Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto

Yliopistoilla on yhteinen huoli: rahoitus on turvattava

Yleinen

Rehtori Jari Kuusiston puhe Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa 6.9.2021 klo 14.15

Hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, mina damer och herrar, ladies and gentlemen.

Lämmin tervehdys Vaasan yliopistosta ja tervetuloa lukuvuoden avajaisiin. Dear friends, it is a great pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the University of Vaasa.

Yliopistoilla on yhteinen huoli, rahoitus on turvattava ja tieteestä ei tule tinkiä

Yliopistoilla on yhä tärkeämpi tehtävä tutkitun tiedon tuottajana yhteiskunnassa.  Siksi on tärkeää, että tieteen rahoitus turvataan myös tulevaisuudessa. Mahdolliset rahoitusleikkaukset ovat uhka Suomen tieteen tasolle. Meidän tulee tehdä kaikki tarpeellinen, jotta tieteen merkitys yhteiskunnallemme ymmärretään.

Valtion budjettirahoituksen vaihtelu on haastanut yliopistojen toimintaa jo useiden vuosien ajan. Vakaa ja kasvava budjettirahoitus ei enää turvaa yliopistojen toimintaa. Lyhyellä tähtäimellä meidän tulee varmistaa, että tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus säilyy vakaana. Tähän voidaan päästä esimerkiksi harkitulla sijoitustoiminnan tuottojen käytöllä.

Pidemmällä tähtäyksellä yliopistojen tulee luoda vaihtoehtoisia tulovirtoja riskien pienentämiseksi. Meneillään oleva varainhankinta nousee entistäkin tärkeämpään rooliin. Sen edistäminen on koko yliopistoyhteisön asia. Lahjoituksina kerätyt varat suuntaamme tutkimuksen ja sen vaikuttavuuden sekä koulutuksen kehittämiseen.

Myös muita mahdollisia tulovirtoja täytyy kehittää. Näihin kuuluvat keskustelussa esiintynyt valtion rahasto, uudet pääomituskierrokset, maksullinen koulutustoiminta, lukukausimaksut, EU:n rahoitusmahdollisuudet sekä kumppaniverkostomme kanssa tehtävä yhteistyö.

Funding for Finnish universities needs to grow rather than decrease. Still, it is not clear what types of decisions the government will do during the coming days time. We need to makes sure that we all do our best to secure funding for the universities.

Kampuksestamme kehitetään maailmanluokan tutkimus-, koulutus- ja kohtaamispaikka

Tärkeä osa Vaasan yliopiston strategiaa on kansainvälisesti vetovoimainen kampus. Tavoitteenamme on luoda erinomaiset olosuhteet tutkimukselle, koulutukselle sekä yhteisöllisyydelle.

Kulmakivinä ovat kestävä kehitys, vastuullisuus, muuntojoustavuus ja tilankäytön tehokkuus. Kyse ei ole vain fyysisen ympäristön vaan myös toimintatapojen kehittymisestä. Tässä työssä henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet ovat keskiössä. Siksi he ovatkin osallistuneet tilojen ideointiin ja kehittämiseen lukuisten erilaisten ryhmien, työpajojen ja kyselyiden kautta.

Our campus renewal project is progressing well. Our aim is the develop sustainable world class campus that offers excellent environment for our research, education and impact. Our campus can be one of the key international strengths of our university.

Kansainväliset osaajat voivat olla ratkaisu yritysten osaajapulaan

Suomen aleneva väestökehitys on meille mittava yhteiskunnallinen haaste. Koulutus- ja työperäinen maahanmuutto ovat tärkeässä roolissa, kun osaajapulaan haetaan ratkaisuja.

Kansainväliset osaajat vahvistavat maatamme monin eri tavoin, ja yliopistoilla on keskeinen rooli maahanmuuttajien rekrytoinnissa, kouluttamisessa sekä integroimisessa työmarkkinoille. Vaasan yliopiston tavoitteena on, että vuonna 2030 noin 35 prosenttia tutkinto-opiskelijoistamme on ulkomaalaistaustaisia.

Tämä on meille mittava haaste, johon on tartuttava jo tänään. Tarvittavat uudistukset sisältävät myös monia mahdollisuuksia ja ne koskettavat meitä kaikkia, jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Finland needs more international talent in education system as well as in the business. University of Vaasa has ambitious goal to recruit 35 % of the students from the overseas by 2030. This is a challenging task that offers many opportunities for all of us.

Vahvistamme jatkossakin vaikuttavaa tutkimusta

Tavoitteenamme on olla kansainvälisesti vaikuttava ja arvostettu tiedeyliopisto vuonna 2030. Olemme tehneet mittavia panostuksia tutkimukseen ja sen vaikuttavuuteen.

Panostukset näkyvät merkittävänä kasvuna niin ulkoisen rahoituksen kuin julkaisujenkin osalta. Teemme tutkimusyhteistyötä lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Akateemiset yksikkömme ja tutkimusalustamme ovat kasvattaneet yhteistyön uudelle tasolle. Tällä kasvu-uralla on hyvä jatkaa myös tulevina vuosina vuoden 2030 tavoitetta kohti.

Juuri julkistettu Vaasan yliopiston sijoittuminen kansainvälisessä Times Higher Education rankingissä konkretisoi hienosti positiivisen kehityksen. Tästä voimme kaikki olla ylpeitä.

University of Vaasa will continue investments in research and education. Our newly published position on the Times higher Education ranking demonstrates our good progress in research. At the same time our accredited education programmes highlight the positive development on education side.

Uudistamme koulutusta

Koulutus uusiutuu parhaillaan niin sisältöjen kuin opetuksen tarjonnankin osalta. Panostamme koulutuksen laatuun ja kansainvälisyyteen, digitalisaatioon sekä opiskelijoiden hyvinvointiin. Kehitämme edelleen pandemian aikana syntyneitä uusia toimintamalleja.

Koulutusohjelmiemme saamat laatuleimat ovat osoitus pitkäjänteisestä kehittämisestä, ja ne vahvistavat kansainvälistä kilpailukykyämme. Haluamme vahvasti tukea opetushenkilökuntaa uusiutumisessa tarjoamalla resursseja ja osaamista kehittämisen tueksi. Uskomme, että sillä on tärkeä merkitys kilpailukykymme vahvistamisessa.

Menestyksen polut luodaan yhteistyöllä

Vaasan yliopiston koulutusta ja tutkimusta vahvistetaan alueellisella, kansallisella sekä kansainvälisellä verkottumisella.

Tärkein voimavaramme on kuitenkin hyvinvoiva ja osaava yliopistoyhteisö. Pidetään yhdessä huolta toistemme hyvinvoinnista! Kiitos koko yhteisölle venymisestä pandemian aikana ja erinomaisista tuloksista tutkimuksessa ja koulutuksessa. Syksyn aikana avaamme kampusta kohti normaalimpaa toimintaa. Kampuselämä vilkastuu ja kohtaamiset lisääntyvät. Se on erinomainen asia.

Pathways to success require collaboration and good networks. All these we will develop together with the entire university community. Finally, I want to thank everybody on excellent work during these exceptional times. Now that our campus is finally opening, let’s make this year even better one for all of us.

Haluan vielä lopuksi kiittää kaikkia yliopistolaisia ja yliopistomme kumppaneita: hyvät tulokset saavutetaan yhdessä. Tehdään tulevasta lukuvuodesta yhdessä entistäkin parempi.

Rehtori Jari Kuusisto
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus