Opiskelija otetaan Vaasassa vakavasti

Yleinen
Vaasan yliopisto on saanut erityismainintoja tavastaan organisoida opiskelijan ohjaus läpi koulutusohjelmien aina opintojen alusta valmistumiseen saakka.

Koulutusohjelman johtamisen periaatteet luotiin vuonna 2017. Periaatteet ja niihin kytkeytyvä opiskelijan omaohjaajamalli ovat opetus- ja kulttuuriministeriön uuden rahoitusmallin myötä entistä arvokkaampia. Ministeriö maksaa yliopistoille jokaisesta valmistuneesta opiskelijasta. Jos opiskelijan opinnot venyvät, yliopiston valmistuneesta opiskelijasta saama rahoitus vähenee.

Omaohjaajamallissa jokainen Vaasan yliopiston opiskelija saa opintohallinnon asiantuntijoista nimetyn omaohjaajan, joka kulkee opiskelijan rinnalla koko tämän opintojen ajan. Omaohjaaja huolehtii, että opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ja seuraa vuosittain opiskelijoiden etenemistä. Omaohjaaja on opiskelijan ensimmäinen pysäkki kysyttäessä neuvoa pääainevalinnassa, sivuaineiden suoritusvaihtoehdoissa tai vaikka harjoittelupaikan etsimisessä. Omaohjaaja johdattaa opiskelijan opintopsykologin luo, jos opintojen etenemistä hankaloittaa jännittäminen tai opiskelija tarvitsee muuta tukea.

Tämä yhden luukun periaate selkeyttää opiskelijan tietä tarvitsemiensa palveluiden äärelle. Se myös vapauttaa ja antaa työrauhan opetushenkilöstölle keskittyä opetukseen, sen suunnitteluun ja kehittämiseen. Mallin avulla pidämme huolta opiskelijoistamme, mutta myös tuemme laadukasta koulutusta.

Yliopiston näkökulmasta omaohjaajamalli on erityisen tärkeä. Vaikka tämänhetkiset tekniset ratkaisut eivät mahdollista automaattisesti yksittäisen opiskelijapudokkaan löytämistä, omaohjaajajärjestelmämme antaa voimakkaan tuen opiskelijoiden auttamisessa opiskelun eri vaiheissa ja heidän saattamisessa opintojen läpi ministeriön määrittämässä tavoiteajassa.

Eniten järjestelmästämme hyötyvät opiskelijat ja heidän tulevat työnantajansa. Opiskelija saa koulutusta ja tukea elämänhallintaan ja työelämäntaitoihin. Tehtävien hoitaminen ajallaan ja omien resurssien hallinta ovat avainasemassa siirryttäessä työelämään. Työnantajat arvostavat korkeatasoisen koulutuksen lisäksi opiskelijoissamme näitä taitoja. Opiskelijan näkökulmasta tämä yliopiston rakentama luottamus suhteessa työnantajiin helpottaa opiskelijoiden työllistymistä.

Heli Häyrynen
Johtaja, akateemiset palvelut
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus