Terveiset Korkeakoulupedagogiikan päiviltä!

digiopetus korkeakoulupedagogiikka seminaarit tapahtumat Yleinen

Terveiset Pedaforumista eli Korkeakoulupedagogiikan päiviltä!

Näitä terveisiä ovat tuoneet blogiin eri henkilöt omista tärkeistä näkökulmistaan:

Helinä Saarela – Yritysyhteistyö ja oppimisanalytiikka 

Olin hyvin vaikuttunut Pedaforumia isännöineen Haaga-Helian opetuksessa käytettävästä yritysyhteistyöstä, jota he tekevät laboratoriotyöskentelyn muodossa. Olin mukana kierroksella, jossa he esittelivät useampaa labraa. Yhdessä niistä hyödynnettiin kasvojen ilmeitä tarkkailevaa kameraa, joka koneoppimisen menetelmin pystyi aistimaan henkilön tunnetiloja. Tätä pystyttiin käyttämään esimerkiksi myynnin opetuksessa tai tiimin yhteistyön toimivuuden havainnoimisessa. Toisessa labrassa tehtiin yritysten kanssa softakehittämistä keskittyen erityisesti asiakkaan tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen. Kolmannessa labrassa työstettiin markkinoinnin toimeksiantoja. Kaikissa näissä yhteistyö yritysten kanssa oli kaiken keskiössä. He kertoivat, että heillä ei ole mitään ongelmia saada toimeksiantoja labroissa hyödynnettäväksi – päinvastoin. Olin vaikuttunut tästä hyvin käytännönläheisestä opettamisesta ja oppimisesta.

Datan hyödyntäminen kiinnostaa minua kovasti, jonka vuoksi osallistuin useampaan sessioon koskien datan ja tiedolla johtamisen hyödyntämistä. Nämä asiat tuntuvat olevan korkeakouluissa kovasti pinnalla eri näkökulmista katsottuna. Datan hyödyntämisellä pyritään helpottamaan niin opettajan työtä kuin rakentamaan yliopistotasoisia datakokonaisuuksia johdon tueksi. Opin esimerkiksi, että Moodlessa on analytiikkatoiminnallisuuksia, joita en ainakaan tiedä meillä hyödynnettävän. Ns. Analytiikkakaavioista opettaja näkee, missä kohdin hänen rakentamaansa kysymyspatteristoa tai muita tehtäväpalautuksia opiskelijoiden eteneminen on hidastunut. Tämä mahdollistaa pohdinnan, onko jokin tehtävä liian vaikea, joka voi johtaa kurssin suoriutumisen keskeytyksiin. Kuulin myös useamman yliopiston yhteishankkeesta, jossa opinto-ohjausta on kehitetty Power BI – työkalulla kerätyn datan avulla. Tämä saattaa myöhemmin rakentua uudeksi Pepin toiminnallisuudeksi, jolloin se on kaikkien Peppiä käyttävien korkeakoulujen käytössä. Aallon ihmiset puolestaan kertoivat yliopistotasoisen dashboardin rakennustyöstä, jossa tarkoituksena on saattaa opiskelun eri datat yhdelle työpöydälle. Haasteena tässä on havaittu, että käytettävät eri järjestelmät sisältävät paljon hyödyllistä dataa, mutta niiden saaminen järjestelmän ulkopuolelle ei ole itsestäänselvyys.  

 

Aino-Maaria Rautenbach Hyvinvointi kantavana teemana 

Pedaforum on tapahtuma, jossa on jokaiselle korkeakouluopetuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneelle jotakin. Tapani mukaan osallistuin aktiivisesti keskusteluihin myös virallisen ohjelman ulkopuolella, ja jälleen huomasin kuinka hyödyllisiä myös nämä ”kahvipöytäkeskustelut” ovat. 

Yhtenä tämän vuoden kantavista teemoista oli hyvinvointi, ja hyvinvointitaidot olivat myös pinnalla. Haaga-helian rehtori ja toimitusjohtaja Minna Hiillos nosti avajaisten puheenvuorossaan esiin muun muassa sosio-emotionaalisten taitojen merkityksen yhtenä tulevaisuuden osaamistaitoina.  

Helsingin yliopistossa on tutkittu opiskelijoiden hyvinvointia, ja nyt tutkitaan myös yliopisto-opettajien hyvinvointia. Tunnetaidot olivat esillä myös tässä tutkimuksessa. Myötätunto ja itsemyötätunto liittyvät olennaisesti tunnetaitoihin, ja HAMK:issa onkin tutkittu itsemyötätunnon positiivista vaikutusta opettajien hyvinvointiin.  

Liisa Postareff HAMK:ista muistutti, että hyvinvointi on koko korkeakouluyhteisön asia, ja rakentuu pala palalta, pienin askelin. Eräs keskusteluun osallistuja haastoi muita: kun puhumme Digivisiosta, voisimmeko puhua myös hyvinvointivisiosta? HEAT-hankkeen Juulia Lahdenperä tiivisti Professori Alf Rehniä mukaillen: Hyvinvointivisio on mahdotonta, kunnes se on normaalia! 

 

Panu Kalmi – Pelit ja pelillisyys

Minulle Pedaforum on tapahtuma, jossa saa uusia hyviä ideoita omaa opetustaan varten. Viime vuosina olen myös esitellyt omaa opetukseen liittyvää tutkimustani siellä. Osallistun kohtuullisen aktiivisesti pedakeskusteluihin myös Twitterissä, ja tänä vuonna tapasikin monia “Twitteristä tuttuja”. 

Varsin antoisiksi tilaisuuksiksi olen kokenut erityisesti työpajat. Ne ovat sopivan aktiivisia ja säilyttävät mielenkiinnon tilaisuudessa. Tänä vuonna osallistuin kahteen erityisen mieleenpainuvaan työpajaan. Toisen aiheena oli pakohuonepelien käyttö opetuksessa, ja toisessa vertaisoppiminen. Molemmissa sovellettiin myös esityksen aihetta työpajaan: edellisessä pelattiin pakohuonepeliä, ja toisessa sovellettiin vertaisoppimisen menetelmiä aiheen kehittämiseen. Erityisesti jälkimmäisen oppeja pystyn suoraan soveltamaan syksyn opetuksessani. Kollegat Päivi ja Kati Vaasan yliopistosta olivat myös suurena apuna ajattelun sparrauksessa. 

Oma esitykseni käsitteli pelejä yliopisto-opetuksessa. Kyseessä on vielä melko alkuvaiheessa oleva versio tutkimuksesta, jossa vertaillaan pelien ja pelillisyyden käyttöä opetuksessa Vaasan ja Sao Paulon yliopistoissa. Kirjoittajana tässä ovat kollegani Minna-Maarit ja ex-kollegani Sanna sekä myös brasilialaisia kollegoita. Tilaisuudessa syntyi paljon hyvää keskustelua, jota voimme hyödyntää artikkelin eteenpäin kehittelyssä. 

Pedaforum on myös hyödyllinen paikka verkostoitua. Itse osallistuin ennen tilaisuuden alkua flippariverkoston tapaamiseen. Tämä on yksi hyvä aihe, jossa Vaasan yliopisto voisi tehdä yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa. Samantyyppistä muutosta kohti flippaavaa opetusta toteutetaan useammassa suomalaisessa yliopistossa, muun muassa Itä-Suomessa ja Tampereella. 

 

Reko Ahola – Saavutettavuus jokaisen asiana

Osallistuin Pedaforumiin ensimmäistä kertaa ja opin paljon uutta muun muassa oppimisanalytiikasta ja saavutettavuudesta sekä korkeakouluopetuksesta yleensä. Oli mielenkiintoista kuulla innovatiivisista opetuskokeiluista, toimivista käytänteistä sekä uusista korkeakoulupedagogiikan tutkimustuloksista. Aino-Maariaa kompaten: virallisen ohjelman ulkopuolella oli kiva jakaa kokemuksia ja ajatuksia muiden osallistujien kanssa.  

Osallistuin kahteen alustukseen, joissa käsiteltiin korkeakoulutuksen saavutettavuutta. Itseäni kiinnosti erityisestä digitaalisen saavutettavuuden ulottuvuudet. Digitaalinen saavutettavuus ja opiskelijoiden moninaisuus on ajankohtaista aina, mutta erityisesti juuri nyt: tulevaisuudessa on enemmän opiskelijoita eri taustoista ja digitaalisuus on lisääntynyt (myös pandemian vauhdittamana). Opiskelijalla voi olla vaikeuksia mm. kuulemisessa, näkemisessä, motoriikassa tai liikkumisessa sekä kognitiivisissa toiminnoissa digitaalisissa ympäristöissä.   

Jokaisen olisi hyvä tunnistaa oma roolinsa saavutettavuuden suhteen. Tulevaisuudessa saavutettavuuden huomioiminen ja kehittäminen on toivottavasti osa arkityötä. Tässä myös meillä opetuksen tuella on iso rooli: voimme osaltamme tarjota tukea ja koulutusta saavutettavuudesta henkilökunnalle.  

 

Päivi Borisov, Kati Söderlund ja Susanna Kultalahti työpajojen antia

PedaForum on meille ennen kaikkea tapahtuma, johon osallistumme saadaksemme ideoita opetukseen ja sen kehittämiseen. On aina kiinnostavaa kuulla opetuskokeiluista, ajankohtaisista teemoista ja verkostoitua kollegoiden kanssa. Myös tapahtuman poikkitieteellisyys tuo mielenkiintoisen lisän: muiden alojen esityksistä voi hyvinkin löytää jotain kiinnostavaa testattavaa omaan opetukseen. Aiempina vuosina olemme myös itse esitelleet opetuskokeilujamme.   

Erityisen hyödyllisiksi osoittautuivat työpajat, joissa aiheen esittelyn jälkeen saimme itse lyhyesti soveltaa esiteltyä menetelmää. Osallistuimme pakopelipedagogiikkaa ja vertaisoppimista käsitteleviin työpajoihin.  

Itä-Suomen yliopiston järjestämässä pakopelipedagogiikan työpajassa esiteltiin pakopelipedagogiikan taustoja sekä erilaisia toteutusmahdollisuuksia. Evääksi jäikin monta hyvää ideaa, joita on jo käytännössä päästy toteuttamaan johtamisen opiskelijoiden kanssa. Vertaisoppimisen työpajassa esiteltiin erilaisia vertaisoppimisen menetelmiä ja pääsimme itsekin kokeilemaan niitä pienryhmissä.  

Osallistuminen PedaForumiin vahvistaa käsitystämme myös siitä, että meillä Vaasan yliopistossa on hyvää pedagogista osaamista. Kannustammekin kaikkia rohkeasti mukaan opetuksen kehittämiseen! 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Aino-Maaria Rautenbach

Aino-Maaria Rautenbach - Yliopisto-opettajan blogi