Dekaani Pirjo Laaksonen Vaasan yliopisto

Oletko sinä etsimämme digimarkkinoinnin taitaja?

Yleinen

Hakusanalla ’digitaalinen markkinointi’ löytyy Duunitorilta tätä kirjoittaessa 64 avointa työpaikkaa. Alan osaajia etsivät hyvin erikokoiset ja eri toimialoilla toimivat yritykset, kuten OP, Vaasan sähkö, Suomen Unicef, Hartwall, Pfizer, Fazer, Verkkovaraani ja niin edelleen. Digimarkkinointi jossain muodossa onkin nykyään joko pienempi tai suurempi osa lähes kaikkien yritysten toimintaa. Digimarkkinoijille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Mitäpä digimarkkinoinnin osaajalta sitten edellytetään?

Ensinnäkin edellytetään yrityksen liiketoiminnan ymmärrystä ja kykyä johtaa sen pohjalta digimarkkinoinnin strategia, tavoitteet ja suunnitelmat. Erityisesti painotetaan asiakaslähtöisen liiketoiminnan periaatteiden ja toimintamallien tuntemusta. Digitalisoitumisen myötä ’ainutlaatuinen asiakaskokemus’ ja ’paras palvelukokemus’ ovat löytäneet paikkansa yritysten strategioiden keskiössä, kaikkea toimintaa ohjaavana koordinaattina. Valitun strategian toteuttaminen edellyttää asiakastuntemusta ja -ymmärrystä sekä kykyä sen pohjalta analysoida ja suunnata omaa tekemistä; tehostaa toimintamallia, koordinoida kehitystoimintaa ja kehittää osaamista.

Toiseksi, digimarkkinoijalta edellytetään kykyä kiteyttää yrityksen viestit mainossanomiksi eri kanaviin.  Yrityksen sanoma puetaan tekstiksi, kuviksi ja videoiksi tavalla, joka saa (potentiaaliset) asiakkaat haluamaan seurata niitä. Onnistuneet viestit viihdyttävät, herättävät tunteita, tarjoavat vastauksia kiinnostaviin kysymyksiin, kirvoittavat uteliaisuutta ja virittävät keskustelua. Ne vaikuttavat. Toivottavaa on, että asiakas haluaa säännöllisesti seurata ja mielellään myös levittää yrityksen viestejä. Tarvitaan tarinnankerronnan taitoja ja alati muuttuvien työkalujen , kuten GoogleAds, InDesign, WordPress, MailChimp, ja alustojen, esimerkiksi Facebook, Instagram, Linkedin, hallintaa.

Kolmanneksi, digimarkkinoinnin osaajalta vaaditaan kykyä seurata ja analysoida markkinatilannetta, mainonnan tuloksia ja brändin aseman muutoksia. Tarvitaan data-analytiikkaa, sellaisten analyysimenetelmien hallintaa, joiden kautta tietomassasta pystytään tekemään hyödyllisiä johtopäätöksiä. Tarvitaan muun muassa myynnin analytiikkaa, (some)mainonnan analytiikkaa, verkkosivudatan analysointia ja asiakaskokemuksen mittaamista.   Osuvien ja käyttökelpoisten johtopäätöksen tueksi ja asiakasymmärryksen rakentamiseksi Big Data vaatii tuekseen Thick Dataa ja kykyä tulkita sitä.  Tarvitaan kykyä arvioida ja optimoida digimarkkinoinnin sisältöjä saatujen tulosten pohjalta.

Lisäksi digimarkkinoijalta edellytetään aktiivista vuorovaikutustaitoja ja kykyä viestiä useammalla kielellä sekä kykyä toimia monikulttuurisissa ja alati muuttuvissa ympäristöissä. Eikä tietenkään saa unohtaa innokkuutta, halukkuutta jatkuvaan kehittymiseen, uusien menetelmien ja kanavien haltuunottoon sekä uudistumiseen.  Missä tällaisia motivoituneita monitaitureita koulutetaan?

Digimarkkinoinnissa tarvitaan liiketoiminnan ymmärrystä, luovuutta ja analytiikkaa. Se, missä suhteessa näitä edellytetään, vaihtelee, mutta tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää tiettyjä perusvalmiuksia koko digimarkkinoinnin kentältä. Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän akateemisessa yksikössä on ainutlaatuiset valmiudet kouluttaa monipuolisia digimarkkinoinnin osaajia. Yksikön kolme oppiainetta markkinointi, viestintätiede ja kansainvälinen liiketoiminta sisältävät ainesosia, jotka yhdistämällä syntyy perusta, jolta ponnistaa digitaalisen liiketoiminnan ympäristöihin.

Suunnitelmissamme onkin vahvistaa digitaalisen markkinoinnin opintoja osana kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa. Suunnitelmissa on myös käynnistää digimarkkinoinnin opinnot avoimessa yliopistossa. Siellä tarjottavia kursseja voi suorittaa joko yksittäin tai laajempana kokonaisuutena.  Ensimmäinen kurssi, Digital Marketing Essentials, käynnistyy jo ensi keväänä.

Pirjo Laaksonen
Dekaani
Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus