Vähemmän on joskus enemmän – Delegointi esimiestyössä

Opiskelijoiden kynästä

Kirjoittajat: Jaakko Hautamäki ja Pyry Miettinen

Työntekijät ovat yrityksen tärkein tuottoa tekevä osa. Onkin tärkeää, että heitä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti kuitenkaan heitä liikaa kuormittamatta. Esimiehellä on tässä erittäin tärkeä rooli. Hänen pitää pystyä jakamaan työtehtäviä tasaisesti sekä tuntemaan alaistensa vahvuudet ja heikkoudet.

Esimiehen on tärkeää jakaa vastuuta alaisilleen. Johtaja, joka itse pyrkii tekemään kaiken itse eikä pysty ulkoistamaan juuri mitään ei ole tehokas johtaja. Hyvä johtaja pyrkii ulkoistamaan kaikki ne tehtävät mitkä järkevästi pystyvät. Usein johtajat, jotka tekevät itse vähiten ovat kaikkein onnistuneimpia tehtävässään. Osa esimiehelle kuuluvista työtehtävistä ovat sellaisia, joita ei voi delegoida. Esimies pystyykin keskittyä näihin asioihin paremmin, kun jokainen päätös ei ole hänen vastuullaan.

Esimiehen kuuluu tuntea alaistensa työtehtävät. Se ei tarkoita esimiehen tehtävän olevan alaisten tekemisen kyttäämistä, vaan hänen pitää pystyä luottamaan alaisiin ja heidän tekemäänsä työhön. Esimiehenä tarpeeton vahtiminen ei ole tehokasta ajankäyttöä. Esimiehen kuitenkin pitää pystyä auttamaan ja tukemaan alaisiin tarpeen vaatiessa. Onkin tärkeää luoda työpaikalle ilmapiiri, jossa työntekijät uskaltavat pyytää apua esimieheltään tilanteen vaatiessa.

Hyvän esimiehen ei tarvitse olla tiiminsä paras joka asiassa. Hyvä esimies osaa delegoida haastaviakin tehtäviä henkilöille, jotka suoriutuvat niistä paremmin. Delegoidessa tehtäviä eteenpäin, on esimiehen hyvä ymmärtää antaa silloin työntekijälle vastuu työstä ja antaa hänen suorittaa se parhaaksi näkemällään tavalla. Suoritetun työn jälkeen on esimiehen tärkeä antaa palaute, miten työ tuli hoidettua.

Delegointi on tärkeää, mutta se ei itsessään ole mikään hyve.

Jos delegointi on tehty huonosti, on siitä paljon enemmän haittaa kuin hyötyä. Siksi on tärkeää, että delegointi on tehty oikealla tavalla. Kun työntekijät saavat omaan vahvuusalueelleen kuuluvia tehtäviä, työtehtävät eivät tunnu turhanpäiväisiltä hanttihommilta. Työntekijälle on miellyttävämpää, kun työtä saa tehdä ilman jatkuvaa kyttäämistä. Samalla kuitenkin työntekijät tietävät, että apua saa aina tarvittaessa.

Kirjoittajat: Jaakko Hautamäki ja Pyry Miettinen

Kuva pixabay.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Suuntavilkku - Blogi tulevaisuuden johtajuudesta