Hankintadirektiivit uusiksi vuonna 2012, Hankintalaki sitten joskus perässä

Yleinen
Euroopan komissio lupaa antaa ehdotuksen hankintadirektiivien muuttamisesta tämän vuoden lopussa ja uudistus tapahtuisi ensi vuonna eli jo 2012. On tarkoitus yksinkertaistaa, nopeuttaa ja tehdä parempi työkalu yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitenkähän käy?

Julkisia hankintoja koskevia kansallisia sääntöjä on uudistettu useammankin kerran ja nyt on meneillään laajempi uudistusprosessi Euroopan unionin päässä. Jos ja kun direktiivejä muutetaan, tulevat muutokset sitten jossain vaiheessa Suomeenkin ja lakiin julkisista hankinnoista.

Muutoskaavailut ovat valmisteluasteella ja hyvässä vauhdissa. Asiasta on annettu komission vihreäkirja. Euroopan parlamentti ja sen valiokunnat ovat ottaneet siihen kantaa ja julkinen kuuleminen ja lainsäädännön toimivuuden kartoitus on myös tehty. Komissio lupaa antaa direktiiviehdotuksen vuoden 2011 lopulla.

Uudistuksen syyt ja tavoitteet käyvät ilmi asiakirjoista. Tehokas julkisten varojen käyttö on tässä taloustilanteessa entistä tärkeämpää. Lainsäädännön uudistuksen tulisi luoda joustavammat ja käyttäjäystävällisemmät hankintamenettelyt ja johtaa hankintojen nopeutumiseen.

Lainsäädännön hyvinä tuloksina pidetään hankintojen avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun lisääntymistä, tuottavuustavoitteen kirkastumista, korruption torjuntaa ja ammattimaisen hankinnan lisääntymistä. Hankintojen kilpailuttamisen kustannussäästöjen sanotaan olevan Euroopassa suuruudeltaan noin 20 miljardia euroa ja lainsäädännön aiheuttamien kustannusten vain noin 5 miljardia, eli voitolla ollaan.

Euroopan parlamentti haluaa uudistukselta erityisesti menettelyjen yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista, pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn helpottamista ja innovaatioiden kehittämisen parempia mahdollisuuksia. Euroopan parlamentin vihreää kirjaa koskevassa päätöslauselmassa (25.10.2011) keskeisinä uudistuksen painopisteinä pidetään:

  • oikeudellisen selkeyden kohentamista,
  • parhaan hinta-laatusuhteen varmempaa tavoittamista,
  • joustavampien menettelyjen sallimista,
  • pk-yritysten markkina-aseman parantamista,
  • korruption torjumista ja
  • sähköisten hankintojen laajentamista.

Hankinnoille ladataan jälleen suuria odotuksia sosiaalisten tavoitteiden toteutuksessa ja talouden kehityksen ja innovaatioiden vauhdittamisessa. Voidaan olla myös huolissaan siitä, että laaja uudistus saattaa hankintayksiköt vaikeuksiin tilanteessa, jossa entistenkin sääntöjen soveltamisen taitoa ei ole vielä täysin mestaroitu, ainakaan suhteessa hankintojen yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin. Samoin voidaan joutua miettimään, miltä Suomen omat kansalliset lainsäädäntöratkaisut näyttävät direktiivin uudistustavoitteiden valossa.

Kristian Siikavirta

Viittauksia:

VIHREÄ KIRJA EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta. Kohti tehokkaampia eurooppalaisia hankintamarkkinoita, KOM(2011) 15 lopullinen. Bryssel 27.1.2011. www

Evaluation Report: Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation, 26.11.2011. www

Julkiset kuulemiset (2.8.2011, 18.4.2011). www

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Julkisoikeus

Julkisoikeus - Puuvillatehtaan puntari