Muotokuvaaja on työssään osallistava johtaja

Opiskelijoiden kynästä

En ikinä näytä hyvältä valokuvissa

Kävisitkö valokuvaajalla, joka ei kuuntelisi toiveitasi? Tärkeintähän kuitenkin on, että valokuvaajalla on visio lopputuloksesta. Mitäpä hän suotta kannustamaan ketään kääntämään kameralle parempaa puoltaan, kun jokainen on kuitenkin itsensä näköinen. Silmät ovat kuvassa kiinni, jos kuvattava ei pitänyt niitä oikeaan aikaan auki. Arvatenkin, tällaisella asenteella lopputulos on myös loppu tulokselle.

Mitä, jos sinä työntekijänä tai esimiehenä ajattelisitte näin toisistanne? Menen töihin, vaikka en tule kuulluksi. Minulla on visio tavoitteistamme, miksi siitä keskustella muiden kanssa? Työntekijä/esimies hoitaa työnsä, vaikken tietäisi hänen toimenkuvaansa. Ei tulos muutu tiedottamalla toimien ajankohdista.

Muotokuvaaja kohtaa päivittäin uusia persoonia. Jotkut kuvataan yksin, toiset pareittain ja jotkut jopa suurissa ryhmissä. Jokaisen kuva on ainutkertainen ja kuvaajan tulisi löytää kunkin kuvattavan parhaat puolet, niitä korostaen. Kuvassa tulisi näkyä ainutlaatuinen persoona. Jokaisen kuvattavan innostaminen ja osallistaminen hyvään yhteistyöhön on lopputuloksen kannalta hyvin merkittävää.

Toimivan organisaation rakennuspalikat ovat samankaltaiset, mitä myös onnistunut muotokuva edellyttää. Kaiken perustana on luottamus ja yhteisen tavoitteen selkeyttäminen. Hyvä ja hienosäätöinen yhteistyö voi tällöin mahdollistua, kun eri osapuolet ymmärtävät mitä eri toimilla tavoitellaan. Positiivisen ilmapiirin luominen ja rohkaisu auttavat luomaan parhaan lopputuloksen.

Osallistava johtajuus viittaa työntekijöiden hyvinvointia edistävään johtamiseen, jossa johto antaa työntekijöille mahdollisuuden osallistua työyhteisöä koskevien asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä ottaa heidän ehdotuksensa huomioon päätöksenteossa (Schermerhorn, Hunt & Osborn 2008; Rock2009; Perko & Kinnunen 2013).

Työntekijän kokemat arvostuksen ja vaikuttamisen tunteet lisäävät psykologista turvallisuuden tunnetta. Sen myötä avoin ja positiivinen vuorovaikutus antaa hyvät eväät työntekijän osallistamiselle. Kuunteleva johtaja oppii tuntemaan työtekijänsä vahvuudet ja mahdollistaa näiden voimavarojen valjastamisen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Hyvä johtaja hallitsee suuretkin kokonaisuudet, osallistaen.

Tulevaisuuden johtajana mietin, kuinka haluaisin itse tulla johdetuksi. Arvatenkin samalla tavalla, kuin tulla valokuvatuksi. Luovasti yksilöä kunnioittaen, innostaen ja osallistaen. Tavoitella yhteistyössä parasta mahdollista kokonaiskuvaa.

Kirjoittaja: Maria Majabacka
Kuva: Maria Majabacka (ent.Mäkelä)

Kirsi Lehto

Kirsi Lehto - Suuntavilkku - Blogi tulevaisuuden johtajuudesta