Ajankohtaisia opetuksen digitalisaation teemoja korkeakouluissa

Yleinen
.

Moodle-päivä, 28.9.png

Yhteenvetoa Moodle-päivään osallistuneiden ajatuksista liittyen digitaaliseen opetukseen

Vaasan yliopisto, Tritonia ja Blackboard toteuttuvat yhdessä Moodle-päivän 28.9.2015 Vaasan yliopistokampuksella. Tuolloin tutustuttiin opetuksen digitalisaation haasteisiin ja teemoihin korkeakouluissa, verkko-opetuksen trendeihin, Moodlen tulevaan kehitykseen, opetusanalytiikan mahdollisuuksiin riskienhallinnassa ja opetuksen laadun kehittämisessä sekä integroituihin yhteistoiminnallisiin opetusratkaisuihin.

Päivän yhtenä puheenvuorona Anu Ylitalo ja Risto Säntti käsittelivät aihetta: ”Ajankohtaisia opetuksen digitalisaation teemoja korkeakouluissa”.

Tämän puheenvuoron yhteydessä järjestettiin päivään osallistuneille mobiililaitteiden kautta (BYOD – Bring Your Own Device -toteutuksena) poll-tyylinen kysely seuraavista kysymyksistä:

 1. Mitkä asiat ovat mielestäsi ajankohtaisimpia digitaalisessa opetuksessa?
 2. Mistä aiheista ja minkälaista koulutusta tarvitsisit digitaalisen opetuksen alueelta?
 3. Miten varmistetaan digitalisaation vaatima osaaminen?

Ensimmäiseen kysymykseen tulleiden osallistujien vastausten perusteella heidän mielestään ajankohtaisimpia asioita digitaalisessa opetuksessa ovat:

 • Digitaalisuuteen ja digitaaliseen opetukseen kohdistuvat kehittämistoimet yleisellä tasolla
 • Opetuskulttuurin muutos digitaaliseen suuntaan ja sen mukana tulevat uudenlaiset toimintatavat
 • Pedagogiikan korostaminen digitaalisessa oppimisessa ja opetuksessa tekniikan sijaan
 • Oppimisympäristöjen muutos
 • Teknisten laitteiden, sovellusten ja ohjelmien toimivuus
 • Opettajien koulutus digitaalisen oppimisen ja opetuksen kysymyksiin
 • Opiskelijoiden pitäminen keskiössä ja opiskelijanäkökulman huomioiminen

Toiseen kysymykseen tulleiden osallistujien vastausten perusteella he tarvitsevat koulutusta seuraavista aiheista digitaalisen opetuksen alueelta:

 • Siitä mitä digitaalinen opetus yleisesti ottaen on ja miten sitä voi kehittää
 • Toimivat digiopetuksen ratkaisut ja työkalut esimerkein höystettynä
 • Digitaalisen oppimisen työkalut ja hyviä esimerkkejä niiden käytöstä
 • Erilaiset digitaalisen opetuksen pedagogiset menetelmät
 • Erilaiset oppimis- ja opetusympäristöt
 • Oppimisanalytiikka
 • Opettajien ohjaaminen, tukeminen ja innostaminen digitaalisten menetelmien
 • Erityisesti toivottiin, että järjestelmien käytettävyys olisi niin hyvä että koulutusta ei tarvita

Kolmanteen kysymykseen digitalisaation vaatiman osaamisen varmistamisesta osallistujat kommentoivat näin:

 • Opettajien, hallintohenkilöstön ja esimiesten/johtajien koulutus ja tuki (tekninen ja pedagoginen) digitaalisaatiosta ja digitaalisesta opetuksesta
 • Tiedon jakaminen digitaalisaatiosta, vaadittavasta osaamisesta ja miten digitalisaatiolla säästetään
 • Digitalisaation aloittaminen jo perusopetuksessa
 • Digitalisaation ymmärtäminen välineenä tähdättäessä tiettyyn osaamiseen
 • Esimiesten ja johtajien kouluttaminen digitalisaatioon ja osaamisen tärkeys
 • Yhteisöllisyys ja tiedonjakaminen
 • Myönteinen asenne ja motivaatio digitaalisuuteen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Aino-Maaria Rautenbach

Aino-Maaria Rautenbach - Yliopisto-opettajan blogi