Ei varmasti ole klisee!

Jatkuva oppiminen

Yhteistyössä on voimaa. Ei ole pelkkä klisee, että yhdessä olemme vahvempia ja yhteistyön kautta saamme enemmän iskuvoimaa. Sen tietää useampi koulutuksenjärjestäjä Vaasan alueella, jossa on laitettu voimat yhteen, jotta voidaan vahvistaa alueen koulutustarjontaa mm. hyvinvointiteknologian saralla.

YA!, Vamia, Novia, VAMK, ÅA ja Vaasan yliopisto ovat muodostaneet verkoston edistämään jatkuvaa oppimista. JoNet -verkosto on huikea verkosto siinä mielessä, että sitä ei ole sidottu mihinkään tiettyyn projektiin tai aikaraamiin, eikä sillä ole myöskään mitään erillistä rahoitusta taustallaan. Voidaan sanoa, että verkosto syntyi spontaanisti yhteisen tärkeäksi koetun asian, jatkuvan oppimisen ympärille. Siitä tulee myös verkoston nimi JoNet, Jatkuvan oppimisen Network.

JoNetin näkökulmasta jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista eri elämän vaiheissa ja läpi työelämän. Tällöin oppiminen kohdistuu työelämän muutosten takia tarvittavien osaamisten kehittämiseen ja tukee mielekästä, merkityksellistä urakehitystä. Mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan läpi työelämän nähdään yhtenä parhaista keinoista työttömyyttä vastaan.

JoNet ottaa huomioon, että työikäiset henkilöt eivät ole ainoita, jotka hyötyvät jatkuvasta oppimisesta. Koko Vaasan seutu voittaa, jos koulutustasoa nostamalla lisätään alueen yritysten ja julkisyhteisöjen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Jos täällä onnistutaan pitämään yllä suotuisaa työllisyyskehitystä osaamistarpeisiin vastaamalla, helpottuu myös valtion talouden tasapainossa pitäminen.

JoNet on osaltaan vahvistanut eri koulumuotojen välistä yhteistyötä entisestään. Ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut ovat saman pöydän (tai tällä hetkellä verkkokokous-alustan) äärellä ja kehittävät yhdessä täydentäviä ja erikoistavia koulutuksia työelämässä oleville. Koulutukset ovat kokonaisuuksia, jotka ovat tietyille aloille tai tiettyihin tehtäviin räätälöityjä, perustuvat osaamistarpeisiin ja asiakaskeskeisyyteen. Koulutuksien suunnitteluun vaikuttaa työelämän tutkimustieto, työelämän tarpeet ja taloudelliset kannustimet tehdä opiskelupäätöksiä.

JoNet pyrkii luomaan monipuolisen tarjonnan, jossa koulutus ei välttämättä johda tutkintoon ja soveltuu erityisesti aikuisten tarpeisiin. On tärkeää, että ihmiset voivat hakeutua sellaisiin koulutuksiin, joita he tarvitsevat saavuttaakseen tietyn osaamisen. Kyseeseen tulee erilaiset opintomoduulit tai opintopaketit ja lyhytkestoiset koulutukset. JoNet luo uutta koulutustarjontaa, jotta ihmiset voivat työn ohessa tai työssään kehittää osaamistaan tietyn teeman ympärillä riippumatta koulutustaustastaan tai oppilaitosmuodosta. Tämä edellyttää uusia toimintamalleja, jotta koulutusjärjestelmä toimii riittävän joustavasti.

Ensimmäinen esimerkki, jonka JoNet lanseeraa tänä vuonna on hyvinvointiteknologia. JoNet kehittää useita koulutuspaketteja sosiaali-ja terveysalalla työskenteleville tai hyvinvointiteknologiaa tuottaville yrityksille. Asennustyötä tekeville on koulutusta, joka perehdyttää toimimiseen hoitoympäristössä. Hoitotyötä tekeville tarjotaan koulutusta asiakkaan näkökulmasta (miten tukea arkea tai vaikuttaa toimintakykyyn hyvinvointiteknologian avulla). Esimiestyössä oleville ja asiantuntijoille suunnatuissa koulutuspaketeissa luodaan valmiuksia valjastaa hyvinvointiteknologia osaksi toiminnan kehittämistä ja kursseilla perehdytään digitalisaatioon sosiaali- ja terveyspalveluissa, toiminnankehittämiseen, muuttuvaan työelämään, hyvinvointiin ja hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen työkaluna.

Erilaajuiset opintopaketit muodostuvat YA!:n ja Vamian tutkinnonosista (riippuen opetuskielestä) ja Novian, VAMK:n, ÅA:n ja Vaasan yliopiston opintojaksoista. Näihin opintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet koulutustaustasta riippumatta. Kustannustaso pidetään kohtuullisena, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, jos he tarvitsevat juuri tätä osaamista työssään tai he haluavat uudistusta työuralleen. Opintopaketeista julkaistaan lisää tietoa kesemmällä. Seuraa verkkosivuja ja somea, tai ota yhteyttä, jos haluat kysyä aiheesta!

Henna Hyytiä
koulutuspäällikkö, jatkuva oppiminen
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen - Osaamista tulevaisuuteen

Blogia kirjoittavat Vaasan yliopiston jatkuvan oppimisen asiantuntijat.