maailmantilanteesta.

Simulaation alussa opiskelijat jakautuvat ryhmiin, ja he saavat esittää toiveen itselleen sopivasta toimijuudesta. Juuri nyt käynnissä olevalla vuoden 2022 kurssilla tarjolla ovat seuraavat toimijuudet:

  • Kimpalan kaupungin pormestarin toimisto
  • Hyvinvointialue HISOTEKO
  • Kyläjärven kunnan johtoryhmä
  • Kimpalan yliopiston KEKE-instituutti (Kestävän Kehityksen Instituutti)
  • Ekokyläsäätiö SIRKKA
  • Hiisilän seudun yrittäjät (HSY) & HSY Kehitys Oy
  • Euroopan unionin ESDN:n päätoimisto sekä
  • Hiisilän maankäytön ja kaavoituksen yhteistyöryhmä HIMAKA

Hallintoa, hallintaa ja aluekehittämistä toteutetaan aika usein kahvintuoksuissa palaverihuoneissa, Zoomissa ja valtuustosaleissa. Kuvatunlaisen toiminnan jäljitteleminen on sosiaalisen simulaation keinoin suhteellisen helppoa. Hallintotieteilijät neuvottelevat, valmistelevat ja tekevät päätöksiä jokseenkin samoin niin simulaatiossa kuin todellisessakin työelämässä. Erotuksena on vain se, että todellisessa työelämässä hallinnolliset päätökset saavat insinöörit ja traktorit liikkeelle käynnistämään vaikkapa uuden liikenneväylän maansiirtotyöt.

Tekninen ja sosiaalinen kohtaavat massamuistien sisältämien tietokantojen maailmoissa, joiden varassa suoraan aistittua replikoidaan ja virtualisoidaan. Tekoälyn avulla voidaan tuottaa variaatioita, vastavuoroisuutta ja itsestään kehittyviä tilanteita. Kun todellisen ja virtuaalisen välinen kuilu kapenee ja lopulta tulevaisuudessa jopa katoaa, on aivan sama, kävelläänkö todellisen vai virtuaalisen kaupungin kaduilla. Tosin, ihmiskontaktien merkitys säilyttänee myös virtuaalitodellisuudessakin väkevyytensä.

Niin kutsuttu metaversumi muodostaa toisiinsa integroituvan digitaalisten sisältöjen, pelien, internetin, sosiaalisen median, videokonferenssien, kryptovaluuttojen sekä sähköisten kauppapaikkojen kokonaisuuden. Näissä virtuaalinen ja todellinen eivät asetu vastakkain, vaan ne hybridisoituvat muodostaen uudenlaisen normaalin. Hiisilän sosiaalisessa simulaatiossa tämä näkyy siten, että peliin tuotavia digitaalisia sisältöjä on tarjolla runsaasti, eikä pelin sisäinen yhteydenpito edellytä opiskelijoilta ja opettajilta fyysistä läsnäoloa.

Sosiaaliseen simulaatioon pohjaavan Hiisilän taika piilee yhäkin ihmisten kommunikaatioon kytkeytyvässä kutkuttavassa arvaamattomuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ilkka Luoto

Ilkka Luoto - Paikan henki

Olen aluetieteen yliopistonlehtori Ilkka Luoto ja naputtelen blogiini tekstejä kulloinkin sormenpäitäni polttelevista yhteiskunnallisista aiheista. Paikan henki on arvaamaton, eikä sen liikkeitä siksi tulisi tavoitella liian rationaalisin keinoin.