Pajatson pelimerkit: kokemuksia Ruokahävikki haltuun! -kurssista

Kestävä kehitys Kiertotalous Yleinen

Pajatson pelimerkit on nyt jaettu ja Ruokahävikki haltuun! -kurssin läpi pelannut onnellinen 500 euron ravintolalahjakortin voittaja löytynyt – paljon onnea Heidi Kurvinen! Nyt on PAJATSO-hankkeen loppuarvioinnin aika.

Tavoitteemme hankkeessa oli alueellista liiketoimintaekosysteemiä rakentamalla kokeilla uutta lähestymistapaa ruokahävikkiin ja sen vähentämiseen. Suunnittelimme yhdessä alustan toimittajien Clanedin ja Seppo.io:n kanssa demoversion digitaalisesta PAJATSO-alustasta kaikille ruokaketjun toimijoille, mutta yhtenä erityisenä kohderyhmänä meillä oli ravitsemispalvelut. Ravitsemispalveluille ja alan oppilaitoksille luotiin alustalle  Ruokahävikki haltuun! -kurssi, jossa pelaamalla ja tekemällä tehtäviä tavoitellaan hävikkimäärien vähentämistä.

Kurssin lisäksi ravitsemispalveluiden ja oppilaitosten käyttöön räätälöitiin materiaalipankki, jossa on monipuolista aineistoa ruokahävikkioppaista olemassa oleviin ratkaisuihin ja esimerkiksi lainsäädäntöön. Kaikille ruokaketjun ja ruokaekosysteemin toimijoille taas luotiin yhteistyöverkosto-osio, jotta toimijat saataisiin lisäämään yhteistyötä esimerkiksi keskustelemalla yhdessä, ratkaisemalla yhteisiä haasteita, ilmoittamalla syntyneistä ylijäämistä ja jakamalla parhaita käytäntöjään. Keskitymme nyt nimenomaan edellä mainitun kurssin analysoimiseen.

Kurssi ravitsemispalveluiden ammattilaisille

Hävikki on monimuotoinen ongelma: sitä syntyy eri syistä, ja vähennyskeinot vaihtelevat yrityksestä riippuen. Ruokahävikki on nujerrettavissa, mutta se ei onnistu pelkästään tiedon varassa. Tarvitaan myös uusien käytäntöjen omaksumista ja rutiinia.

Ravitsemispalveluissa hävikkiä syntyy kaikissa toiminnan vaiheissa, ruoan valmistuksesta ja varastoinnista aina asiakkaan lautashävikkiin. Jotta nähdään, mitkä ovat parhaat ja toimivat keinot oman yrityksen tarpeisiin, on hävikkiä seurattava ja mitattava säännöllisesti. Ruokahävikki haltuun! -kurssin tavoitteena on helpottaa tiedon ja uusien toimintatapojen omaksumista. Kurssilla pyritäänkin vastaamaan mittaamisen haasteisiin ja edistämään hävikkiä vähentäviä käytäntöjä ruokalistasuunnittelusta asiakkaan huomioimiseen sekä keittiöhenkilökunnan ja kehitystyöstä vastaavien kannustamiseen. Vastaavalle kurssille on ollut kysyntää.

Pelillistäen ja monipuolista aineistoa hyödyntäen pyrimme tekemään uuden oppimisesta hauskempaa ja mielenkiintoisempaa. Pyrimme luomaan kurssin, josta innostuu, joka houkuttelee opiskelemaan ja joka helpottaa opitun viemistä käytäntöön verrattuna perinteisten oppaiden lukemiseen. Kurssin suorittamiseen kuuluvat niin alustalla ratkaistavat tehtävät kuin aidossa keittiöympäristössä tehtävät harjoitteet ruokahävikin mittaamisen kokeilemisesta varastohävikin seurantaan. Kirjallisten tietoiskujen lisäksi teimme myös työn ohessa kuunneltavia, muutaman minuutin podcasteja, jotta uuden oppiminen ei olisi lukuinnosta kiinni. Kurssi on laadittu siten, että opiskeluaika voi olla hyvinkin lyhyt, ja toisaalta voi suorittaa useammankin tehtävän tai aiheen kerrallaan.

Jotta kurssista olisi hyötyä, täytyy se ottaa käyttöön!

Jotta kurssista olisi hyötyä, täytyy se ottaa käyttöön. Työpaikoilla olisikin hyvä sopia työaikaan kuuluva ajanjakso, jolloin kurssia voi tehdä yksin tai yhdessä työkavereiden kanssa. Viikkopalavereissa voidaan ruokahävikki ottaa puheeksi ja keskustella kurssin tietyistä sisällöistä ja kuinka niiden vieminen käytäntöön on onnistunut. Esihenkilöiden ja yrityksen johdon kannustus on tärkeää, ja hävikin vähentämisen onnistuminen riippuu pitkälti tästä kannustamisesta. Motivaatiota voi lisätä monella tavalla, esimerkiksi asiasta puhuminen ja sen huomioiminen lisäävät jo innostusta. Kukaanhan ei halua tehdä ruokaa roskikseen! Koska ruoalla ja ruokahävikillä on suuret vaikutukset ilmastoon, ympäristöön ja talouteen, myös näistä kertominen lisää asian tärkeäksi kokemista.

Miten onnistuimme?

Saimme demoversion kurssista valmiiksi alkusyksystä juuri sopivasti Hävikkiviikolle 2022. Viestimme kurssista esimerkiksi tiedotteella, some-postauksilla yhdessä kumppaneidemme kanssa, blogiteksteillä ja puheenvuoroilla tilaisuuksissa. PAJATSO-alusta valittiin myös kuukauden case-esimerkiksi kansallisella Hävikkitiekartalla. Alustan avausta juhlistettiin työpajalla Seinäjoella ja etäyhteyksin koko maassa.

Kaikesta huolimatta maksuttomalle alustalle on ollut vaikeaa saada käyttäjiä. Miksi? Yksi keskeinen syy voi olla siinä, että PAJATSO-alusta avautui ja tieto sen mahdollisuuksista tavoitti käyttäjiä vasta syksyllä. Siten sen saaminen ohjelmaan ravitsemispalveluissa tai alan oppilaitoksissa saattoi olla vaikeaa. Olemme saaneet paljon kyselyitä mahdollisuudesta käyttää alustaa keväällä 2023, mutta ainakin toistaiseksi PAJATSO-alusta sulkeutui vuoden 2022 lopussa hankkeen päättyessä. Hankkeen materiaalit, tietoiskut ja podcastit ovat kuitenkin edelleen käytössä ja hyödynnettävissä Vaasan yliopiston Waste Insight -tutkimustiimin verkkosivuilla ja Luonnonvarakeskus Luken Ravintolafoorumin sivuilla.

Yksi haasteista on ollut, että kurssi voi jäädä suorittamatta tai kesken, vaikka PAJATSO-alustalle oltaisiin rekisteröidyttykin. Tässä korostuu työnjohdon rooli, sillä kurssi tulee todennäköisemmin tehtyä, kun se sovitetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja aikataulutetaan työpäiviin tavalla tai toisella. Kurssia olisikin pitänyt suunnata ja markkinointia kohdistaa enemmän juuri esihenkilöiden tarpeeseen.

Koska kyseessä on demo, eivät alustan tekniset ominaisuudet ole olleet aivan parhaat mahdolliset. Alustaa ei luotu nollasta, vaan pohjaratkaisuna toimi jo olemassa oleva sapluuna henkilöstökoulutuksiin. Pelillisten elementtien lisääminen oli uutta, mutta niiden myötä kurssi jakautui osin kahdella alustalla toimimiseksi sen sijaan, että olisi muodostunut yksi selkeästi etenevä käyttäjäpolku. Lisäksi pelilaudan teknisissä ominaisuuksissa oli kankeutta. Palautteessa toivottiinkin selkeyttä ja helppoa etenemistä ilman turhia klikkauksia.

Suunnittelimme PAJATSO-alustan käytettäväksi puhelimella näppärästi työn ohessa, mutta käyttöliittymä ei ollut tähän paras mahdollinen. Toisaalta suurin osa alustan käyttäjistä ilmoitti käyttäneensä sitä tietokoneella.

Palautteen mukaan käyttäjät pitivät siitä, että laaja kokonaisuus oli jaettu pieniin, helpommin ja nopeammin pureskeltaviin paloihin.

Alustalla ja kurssilla oli syksyn 2022 aikana yhteensä pari sataa kävijää ja testaajaa. Palautteen mukaan käyttäjät pitivät siitä, että laaja kokonaisuus oli jaettu pieniin, helpommin ja nopeammin pureskeltaviin paloihin. Näitä pystyi sitten omatahtisesti tekemään ja toisinaan valitsemaan äänikirjaston tai luettavan materiaalin. Alustan tarjoamaa tietoa arvostettiin, ja se nähtiin ajankohtaiseksi, mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. Kuten aikaisemmin todettiin, osa käyttäjistä koki teknisen toteutuksen ja kahden osion vaihtelun ilman selkeää käyttäjäpolkua kankeaksi ja vaikeaksi. Pelaamista kuitenkin myös kiitettiin kivana tapana oppia. Käytettävyys ja yksinkertaisuus ovat asioita, joita kurssin mahdollisessa jatkokehittämisessä tulisikin ottaa paremmin huomioon.

Entä jatkossa, miten eteenpäin?

Lopuksi voimme todeta, että kurssille on tarvetta, sillä tämä on tullut esiin usealta taholta. Demomme myös osoittaa, että hankeviestintään tulisi käyttää entistä enemmän panoksia, silloin kun hankkeita kohdistetaan suurelle joukolle. Lisäksi PAJATSO-alustan kaltaisen demon testaamiselle olisi hyvä olla enemmän aikaa, kun tavoitteena on saada ravitsemispalveluita kattavasti mukaan. Vaihtoehtoisesti käyttäjäkokemuksia voitaisiin kerätä hyvinkin rajatulla joukolla esimerkiksi työpajoissa.

Kuva 1. Esimerkkikuva kurssisivustolta. (Kuva: PAJATSO-hanke)

Työpajatyyppinen opiskelu työyhteisön sisällä voisi auttaa löytämään juuri oman yrityksen syyt ja sopivat tavat vähentää hävikkiä. Kursimme kaltaiset digityökalut voivat tukea tätä, ja niitä on syytä kehittää eteenpäin. PAJATSO-alustan demo on kuitenkin hyvä alku, ja sen yhä verkossa olevat materiaalit tarjoavat monipuolisen tutustumissetin aiheeseen.

 

Kirjoittajat

Lotta Alhonnoro
tutkijatohtori, Vaasan yliopisto, lotta.alhonnoro@uwasa.fi

Kirsi Silvennoinen
erikoistutkija, Luke, kirsi.silvennoinen@luke.fi

 

Tietoa PAJATSO-hankkeesta:

PAJATSO-alusta on toteutettu osana Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa eli PAJATSO-hanketta, jonka on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hanke on jatkoa Vaasan yliopiston Waste Insight -tutkimustiimin työlle ruokahävikin vähentämiseksi. PAJATSO-alusta on demoversio, joka on kehitetty yhdessä Claned Groupin ja Seppo.io:n kanssa. Demoversiolla kerättiin käyttökokemuksia PAJATSO-hankkeen päättymiseen asti eli vuoden 2022 loppuun.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Annu Perälä

Annu Perälä - Viisaita aikeita