Säpinää opetuksen kulisseissa

Yleinen

Opetuksen kulisseissa on monenlaista säpinää, joka toisinaan jää näkymättömiin. Eräs harvemmin parrasvaloissa paistatteleva osa-alue on tutkinto-ohjelmien kehitystyö. Ainakin opinto-opas ja Peppi ovat tuttuja meille kaikille. Niiden sisältöjen ja tarjontojen luomiseen ovat osallistuneet opiskelijatkin ainejärjestöjensä kautta osana opetushenkilöstön organisoimaa opetussuunnitelmien ja ‑ohjelmien kehittämistä.

Yliopistossa opetettavat kurssit asettuvat osaksi kandi- ja maisteriohjelmien muodostamia tutkinto-ohjelmia. Opetussuunnitelmat tähtäävät siihen, että niiden puitteissa tarjottavat kurssit avaavat mielekkäitä opintopolkuja. Polkujen tulee olla mielekkäitä myös opettajien näkökulmasta, sillä motivoituneet opettajat ovat opetuksen laadun takeena.

Opetussuunnitelmatyötä tehdään kahden vuoden periodeissa. Opetusohjelmia tietenkin viilataan vuosittain ja opettajat täydentävät kurssiensa sisältöjä säännöllisesti. Tällä tavalla tarjottavien kurssien sisällöt elävät ja kehittyvät ajassa.

Opiskelijoilta kerätään palautetta kurssikohtaisesti. Tämä on se paikka, missä on mahdollista osallistua opetuksen kehittämiseen minimipanoksella. Kantakaa siis oma kortenne kekoon. Palaute on äärimmäisen arvokasta, koska ilman sitä muutoksia kursseihin joudutaan tekemään sokkona.

Sen lisäksi, että yliopisto-opetus perustuu opetettavan alan viimeisimpään tutkimukseen, tulee sen pystyä vastaamaan myös työelämän tarpeisiin. Tämän toteutuminen edellyttää työelämäyhteyksiä. Meillä hallintotieteissä keskeiset yhteistyökumppanit ovat julkisen hallinnon ja julkisen toiminnan edustajia. Vaasan kaupunki on esimerkiksi ollut mukana projektityö- ja kenttäkursseillamme useaan otteeseen.

Ehkäpä haastavinta työsarkaa edustavat kandi- ja maisteriohjelmien uudistaminen sekä täysin uusien ohjelmien perustaminen.

Työtä tehdään kollegiaalisesti, mutta aina myös yhdessä opiskelijoiden kanssa. Liikkuvia osia on vähintäänkin riittävästi. Mukana on opettajia, jotka edustavat lähinnä tutkimaansa erikoisalaa. Sitten on moniosaajia ja sellaisia opettajia, jotka tuovat mukaan vahvemmin pedagogista ulottuvuutta. Kaikkien panosta tarvitaan. Koulutusohjelmien tarvekartoitusta, markkinointia ja houkuttelevuutta tietenkään unohtamatta.

Suunnittelutyötä haastavat vaimeammat, mutta äärimmäisen tärkeät signaalit siitä, mihin opetettava tutkimusala on kehittymässä tai miten alan työelämätarpeet muuttuvat. Opetusmenetelmät ja erityisesti opetuksen toteuttamisen tavat vaikuttavat siihen, tulevatko opiskelijat ja opettajat kampukselle. Opintojen alussa painotetaan lähiopetusta, opintojen edetessä lisätään etäopetusta ja itsenäisesti opiskeltavia sisältöjä.

Koulutusohjelmasuunnittelussa tulisi osata katsoa tulevaisuuteen unohtamatta menneisyyttä. Olennaisinta lienee lähelle katsomisen taito eli ytimellisten sisältöjen tunnistaminen ja niiden jalostaminen opintosisällöiksi.

Työtä tehdään sisältöosaajien ja opetushallinnon yhteissessioissa. Ohjelmien hahmon muotoutuessa yhteen sovitettavia palikoita katsotaan monesta eri näkövinkkelistä. Palavereissa piirretään laatikoita, erilaisia puita oksineen ja vuokaavioita. Kiistellään lempeästi ja argumentoidaan. Takavuosina olisi sanottu, että palavereissa kuluu luvattoman paljon kahvia ja tupakkaa.

Vastikään remontoitu kandiohjelma käynnistyi hallintotieteissä kuluvan vuoden syyskuussa. Aluetieteen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen sekä julkisjohtamisen opintosuunnat muodostavat uuden Julkisen toiminnan johtaminen -opintosuunnan. Ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa valittavana on siis JTJ tai julkisoikeuden kandiohjelma. JTJ-ohjelman sisällä on kolme temaattista kokonaisuutta, joista yksi on kokonaan englanninkielinen. Tekemämme remontin jälkeen opintosuuntien välinen opettajayhteistyö kursseilla lisääntyy merkittävästi.

Tällä hetkellä hallintotieteissä on käynnissä maisteriohjelmien kokonaisremontti sekä kansainvälisen maisteriohjelman suunnittelutyö. Haastavaa on esimerkiksi ohjelmien välinen koordinointi ja yhteisistä kursseista päättäminen. Yhteisien palaveriaikojen sekä ylipäätänsä ajan löytäminen uudistutyölle on niin ikään haasteellista.

Lisätietoa kaikesta edellä esitetystä ja muustakin opintoihin liittyvistä asioista saa meidän koulutusvastaavalta, ohjelmavastaavilta sekä Hallareiden hallitukselta.

Kaikki muuttuu, ei entiselleen mikään jää. Eli lämpimät terveiset täältä kulisseista!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ilkka Luoto

Ilkka Luoto - Paikan henki

Olen aluetieteen yliopistonlehtori Ilkka Luoto ja naputtelen blogiini tekstejä kulloinkin sormenpäitäni polttelevista yhteiskunnallisista aiheista. Paikan henki on arvaamaton, eikä sen liikkeitä siksi tulisi tavoitella liian rationaalisin keinoin.