Pedaforumin antia

digiopetus korkeakoulupedagogiikka seminaarit tapahtumat

Vaasan yliopiston henkilökuntaa osallistui kesäkuussa Pedaforumiin, Korkeakoulupedagogiikan päiville.

Perinteiseen tapaan, tähän blogikirjoitukseen ovat osallistuneet muutamat meistä, ja jokainen saa tuoda omia ajatuksiaan ja päivien synnyttämiä ideoitaan julki tässä.

Yliopistonlehtori Jenni Kantola aloittaa toteamalla, että ”Pedaforumin henki, jossa painotetaan käytännön kehittämistä ja esitellään kokeiluja tutkimuksen rinnalla, on aina tosi inspiroivaa. Siellä myös saa huomata, että koulutusasteesta tai alasta riippumatta, opettajat painivat samojen asioiden kanssa ja yleensä myös kehittävät samanaikaisesti samoja asioita toisistaan tietämättä. Itselle mielenpainuvina teemoina Pedaforumista nousi opettajien osaamisen kehittäminen, mutta opin myös paljon uutta koulutuksen kansainvälistämisestä ja Mooc-kurssien rakentamisen haasteista ja nykytrendeistä. ”

Yliopisto-opettaja Laura Perttola jatkaa: ”Pedaforum avasi silmiä sille, miten samanlaisia pedagogisen kehittämisen tarpeet ovat korkeakouluissa ympäri Suomen. Esitimme sessiossamme omat suunnitelmamme opettajien pedagogisen perehdytyksen kehittämisestä Vaasan yliopistossa, ja kaksi seuraavaa esitystä kertoi saman tarinan kahdesta muusta korkeakoulusta. Karelia-ammattikorkeakoulu on valinnut hankerahoitusmallin saadakseen kehitystyölle vahvan alun, ja Tampereen korkeakouluyhteisö luottaa heille luontevaan verkostomaiseen työskentelytapaan. Olisiko näiden ratkaisujen yhdistelmä toimiva malli vaasalaiselle korkeakouluopettajien pedagogisen perehdytyksen kehitystyölle?”

Kielikeskuksen johtaja Nina Pilke kertoo, että ”useampi esitelmä Pedaforumissa käsitteli S2 eli suomi vieraana kielenä opettamista ja oppimista. Ella Hakala ja Johanna Granlund Tampereen ammattikorkeakoulusta kertoivat esityksessään, uudenlaisista S2-ohjaajan tehtävistä, jotka vastaavat niin opiskelijoiden kuin opinto-ohjaajien ja suomenopettajien tarpeisiin. S2-ohjauksella opiskelijat hahmottavat oman taitotasonsa, löytävät oman kielipolkunsa, tulevat kuulluiksi yksilöinä. Kielipolutus hyötyy ohjauksesta, sillä opiskelijoiden usein vaikeaa selviytyä itsenäisesti kielenosaamisen tavoitteiden asettamisesta ja oman osaamisen realistisesta arvioinnista. Anne Koskelan, Jaana Isohätälän ja Päivi Jokisen esitys käsitteli Oulun yliopistossa vuonna 2022 toteutettua Opetussuomi-kurssia. Tässä pilotissa yliopistossa tutkijoina ja opettajina toimiva kv-taustainen henkilöstö harjaantui opettamaan oman alansa opintojaksoja suomeksi. Kurssilla, joka palautteen mukaan koettiin merkitykselliseksi, käytiin läpi erityisalakohtaista käsitteistöä kahden suomen opettajan ohjauksessa. Konseptia jatketaan ensi lukuvuonna ja sen odotetaan madaltavan korkeaa kynnystä alkaa opettaa omaa asiantuntija-alaansa suomen kielellä.”

Opintoasioiden asiantuntijat Sannakaisa Holmlund ja Elina Alho sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan Edunvalvonta-asiantuntija Elli Uusi-Kokko kokivat, että ” Pedaforum-päivillä oli esillä paljon opiskelijahyvinvointiin ja opiskelijan moninaisuuteen liittyviä teemoja, jotka liittyvät myös Vaasan yliopiston ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan yhteiseen opiskelijoiden hyvinvointihankkeeseen. Korkeakoulujen on tärkeää tunnistaa yhä edelleen moninaistuvat opiskelijaprofiilit. Tämä tulee huomioida esimerkiksi opetuksen suunnittelutyössä ja opintojen arvioinnissa sekä opiskelijan ohjaus- ja hyvinvointipalveluissa. Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja muut opiskeluun liittyvät haasteet vaikuttavat opiskelukykyyn. Joustavia opintojärjestelyt tukevat opiskelukykyä ja opiskeluympäristön saavutettavuutta. ”

Yliopisto-opettajat Päivi Borisov ja Kati Söderlund summaavat Pedaforumin annin: ”Tämän vuoden PedaForumin ohjelma oli erityisen monipuolinen. Saimme kuulla erilaisista opetuskokeiluista, ajankohtaisista teemoista ja opetuksen kehittämisestä eri korkeakouluissa. Tämä onkin meille aina parasta antia PedaForumissa. Myös verkostoituminen kollegoiden kanssa on tärkeä osa tapahtumaa ja mm. tekoälystä käytiin kiinnostavia keskusteluja. Tänä vuonna kiinnostavaksi esityksiksi nousivat mm. avoimen yliopiston opiskelijaraadin hyödyntäminen, kokemukset avoimen väylästä Oulun yliopistossa ja SeAMKin virtuaalinen yritystoiminta. Osallistuminen PedaForumiin vahvisti jälleen käsitystämme siitä, että meillä Vaasan yliopistossa on hyvää pedagogista osaamista.

Kannustammekin kaikkia rohkeasti mukaan opetuksen kehittämiseen! ”

Tässäpä oivat kurkkaukset Pedaforumin antiin yliopistomme oman henkilökunnan linssien läpi!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Aino-Maaria Rautenbach

Aino-Maaria Rautenbach - Yliopisto-opettajan blogi