Työhyvinvointi lähtee työyhteisöstä

Opiskelijoiden kynästä

kirjoittaja: Petteri Sillanpää

Työhyvinvointi ja sen johtaminen on ollut isosti tapetilla lähivuosina. Työuupumus ja sairaslomat kuormittavat organisaatioita sekä työntekijöitä. Usein työhyvinvointi ja siitä huolehtiminen sysätään lähiesimiehen vastuulle. Toki hänen tehtäviinsä kuuluu työhyvinvoinnin johtaminen ja sen seuranta. Tuloksellisuus, työn mielekkyys ja työyhteisön yleinen ilmapiiri on kaikkien työntekijöiden vastuulla. Työn mielekkyys koostuu pitkälti työtehtävistä ja kollegoista ympärillä. Jokaisen työyhteisössä tulee huolehtia myös työhyvinvoinnista lakisääteisellä näkökulmalla.

Mitkä ovat työhyvinvoinnin kannalta ratkaisevia tekijöitä?

Työ ja vapaa-aika tulee olla tasapainossa. Työt tulisi suurimmalta osin jättää töihin, mikäli tämä on mahdollista. Pandemia- ja etätyöaikana tästä on varmasti koitunut osalle harmaita hiuksia. Työn imu on paljon nykyään esillä oleva käsite. Työn imussa työntekijä saa paljon aikaiseksi ja on innostunut työstään. Työn imuun ohjaavat toimiva ja hyvähenkinen työyhteisö sekä itse työ. Usein työn imuun liitetään myös tarpeeksi haastavat tehtävät, jossa on mahdollista testata omaa osaamistaan. Työn imu ei saa kuitenkaan ajaa ihmistä liian työkeskeiseksi. On tärkeää osata myös irtautua työstä, vaikka sieltä ei välillä malttaisikaan pysytellä poissa.

Työyhteisö ja sen ilmapiiri ovat usein henkireikä osalle työyhteisön jäseniä. On tärkeää kuitenkin osata erottaa henkilökohtaiset asiat kahvihuoneeseen, eikä varsinaiselle työajalle. Toimivassa työyhteisössä luotetaan jokaiseen tiimiläiseen ja palautteenanto ei ole ”pelon asia” arkirutiineissa. Yhteisöllisyys on avain työhyvinvoinnin edistämiseen. Yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä, keskustelua, kuuntelemista, kuulluksi tulemista ja välittämistä.

Rekrytoinneissa otetaan yhä enemmän huomioon, että miten rekryttävä ihminen sopisi olemassa olevaan tiimiin. Isoin seikka toimivassa työhyvinvoinnissa on siinä, että jokainen työntekijä pyrkii edistämään sitä. Työyhteisön toimivuuden huomaa helposti jo siitä, miten suhtaudutaan työkollegoihin: kunnioittavasti vai alentavasti.
Tässä kohtaa tulisikin miettiä omaa tekemistään: miten minä itse edistän työyhteisön hyvinvointia ja mitä voisin parantaa omassa tekemisessäni työhyvinvointia ajatellen? Työturvallisuuskeskus on luonut työyhteisötaitojen pikatestin, jonka avulla voi tutkiskella omia työyhteisötaitojaan.

Työyhteisön tiimihenkeä on helpoin nostattaa yhteisellä ajalla ja tekemisellä. Kaikkien osallisuus ja yhdessä tekeminen nostattaa tiimihenkeä aina uusiin ulottuvuuksiin. Aktiviteettien ei tarvitse olla kovinkaan ihmeellisiä, vaan pääasia on kaikkien osallistuminen ja tiimin hitsautuminen yhteen. Pelit ja leikit eivät ole koskaan huono idea iästä riippumatta. Ne saavat osan porukasta innostumaan ja usein loput innostuvat mukana.

Teamwork makes the dream work!

 

kirjoittaja: Petteri Sillanpää

Kirsi Lehto

Kirsi Lehto - Suuntavilkku - Blogi tulevaisuuden johtajuudesta