Suurten yritysten toiminnan arvopohja halutaan ruotuun

Helmikuussa 2022 julkaistiin komission ehdotus yritysten kestävää toimintaa koskevaksi huolellisuusvelvoitteeksi (due diligence, COM/2022/71 final). Direktiiviehdotuksessa määritellään kuinka eurooppalaisten ja Euroopan alueella toimivien suurten yritysten tulisi ottaa huomioon ihmisoikeusloukkausten, ympäristöongelmien sekä ilmastonmuutoksen uhka ja hallinta koko arvoketjussaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi uusi korvausvastuu lainmukaisen huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnin aiheuttamista todellisista ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristövahingoista. Ehdotetun säädöksen tarkoituksena on yhtenäistää jäsenvaltioissa […]

Julkisoikeus

Julkisoikeus - Puuvillatehtaan puntari