Julkishallinto digitalisoituu, mutta miten käy virkavastuun?

Elämme aikaa, jossa yhteiskuntaa, myös julkishallintoa, pyritään viemään digitaaliseen muotoon. Digitaalisessa julkishallinnossa tekoälyn ja datan merkitys kasvaa, kun taas inhimillinen vaikutus toimintaan vähenee. Digitalisaatio realisoituu julkishallinnossa esimerkiksi lisääntyneen ja suosiotaan kasvattaneen automaattisen päätöksenteon muodossa. Automaattisessa päätöksenteossa, kuten muunkin tyyppisessä julkishallinnon päätöksenteossa, virkavastuu on pystyttävä kohdentamaan asianmukaisesti. Esittelen tässä kirjoituksessa eräitä ongelmia, joita esimerkiksi laillisuusvalvonnassa sekä […]

Julkisoikeus

Julkisoikeus - Puuvillatehtaan puntari