Talousosaamisen opetuksen karikot eurooppalaisesta näkökulmasta

Oman talouden hallintaan liittyvät taidot ovat keskeisiä nyky-yhteiskunnassa selviytymiseen. OECD on jo pitkään puhunut asian puolesta, ja viime aikana myös Euroopan komissio on osallistunut aiheeseen, mm. julkistamalla lokakuun alussa viitekehyksen lasten ja nuorten talousosaamiseen kehittämiseksi. Talousosaamista mitataan myös OECD:n PISA-tutkimuksissa. Vuonna 2018 toteutetun tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisten 15-vuotiaiden talousosaaminen olikin toiseksi parasta tutkimukseen osallistuneista maista […]

Panu Kalmi

Panu Kalmi - Taloudesta ilman kyyneliä