Vaasan yliopiston strategia 2017–2020

Strategia Yleinen
Yliopiston uusi strategia julkaistiin 24. helmikuuta. Uusi strategia ei olisi syntynyt ilman yhteisiä ponnistuksia. Lämmin kiitos koko yliopistoyhteisölle, joka osallistui syksyn aikana kiitettävästi strategiakeskusteluun, työpajoihin ja uusien ajatusten tuottamiseen ja kommentointiin. Nyt onkin hyvä hetki katsoa eteenpäin ja tarkastella strategian jalkauttamisen merkitystä yliopistolle.

Vaasan yliopiston missiona on luoda energiaa liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Ajatus on hyvin osuva. Monen taantumavuoden jälkeen Suomessa kaivataan kipeästi uutta nousua, toivoa ja valoisia näkymiä.

Yliopiston kehittäminen edellyttää rajojen rikkomista ja yhteistyötä yliopiston sisällä. Tarvitaan myös rohkeaa kansainvälistä verkottumista. Uusi strategia välttää kapea-alaista asioihin lähestymistä. Sen sijaan uudessa strategiassa korostuu ilmiölähtöinen tutkimus ja tieteenalat ylittävät tutkimusalustat. Näiden kehittämiseen tarvitaan kaikkien tieteenalojen ja koko yliopiston henkilökunnan panosta.

Uuden vision mukaan Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut, monialainen ja kansainvälinen toimija. Olemme myös edelläkävijä maailmassa, jossa kehittyy kokonaan uusia tapoja tuottaa arvoa. Strategian johtavana ajatuksena on tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden uudistaminen siten, että pystymme vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin. Näin myös vahvistamme tieteellistä ja yhteiskunnallista merkitystämme.

Uudelleen määritellyt painoalat avaavat kehittymismahdollisuuksia koko yliopistolle samalla, kun ne heijastavat tunnistettuja vahvuuksiamme. Ne eivät ole siilomaisia, perinteisiin tieteenaloihin perustuvia kokonaisuuksia, vaan jokaisella niistä on rajapintoja kaikkiin tieteenaloihin. Painoalat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko avaavat yhteistä tekemistä yliopiston tieteenaloille. Kukin aine ja tieteenala voikin tarttua näihin rajapintoihin ja niiden avaamiin uusiin mahdollisuuksiin.

Yliopiston uudistumiseen liittyy myös arvo-käsite. Sen sisältöä ja merkityksiä työstetään kevään aikana eri yhteyksissä, muun muassa kaikille avoimissa työpajoissa. Näissä haetaan arvo-käsitteen uusia sisältöjä sekä uusia tapoja tuottaa arvoa liiketoimintaan, kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin liittyen. Avaamme myös tieteellisen tietämisen ja osaamisen arvoa.

Tervetuloa, uuden strategian jalkauttaminen alkaa nyt!

Jari Kuusisto
ma. rehtori

Suvi Ronkainen
rehtoraatin asiantuntija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus