Strategia: Tähän on tultu – mihin ollaan menossa?

Strategia Yleinen
Analyysi edellisestä strategiasta

Millaisen analyysin Yliopiston hallitus on tehnyt kuluneen strategiakauden onnistumisesta? Miten Vaasan yliopisto selviytyi suhteessa muihin yliopistoihin, millaisia mittareita strategian onnistumisesta on käytettävissä?

Voidaanko jo nyt tunnistaa käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia strategisesti, ja onko strategian toimeenpanoon jäänyt vajetta? Tietenkin on tunnistettava myös onnistumiset strategian toteutumisessa.

Olen hallituksen kanssa samaa mieltä, että ”liiketoimintaorientoituneisuus” on kohtuullisesti onnistunut ja että Yliopiston profiili ei ole edennyt halutusti ja profiilia tulee terävöittää.

Vaasan yliopiston verkostoitumisen kehittäminen on jäänyt vajaaksi. Vaasan energiaklusterin sekä kansainvälistymisen vahvuudet ovat ilmeisesti sumentaneet silmiä.

Vaasan yliopistolla on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia omassa maakunnassaan Pohjanmaalla, mutta myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

On luonnollista, että maakunnat, joissa yliopistoa ei ole, pyrkivät verkostoitumaan yliopistoihin, jotka aidosti huomioivat ne sekä strategiassa että toiminnallisesti. Yliopiston synnyttämä osaaminen, tutkimus ja innovaatiot kiinnostavat niitä maakuntia, joissa yliopistoa ei ole.

Talouselämä 39/2015 esitti raportin Suomen yliopistojen saamista profilointi- sekä strategiarahoituksista. Vaasan yliopisto sai toiseksi vähiten rahoitusta, vain Lappeenrannan teknillinen yliopisto sai vähemmän.  Keskeiset syyt siihen, miksi näin on käynyt, tulee arvioida syvällisesti.

Mielestäni Vaasan yliopiston on rohkeasti edettävä kohti uutta rakennetta saavuttaakseen kriittistä massaa ja muskelia strategiansa toteuttamiseen ja toimintansa laadun vahvistamiseen.

Vaasan yliopiston strategian valmistelussa on huomioitu merkittäviä ja tärkeitä näkökulmia. Keskityn kirjoituksessani sellaisiin kohtiin, jotka eivät mielestäni tule esiin riittävän painokkaasti, mutta joiden tulisi olla keskeisiä uudessa strategiassa.

Länsi-Suomen yliopisto

Vaasan yliopiston strategia 2025 vaatii poikkeuksellisen kyvykästä, kaukonäköistä ja rohkean innovatiivista näkemystä sekä päätöksentekoa. Äsken saimme seurata uudenlaista poliittista päätöksentekoa, kun SOTE-linjausta tehtiin. Maakunnat tulevat olemaan Suomessa vahvempia tulevaisuudessa kun tähän asti. Vaasan yliopiston uudessa strategiassa on välttämätöntä huomioida tämä.

Yliopiston kriittinen massa ei ole riittävä ja sen eteen pitää tehdä työtä juuri nyt. Tulevalla strategiakaudella on asetettava tavoitteeksi kriittisen massan yli kaksinkertaistaminen. Siihen on erinomaiset mahdollisuudet.  Jo Vaasassa olevan yliopistotoiminnan yhdistäminen olisi merkittävä askel.

Tiedetään, että Helsingin yliopisto on valmis luopumaan joistakin aloistaan. Maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan siirtäminen olisi merkittävää sekä kansallisesti, maakunnille että Vaasan yliopiston kannalta. Kyseisen tiedekunnan oikea sijoituspaikka olisi Seinäjoki.

Strategian tavoitteena tulee olla Länsi-Suomen yliopiston aikaansaaminen, jolla on tiedekuntia useassa maakunnassa. Yliopiston ympärillä olisi kolme vahvaa maakuntaa, joilla kaikilla on väkevä tunneside ja aito sitoutuminen yliopistoonsa.

Strategiassa voi olla laajaakin yhteistyötä Uumajan ja muiden ulkomaisten yliopistojen kanssa. Yhteistyön fokuksena tulee olla innovaatiot ja syvän tutkimuksen tekeminen.

Yliopistokeskukset ja ammattikorkeakoulut kolmessa Pohjanmaan maakunnassa

Strategiajakson aikana Vaasan yliopiston tavoitteena tulee olla yliopistokeskusten vahvistaminen niiden kanssa yhteistyössä sekä Kokkolassa että Seinäjoella osana yliopistoa.  Visiona tulee olla yrittäjyys sekä elinkeinoelämän kanssa verkostoituminen. Nämä vahvistavat yliopiston liiketoimintaorientoituneisuutta.

Vaasan yliopiston tulee arvioida yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa kaikkien kolmen maakunnan alueella. Ammattikorkeakouluissa on meneillään omien strategisten linjausten aika. Kun ne löytävät fokuksensa lähivuosina, seuraavassa strategiassa on mahdollista arvioida syvemmin niiden kanssa lisäarvon tuottamista opetukseen.

Opetuksen sekä yliopistokampuksen kehittäminen

Opiskelijoiden huomioiminen on sekä vaativa että tärkeä kohta uudessa strategiassa.

Vaasan yliopiston kampus on käsitykseni mukaan kehittynyt vähintäänkin hyvin. Tulevaisuudessakin olisi osattava visioida, miten esimerkiksi digitalisaatio vaikuttaa itse opiskeluun ja kampuksen kehittämiseen. Opiskelijoiden kuuntelu ja verkottuminen kansainvälisesti on tärkeää. Opiskeluympäristön on tuettava opiskelua. Yliopiston vetovoiman on oltava vahva myös opiskelijoiden kiinnostuksen varmistamiseksi.

 

Kalle Lähdesmäki
Kauppaneuvos
Vaasan Yliopistosäätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus