Terveiset Seinäjoen syyskuun työpajasta: Ruokahukka kuriin ja hävikki talteen – biomassat kiertoon paikallisesti

Seinäjoella kokoontui 13.9.2022 joukko kiertotaloudesta kiinnostuneita ammattilaisia ja verkon kautta osallistujia koko maasta. Työpajan tavoitteena oli selvittää, millaisia sivuvirtoja ja elintarvikejätteitä syntyy, miten niitä voitaisiin paremmin ehkäistä ja hyödyntää sekä miten lisättäisiin yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Alustuksissa kuultiin hyviä esimerkkejä Pohjanmaan alueelta ja muualta Suomesta. Puheenvuoroissa pohdittiin kasvihuonetuotannon sivuvirtoja, kuten eri laatuluokkien tomaattien hyödyntämistä, yläkoulun […]

Annu Perälä

Annu Perälä - Viisaita aikeita