Strategia: Muutosta tekemässä

Strategia Yleinen
Ihmisen elämässä ei muutosta tavallisempaa asiaa taida olla. Opiskelijat tuntevat tämän tematiikan varsin hyvin. Lukion päätyttyä vietetään keskimäärin kolme välivuotta. Tämän jälkeen tavallisesti edessä on muutto uudelle paikkakunnalle, uusi opinahjo uusine toimintatapoineen ja sosiaalisine piireineen. Opiskeluaikanakaan ei muutokselta säästy. Esimerkiksi opintotukea muutetaan keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Koko elämä on yhtä suurta muutosta.

Opiskelijat ovat itse tehneet valinnan muuttaakseen elämäänsä ja ovat halunneet investoida itseensä. Yliopistoon haetaan, jotta oma työmarkkina-arvo kasvaisi. Omalla alalla halutaan olla hyviä. Opiskelijat haluavat laadukasta ja joustavaa opetusta, jotta voisivat saada kyvykkyyksiä ja unelmatyötehtävissä hyödynnettävää erikoisosaamista.

Korkeakoulut ympäri maan joutuvat vastaamaan nyt ulkoa tulevaan haasteeseen. Yhteiskunnan rahoituksen ongelmat vähentävät myös korkeakouluille ohjattua rahoitusta. Vastine korkeakoulutukseen investoiduille euroille on valtion johtajan näkökulmasta ymmärrettävä vaatimus, kun osaamisen tasosta halutaan pitää kiinni. Viesti on hyvin selvä ja se on syytä sisäistää mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Yhdeltä kierrokselta jäi jo rahat saamatta.

Yliopisto on toimintakulttuuriltaan konservatiivinen laitos. Turhan usein akateemisen vapauden ja autonomian poteron pohjalta yhteiskunnan muutos on jäänyt huomaamatta. On astuttava rohkeasti epämukavuusalueelle ja löydettävä ne toimet, joilla uusi lähtöteema ”Energizing Business and Society” toteutetaan.

Vaasan yliopiston vahvuutena voi olla pieni koko ja notkeus. Opiskelijayhteisössä tärkeimmäksi menestystekijäksi määritellään yhteisöllisyys ja välittömyys. Myös yliopiston organisaatioon olisi löydettävä keinot purkaa keinotekoiset rajat tiedekuntien ja organisaation eri osien väliltä. On sisäistettävä uusi oppimiskäsitys ja otettava käyttöön joustavia digitaalisia oppimisympäristöjä. Me voimme rakentaa energiasta, yrittäjyydestä ja liiketoimintaorientoituneisuudesta menestyksen reseptin jokaisella tieteenalalla. Näiden saavuttamiseksi on vain löydettävä oikea organisaatio ja vaikuttavat kannustimet.

Uusilla kumppanuuksilla ja uudelleenorganisoitumisella voidaan saavuttaa hyötyjä. Vaasan korkeakouluja ulkopuolelta tutkivan on varmasti vaikea ymmärtää miksi kuusi eri korkeakoulua ovat niin kaukana toisistaan. Yhteistyö on käynnistettävä kieli- ja liikuntapalveluiden osalta viipymättä. Tutkintojen sisällön ja laadun osalta on kuitenkin oltava tinkimätön. Kumppanuuksien rakentamisessa Vaasan lähialue on auttamatta liian pieni, ehkä Suomikin on.

Opiskelijat ovat usein yhteiskunnallisten muutosten katalyytti. Luonnostaan opiskelijat haluavat nähdä ympärillä kehitystä. Muutoksia esitetään rohkeasti ja vaaditaan suorasanaisesti. Monesti emme tyydy vain sivustakatsojan rooliin, vaan otamme ohjat itse käsiin, josta vaikkapa Startup-kulttuuri on ensiluokkainen esimerkki.

Opiskelijat ovat erottamaton osa yliopistoyhteisöä ja luonnollisesti olemme myös kiinnostuneita sen tulevaisuudesta. Meitä ei vaikea tilanne tai muutos sinänsä pelota. Uskon, että hyväksymällä muutoksen tarpeellisuuden, tarkastelemalla ennakkoluulottomasti eri vaihtoehtoja ja tekemällä päättäväiset valinnat saamme rakennettua menestyvän yliopistoyhteisön. Jokainen muutos on mahdollisuus.

Mikko Martikkala
Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Harri Huusko

Harri Huusko - Johtoajatus