Sano stop syrjinnälle!

Opiskelijoiden kynästä

Kirjoittajat: Hanna Ahopelto ja Ella Jaatinen

Hyvä johtaja kuuntelee, luottaa ja arvostaa

Syrjintä on kielletty työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Johtajan tehtävä on edistää työyhteisön työntekijöiden yhdenvertaisuutta, ei murtaa tätä.

Yllä olevassa kuvassa on esimerkkejä, joissa esimies käyttää asemaansa väärin perustein. Syrjinnän syitä voivat muun muassa olla sukupuoli, ikä, uskonto tai vakaumus, sukupuoli-identiteetti, etninen alkuperä ja seksuaalinen suuntaus. Esimies ei kuitenkaan koskaan saisi antaa tällaisten tekijöiden tulla ammattitaidon tielle. Vaikka kulttuurisyrjintä tuntuu kaukaiselta ajatukselta, sitä tapahtuu myös meidän yhteiskunnassamme – Suomessa.

Esimerkiksi Tuomas Enbuske tuli syrjityksi haettuaan töitä oman nimen sijasta tyypillisellä romaninimellä. Kokeilu liittyi Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoimaan Työnimi-kampanjaan ja tulokset olivat hätkähdyttäviä. Yksikään Enbusken lähettämistä hakemuksista ei johtanut työhaastatteluun, ja vain kolmeen hakemukseen saatiin edes vastaus.

Vaikka kuvittelisi Suomessa asioiden olevan hyvin ja työnhaun tasa-arvoista, näin ei kuitenkaan aina ole. Johtajien tulisi olla ennakkoluulottomampia, ja tehdä päätöksiä vain ansioiden ja työkokemuksen perusteella. Syrjintä työmarkkinoilla perustuu liian usein nimeen. Nykyaikaista olisikin ottaa anonyymi rekrytointi käyttöön, jossa ei tarvitsisi kertoa nimeä tai esimerkiksi ikää. Näiden tekijöiden ei tulisi vaikuttaa työn hakuun.

Ikään perustuva syrjiminen on myöskin yllättävän yleistä. Ikärasismia esiintyy molempiin suuntiin, niin nuoriin kuin vanhempiinkin. Saattaa olla, ettei nuoria oteta työpaikalla vakavasti, kun taas esimerkiksi yli 50-vuotiaat eivät meinaa päästä edes työhaastatteluihin.

Johtajuudessa on tärkeää, että johtaja ymmärtää ketä hän johtaa, millä tavoin hän johtaa sekä miten työyhteisö saadaan liikkumaan kohti päämäärää. Hän ottaa huomioon yksilön tarpeet, mutta samalla koko organisaation hyvinvoinnin. Hyvä johtaja saa työntekijät sitoutumaan ja motivoitumaan sukupuolesta, kielestä, iästä tai muista henkilökohtaisista tekijöistä riippumatta.

#suuntavilkku #blogijohtajuudesta #univaasa

Kirjoittajat: Hanna Ahopelto ja Ella Jaatinen

Kirsi Lehto

Kirsi Lehto - Suuntavilkku - Blogi tulevaisuuden johtajuudesta