Kuuta taivaalta tavoittelevan organisaation on syytä tunnistaa paradoksinsa

Toimiessamme missä tahansa organisaatiossa, vaikkapa nyt yliopistossa, emme voi välttää vastakkaisuutta, joka realisoituu vapaiden, luovien ja itsenäisten ihmisten sekä hierarkkiselle järjestykselle, vakaudelle ja valvonnalle perustuvan organisaation välillä. Vastakkain asettuvat paradoksiksi, jos hieman yksinkertaistetaan, yksilölähtöinen itseohjautuvuus ja systeemilähtöinen byrokraattisuus. Kun lähdet vaikkapa yliopiston opettajana tekemään jotain opintojaksoa uudella ja innovatiivisella tavalla, esimerkiksi korostaen freireläistä dialogisuutta ja […]

Esa Hyyryläinen

Esa Hyyryläinen - Hallinnon tutkija

Hallintotieteen professori julkisjohtamisen oppiaineessa. Kiinnostunut kutakuinkin kaikesta hallintoon ja johtamiseen liittyvästä.