Heterotopia

Jokaisesta kulttuurista on löydettävissä paikkojen ulkopuolelle asettuvia paikkoja, jotka heijastelevat, lainaavat ja jopa vääristävät muita paikkoja. Tarkastelen tätä seikkaa soveltamalla Michel Foucaultin (1966-1967) eri yhteyksissä käyttämää heterotopian ideaa kesäisien esimerkkien valossa. Foucault kirjoitti heterotopian jokseenkin kryptisen käsitemäärittelyn vuonna 1986 ilmestyneessä artikkelissa Des espaces autres (Of Other Spaces). Heterotopia on muita tilatodellisuuksia yhdistävä, niitä heijasteleva sekä tiettyjä […]

Ilkka Luoto

Ilkka Luoto - Paikan henki

Olen aluetieteen yliopistonlehtori Ilkka Luoto ja naputtelen blogiini tekstejä kulloinkin sormenpäitäni polttelevista yhteiskunnallisista aiheista. Paikan henki on arvaamaton, eikä sen liikkeitä siksi tulisi tavoitella liian rationaalisin keinoin.