Vaasan yliopistossa osataan flipata!

LUMA-keskus Pohjanmaa

Flippauksessa asetelma, jossa opettaja ensin tutustuttaa oppijat uuteen aiheeseen, minkä jälkeen oppimista syvennetään esimerkiksi kotitehtävillä, käännetään eli flipataan. Uuden aiheen oppiminen aloitetaankin itsenäisesti opettajan osoittaman materiaalin avulla, minkä jälkeen oppimista syvennetään opettajajohtoisessa opetuksessa.

Vaasan yliopiston julkaisusarjassa ilmestyi toukokuussa Kevyesti flipaten: Opettajien kokemuksia käänteisestä opettamisesta -raportti (toim. Minna-Maarit Jaskari). LUMA-keskus Pohjanmaan johtaja Janne Koljonen on yksi uunituoreen artikkelikokoelman kirjoittajista. Janne vastaa LUMA-keskus Pohjanmaan tiedekasvatustyön johtotehtävien lisäksi Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön kandidaattikoulutusohjelmasta ja on asiantuntija-alaltaan automaatiotekniikan laboratorioinsinööri. Tässä blogikirjoituksessa LUMA-keskus Pohjanmaan johtaja Janne Koljonen kertoo, mitä flippaus oikein tarkoittaa sekä jakaa omia kokemuksiaan flippaamisesta oman opetustyönsä pohjalta.

– Flippauksessa asetelma, jossa opettaja ensin tutustuttaa oppijat uuteen aiheeseen, minkä jälkeen oppimista syvennetään esimerkiksi kotitehtävillä, käännetään eli flipataan. Uuden aiheen oppiminen aloitetaankin itsenäisesti opettajan osoittaman materiaalin avulla, minkä jälkeen oppimista syvennetään opettajajohtoisessa opetuksessa. Tämä on flippauksen perusasetelma, mutta toteutus voi olla hyvinkin erilaista opettajien ja opetettavasta aiheesta riippuen, kertoo Janne Koljonen.

Kevyesti flipaten: Opettajien kokemuksia käänteisestä opettamisesta –julkaisu koostuu johdannosta sekä seitsemästä yliopiston opettajan kirjoittamasta artikkelista. Koljosen artikkeli on nimeltään: ”KÄÄNTEINEN OPPIMINEN, JATKUVA ARVIOINTI JA MOTIVAATIOTEKIJÄT – AUTOMAATIOTEKNIIKAN ENSIMMÄISEN LUKUKAUDEN KANDIOPINTOJAKSON JA SYVENTÄVÄN OPINTOJAKSON VERTAILUA”.

– Omassa artikkelissani esittelen flippauksen toteutusta kahdessa opettamassani tekniikan yliopistokurssissa sekä analysoin flippauksen ja jatkuvan arvioinnin vaikutusta oppimiseen ja motivaatioon. Oma tapani flipata on antaa etäkäteen opiskeltavaksi seuraavan luennon materiaali, joko kokonaan tai osa siitä. Jotta etäkäteisopiskelu todennäköisesti tulee tehdyksi, opiskelijat vastaavat luentomateriaaliin pohjautuviin arvioitaviin kysymyksiin. Tämä niin kutsuttu ennakkotentti tehdään Moodle-oppimisympäristössä, jossa kysymykset arvotaan tehtäväpankista. Tenttivastaukset arvioidaan automaattisesti, ja opiskelija saa niistä välittömän palautteen osaamisestaan. Ennakkotentit vaikuttavat opintojakson arvosanaan, Koljonen kertoo.

Julkaisun toimittanut Markkinoinnin ja viestinnän yksikön yliopistolehtori Minna-Maarit Jaskari totesi Kevyesti flipaten: Opettajien kokemuksia käänteisestä opettamisesta -raportin julkistamistilaisuudessa, että opiskelijoiden kokemukset flippauksesta ovat olleet hyviä ja oppimistulokset ovat parantuneet. Myös Jannen kokemukset metodista vahvistavat, että flippaus syventää opiskelijoiden oppimiskokemusta – jo kurssin aikana, ei vasta luentosarjan ja kurssitentin jälkeen.

– Ennakko-opiskelun, ennakkotentin ja siitä saadun palautteen perusteella opiskelijalla on jo hyvä käsitys opittavista aiheista sekä omasta osaamisestaan niissä. Näin kukin tietää luennolle tulleessaan, mitä juuri hänen pitää oppia vielä paremmin, toteaa Janne.

Jannen oman opettajakokemuksen sekä opiskelijoilta saadun palautteen perusteella flippaus-metodi auttaa opiskelijoita myös parempaan itseohjautuvuuteen ja ajanhallintaan opinnoissa. Näin ollen flippaus parantaisi myös opiskelijoiden hyvinvointia vähentäen opintoihin liittyvää stressiä ja lisäten tärkeää minäpystyvyyden -tunnetta, jota tarvitaan aikuisuuteen ja työelämään siirtymiseen sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

– Kokemusteni ja saamani palautteen perusteella opiskelijat pitävät flippauksesta sekä siihen liitetystä jatkuvasta arvioinnista. Erityisesti he kokevat, että ne ohjaavat tehokkaasti opiskelemaan säännönmukaisesti, jolloin vältetään opiskelussa viivyttely ja viime hetkeen jätetty tenttiin pänttääminen. Opiskelijoiden mukaan opintojen alussa opitut tehokkaat opiskelutavat pysyvät mukana myös myöhemmillä opintojaksoilla, Janne toteaa.

Opetustauon ja kesäloman aikana onkin mahtava mahdollisuus suunnata kevyesti flipaten ja luovasti pohtien ajatus tulevaan syksyyn ja antaa alitajunnan flipata ensi vuoden pedagogiset metodit valmiiksi lähes autopilotilla! Oletko jo kokeillut flippaamista?

LUMA-keskus Pohjanmaan lukuvinkki laiturille:
Kevyesti flipaten: Opettajien kokemuksia käänteisestä opettamisesta -raportti (toim. Minna-Maarit Jaskari, saatavana: https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/15678).

 

Teksti:
Janne Koljonen, LUMA-keskus Pohjanmaan johtaja
sekä Kukka-Maaria Kallio, LUMA-kouluttaja

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

LUMA-keskus Pohjanmaa

LUMA-keskus Pohjanmaa - Oivalluksia etsimässä