Kesätöiden merkitys nuorten työminäkuvan muodostumisessa

Opiskelijoiden kynästä

Kirjoittajat: Ida Kettuoja ja Aino Telkkälä

Kesätyöhakujen lähestyessä nousee monella opiskelijalla mieleen edelliset työpaikat ja siellä kohtaamansa johtajat. Johtajat saatetaan nähdä suurena pelottavana auktoriteettina ja huonot kokemukset vain vahvistavat tätä mielikuvaa. Meistä jokainen on varmasti nähnyt tai jopa kokenut ongelmallista johtajuutta. Tässä blogitekstissä nostamme esille omia kokemuksiamme kesätyöpaikoilla kohdatuista johtajista sekä pohdimme, kuinka merkittävä vaikutus tulevaisuuteen kesätöissä kohtaamallamme johtajuudella on.

Eräässä Suomen laajuisessa ketjussa töiden alkaessa oli kahden päivän perehdytys. Perehdytyksen jälkeen työntekijä jätettiin yksin ja hän oli epävarma työtehtävistään, vaikka hän osasikin suorittaa ne. Aamulla hänen tullessa töihin, ei hän tiennyt, mistä aloittaa työnteko. Kysyessä kokoaikaisilta työntekijöiltä apua, hänet ohjattiin tietoisesti tekemään kaikista huonoimmat työtehtävät. Työntekijä joutui tekemään koko kesän huonoimpia työtehtäviä ja samalla hän eriytyi työyhteisöstään ja koki alemmuuden tunnetta. Kokemus ei ollut hyvä hänen työminäkuvalleen.

 

Liian usein kesätyöntekijä jätetään kuvainnollisesti yksin tien laitaan liftaamaan kyytiä antamatta hänelle selkeää ohjeistusta määränpäähän

Tilanne voi olla kuitenkin myös toisenlainen.

Eräässä suuressa kaupallisessa ketjussa kesätyöläisten taitoihin ja kykyihin luotettiin. Kesätyöntekijä koulutettiin kaikkiin työtehtäviin kattavien perehdytysten avulla. Lisäksi apua ja lisäkoulutusta sai aina pyytäessä. Esimiehen osoittama luottamus ja usko työntekijän taitoihin sekä koko kesän ajan jatkuneet jatkokoulutukset saivat kesätyöntekijän uskomaan omiin taitoihinsa, ja jopa auttamaan muita ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Kesätyöntekijä oli merkittävä osa työyhteisöä, sillä kesätöiden päättyessä olivat muut työntekijät hämmentyneitä, sillä he olivat ajatelleet kesätyöntekijän olevan vakituisessa työssä.

“I believe you don’t motivate people. What you do is hire motivated people, then make sure you don’t demotivate them.”
-Tom Golisano

Ihminen perustaa ison osan mielipiteistään ja näkemyksistään omiin menneisiin kokemuksiinsa. Kesätyöläinen on monesti vasta uransa alkuvaiheilla, eikä työkokemusta ole välttämättä kertynyt vielä muualta. Tämän takia kesätyöllä on erityisen suuri merkitys siihen, miten henkilö suhtautuu työelämään ja omaan työitsetuntoonsa myöhemmin. Onkin erittäin merkityksellistä, että vain yhdellä huonolla kokemuksella on usein todella pitkäkantoisia seurauksia. Sen vuoksi kesätyöntekijöiden kohdalla on äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota motivoivaan johtamiseen, joka ei lannista nuoren intoa ja uskoa itseensä työelämässä.

Kolme vinkkiä kesätyöläisen johtamiseen:

  1. Kesätyöläinen on monesti vasta uransa alussa. Sinulla on vaikutus hänen työminäkuvansa kehittymiseen – Ota se mahdollisuutena!
  2. Opasta ja luota kesätyöntekijään. Luo ilmapiiri, missä avun pyytäminen on toivottua.
  3. Päästä kesätyöntekijä osaksi työyhteisöä. Osoita omalla esimerkilläsi, että kesätyöntekijä on saman arvoinen eikä vain hanttihommien tekijä.

Kirjoittajat: Ida Kettuoja ja Aino Telkkälä

kuva: Pixabay.com

Kirsi Lehto

Kirsi Lehto - Suuntavilkku - Blogi tulevaisuuden johtajuudesta