Aluekehityksen johtaminen ja kilpapurjehdus

Näillä kahdella sangen erilaisella elämänalueella on muutamia ilmeisiä yhtymäkohtia. Ehkä kysymys ei ole kuitenkaan kovin erilaisista asioista loppujen lopuksi, sillä kummassakin operoidaan kompleksisessa maastossa tavoiteorientoituneesti. Tätä pohdiskelen seitsemän teeman ja niihin kytkemieni niin kutsuttujen opetuksien kautta. Merellä sijaitsevan kilpailualueen tyypillisiin sääolosuhteisiin, kuten tuulenkääntymiin ja -taipumiin sekä veden virtauksiin kannattaa tutustua riittävässä määrin etukäteen, jolloin kilpailupäivän […]

Ilkka Luoto

Ilkka Luoto - Paikan henki

Olen aluetieteen yliopistonlehtori Ilkka Luoto ja naputtelen blogiini tekstejä kulloinkin sormenpäitäni polttelevista yhteiskunnallisista aiheista. Paikan henki on arvaamaton, eikä sen liikkeitä siksi tulisi tavoitella liian rationaalisin keinoin.