Strategia: Yhteinen visio auttaa muutoksessa

Strategia Yleinen
Viimeisen vuoden aikana Suomen koulutussektori on joutunut kovien muutospaineiden kohteeksi. Tästä ovat pitäneet huolen entistä niukempi rahoitus sekä entistä vahvempi ohjaus
niin opetus- ja kulttuuriministeriön kuin Suomen Akatemiankin suunnasta. Lisäksi ilmassa
on lisääntyvä vaatimus yliopistojen erikoistumisesta, työjaosta ja uusista fuusioista eri oppilaitosten kesken. Kaikki nämä paineet näkyvät yliopisto-organisaatioiden sisällä ja myös yliopistojen välisissä suhteissa.

Meneillään olevat muutokset ovat pääosin tarpeellisia ja niillä luodaan edellytykset Vaasan yliopiston kasvulle ja menestykselle myös tulevaisuudessa. Muutos ei kuitenkaan ole yliopistolle itseisarvo, vaan tasapainon vuoksi kaivataan myös vakautta sekä korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen vaatimaa keskittymisrauhaa. Vain tätä kautta voidaan luoda erinomaiset olosuhteet niin tutkimusta kuin opetustakin tekevälle osaavalle ja motivoituneelle henkilöstölle, joka työskentelee jatkossa entistä enemmän ryhmissä toisiaan tukien ja sparraten.

Yliopiston yhteiset arvot voivat omalta tärkeältä osaltaan edustaa jatkuvuutta ja luoda yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa organisaatiomme ja sen ympäristö muuttuvat. Tarve Vaasan yliopiston keskeisten arvojen määrittelyyn onkin noussut selkeästi esiin syksyn strategiakeskusteluissa. Määrittelemme yliopiston keskeiset arvot yhdessä henkilökunnan kanssa tänä syksynä. Monia hyviä ajatuksia on jo noussutkin keskusteluun ja niitä tullaan myös hyödyntämään. Seuraavaksi lyhyt katsaus meneillään oleviin prosesseihin, joita arvomme osaltaan ohjaavat.

Vaasan yliopisto on lähtenyt ennakkoluulottomasti uudistamaan toimintojaan. Tavoittelemme Suomen Akatemian syksyn profilointihausta 2,5 miljoonan euron lisärahoitusta teemalla Kestävän kehityksen energialiiketoiminta*, joka luo mahdollisuuksia monitieteiseen tutkimukseen kauppatieteellisen, filosofisen ja teknisen tiedekunnan väille. Näin rakennetaan uutta yhteistyötä, jolla pyritään nostamaan sekä tutkimuksen laatua että kansainvälisyyttä. Tätä kautta rakennetaan myös ainutlaatuista yhteistyötä yliopistotutkimuksen ja Vaasan alueen globaalin energia- ja cleantech-klusterin välille.

Osana tätä prosessia Vaasan yliopisto on myös tehnyt merkittäviä panostuksia uuteen energialaboratorioon eli Vaasa Energy Business Innovation Centeriin (VEBIC) yhdessä ABB:n, Wärtsilän ja Tekesin kanssa. VEBIC-laboratorio ja siihen tukeutuva tutkimusalusta luo tulevaisuutta yliopiston lisäksi Suomen energia- ja cleantech-klusterille.

Yliopistopalveluita on vuoden aikana kehitetty määrätietoisesti siten, että voimme tuottaa entistä laadukkaampaa asiakaspalvelua. Samalla palveluorganisaation tehokkuutta ollaan parantamassa hallitusohjelman mukaisesti.

Uutta strategiakautta silmällä pitäen olemme rakentamassa Vaasan yliopistolle vision, strategian ja näihin liittyvän toimintaohjelman vuosille 2016–2020. Strategiassa kiinnitetään erityisesti huomiota akateemisen tutkimuksen vahvistamiseen ja laadun parantamiseen.

Tutkimuksen ja opetuksen laatua pyritään kehittämään suoraan ja epäsuorasti monin eri keinoin. Näihin lukeutuvat vahva panostus kansainvälistymiseen, digitalisaatioon, yrittäjyyteen, yliopiston henkilöstöjohtamiseen ja rekrytointeihin. Edellisten lisäksi haemme synergioita ja lisävoimaa yhteistyöstä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Tässä ollaankin saavuttamassa konkreettisia tuloksia Uumajan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa jo vuoden 2016 kuluessa.

Jari Kuusisto
Ma. rehtori
Vaasan yliopisto

* Hakemuksen täydellinen englanninkielinen otsikko on: ‘Sustainable Energy Business – From Technology to New Business Concepts and Societal Value’.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus