Kuva salista ylhäältä päin.

Terveisiä tien päältä!

Jatkuva oppiminen

”Daa daa daa-da daa-da. Kiitää alla autostrada. Aina kiire, kiire jonnekin on, on, on.”

Kirkan vanha biisi soi korvamatona, kun myönteisen kiireen saattelemana ajelimme marras-joulukuussa Jatkuvan oppimisen Roadshow’n tilaisuuksiin eri paikkakunnilla. Nyt, kun ajokiireet ovat takana, on hyvä ajankohta pysähtyä muistelemaan antoisia kohtaamisia Roadshow’n eri paikkakunnilla.

Roadshow’n aikana elettiin todeksi ajatus, että alati muuttuvassa työelämässä osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta on tullut yhä tärkeämpää. Organisaatioiden menestys ja kehittymismahdollisuudet ovat riippuvaisia työhyvinvoinnista ja työyhteisön kyvystä oppia ja luoda uutta. Työelämässä menestyvät yksilöt, jotka ovat valmiita sopeutumaan yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin sekä kehittämään osaamistaan vastaamaan työn vaatimuksia. Roadshow’hun osallistuneet tuntuvat jakavan ajatuksen, että jatkuva oppiminen niin yksilön kuin organisaatioiden näkökulmasta on hyvä tae tulevasta menestyksestä. Koska työelämäaikaisen itsensä kehittämisen ja osaamisen roolia organisaation kilpailukyvyn ja kasvun tavoittelussa on vaikea sivuuttaa, on viesti meille koulutuksenjärjestäjänä selvä: tulevaisuuden koulutus täytyy suunnitella entistä paremmin yksilön, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. Näin se mahdollistaa joustavan ja työelämän tarpeet kohtaavan osaamisen kehittämisen.

”Kaikki mukaan, daa-da, daa-da, daa, daa!

Kiitos kaikille mukana olleille ja kumppaneille, jotka mahdollistivat Roadshow’n toteutumisen. Oli antoisaa tavata mm. kehittämisyhtiöiden, kaupunkien, liittojen, oppilaitosten ja yritysten edustajia tilaisuuksissamme.

Roadshow alkoi marraskuun puolivälissä Vaasasta. Puheenaiheeksi nousi osaajien rekrytoinnin haasteet alueella, ja mitä sen hyväksi voidaan yhteistyössä tehdä. Rekrytoinnista puhuttaessa sivuttiin työnantajamielikuvan merkitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Avaintekijöinä pidettiin mm. osaamisen kehittämismahdollisuuksia ja työhyvinvointia. Jatkuva oppiminen on yksi työhyvinvoinnin tärkeistä työkaluista ja työhyvinvoinnilla on yhteys organisaation toiminnan menestykselle. Mistä työhyvinvointi syntyy? Miten henkilöstö tai esimies jaksaa työssään? Mitä välineitä esimiehen työkalupakista löytyy työhyvinvoinnin tukemiseksi?

Myös Seinäjoella sivuttiin rekrytointiin liittyviä haasteita: työikäisen väestön väheneminen ja osaamisvaatimusten muutokset olivat tapetilla myös täällä. Yhteistyön merkitys niin koulutuksellisesti kuin alueen kehittämisessä nähtiin tärkeässä roolissa. Yhteistyön merkeissä toivotaan jatkuvuutta mm. alueella toteutetulle johtamis- ja päättäjäfoorumille. Toisaalta keskustelutti olemassa olevien yritysten kasvun tukeminen ja räätälöityjen koulutusten tarve. Miten ennakointi, liiketoiminnan analysointi ja talouden johtaminen hoidetaan? Miten edistää työhyvinvointia sote-aloilla? Miten ylläpitää erinomaista yritysilmapiiriä alueella?

Kristiinankaupungissa keskustelu kulki erityisesti Green Caren ja matkailun yrittäjäverkoston rakentamisen ympärillä. Huomio kiinnittyi osain siihen, että Kristiinankaupungissa toimii Roadshow-kaupungeista vähiten koulutuksenjärjestäjiä. Siellä koulutustenjärjestäjien näkyvyys ja yhteistyön tarve korostuu erityisesti.  Niin Kristiinankaupungissa kuin Pietarsaaressa yleisen koulutustason nostamiselle on olemassa tilausta. Kuinka jokainen ihminen saadaan innostumaan uuden oppimisesta? Miten parhaiten mahdollistetaan työn ja opiskelun yhdistäminen?

Pietarsaaressa on kansainvälisiä yrityksiä, ja siellä osaajien rekrytoinnin haasteellisuus vientivetoisessa ympäristössä ja erikoisosaamista vaativilla aloilla on arkipäivää. Osaavat ihmiset ovat yksi merkittävimmistä resursseista palvelujen tuloksellisessa ja vaikuttavassa tuottamisessa ja johtamisessa. Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja tulevaisuuden rakentamista: Pietarsaaressa ajankohtaista oli PK-yrityksille räätälöitävät johtamis-ja esimieskurssit. Ennakointiin liittyen esitettiin mielenkiintoinen kysymys: voiko rekrytointitarpeista aavistaa piileviä osaamistarpeita?

Kokkolassa osaamistarpeet painottuivat kansainvälistymiseen ja teknologia-aloille. Maisteriohjelmien tärkeys ja yliopistokeskusyhteistyö nousivat esiin keskusteluissa. Seinäjoella, Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa ja Kokkolassa opimme, että Vaasan yliopiston läsnäolo paikkakunnalla ja näkyvyys yhteistyökumppanina on tervetullutta.

Meille kaikille yhteinen intressi on osaamistarpeisiin vastaaminen, jotta yrityksemme pysyvät kilpailukykyisinä ja alueemme elinvoimaisena. Siksi Vaasan yliopiston jatkuvan oppimisen tiimi verkostoituu alueiden toimijoiden ja muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa. Näin pyrimme varmistamaan, että koulutusmallimme mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja edesauttaa valoisaa tulevaisuutta.

”Eilen oltiin Kokkolassa. Huomenna en tiedä vielä missä. Mutta tulkaa mukaan…”

Tosiaan, Kokkola oli Rodshow’n viimeinen etappi tällä erää.
Nyt jatkuu uuden Roadshow’n suunnittelu.
Ilmoittelemme hyvissä ajoin, mistä ja milloin startataan.
Ja sitten kaikki mukaan daa-da, daa-da, daa, daa!

 

Paljon mukavia sattumuksia vuodelle 2020!

Henna Hyytiä
koulutuspäällikkö, jatkuva oppiminen
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen - Osaamista tulevaisuuteen

Blogia kirjoittavat Vaasan yliopiston jatkuvan oppimisen asiantuntijat.