Pohjanmaan biokaasun tuotannon vauhdittamisessa muna-kana-ongelma

  Systeeminen murros, transitio, transformaatio… Monta sanaa kuvaamaan sitä, kuinka pyritään perusteellisesti muuttamaan jotain yhteiskunnan osa-aluetta. Kun halutaan kuvastaa teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, voidaan puhua sosioteknisistä järjestelmistä: teknologiat ovat aina yhteiskunnallisille vaikutuksille alttiita ja yhteiskunnallisiin ratkaisuihin sisältyy teknologisia elementtejä (Berninger ym. 2017). Energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvien kokonaisvaltaisten sosioteknisten järjestelmien kestävään murrokseen tarvitaan uudenlaista ”laatikon […]

Tutkimusblogin kirjoittajat

Tutkimusblogin kirjoittajat - Viisaita aikeita