Monitieteiselle energiatutkimukselle on tilausta

Yleinen
Energia ja kestävä kehitys on yksi Vaasan yliopiston uusista painoaloista. Teknisten innovaatioiden mahdollistama uusiutuva energia on monella tavoin monitieteellinen ja tieteiden välinen kohtaamispiste. Se mahdollistaa niin energian tuotannossa, taloudessa, käytössä kuin myös alueellisessa ja valtiollisessa päätöksenteossa uusia ratkaisuja, samalla kun se myös haastaa monia vanhoja ratkaisuja ja toimintatapoja. Uudet energian tuotanto- ja siirtomuodot (kuten älykkäät sähkö- ja lämpöverkot) sekä digitalisaatio avaavat mahdollisuuksia ja myös asettavat uusia tietotekniikan haasteita. Miten taata turvallisuus ja mahdollistaa monimuotoinen tuotanto? Kuinka luoda, kehittää ja markkinoida uudenlaisia tuotteita ja ratkaisuja?

Kenttä onkin avoin monenlaiselle, monitieteelliselle tutkimukselle. Kyse on sekä uudenlaisesta tavasta soveltaa ja kaupallistaa teknologian kehittymisen avaamia uusia mahdollisuuksia että markkinoiden muutoksesta. Yleisen tietämyksen kasvaminen on myös luonut kuluttajille ja markkinoille uudenlaista tahtotilaa energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

Tämä näkyi Vaasan yliopiston energia ja kestävä kehitys -painoalan tutkijoiden tapaamisessa juuri ennen kesää. Läsnä oli 44 alueesta kiinnostunutta tutkijaa. He edustivat markkinointia, tekniikan eri muotoja sähkö- ja energiatekniikasta informaatioteknologiaan, johtamista, julkis- ja talousoikeutta, aluekehittämistä, tietotekniikkaa, tuotantotaloutta, aluetiedettä, viestintätiedettä ja myös kieliä.

Tutkimusideat olivat varsin monenlaisia. Uusiutuvista energialähteistä, joustavista energian tuotannosta ja älykkäistä sähköteknisistä ratkaisuista päästiin myös alueelliseen energiantuotantoon liittyvään päätöksentekoon ja hallintoon, hajautetun energiantuotannon erilaisiin kysymyksiin, eettisyyteen ja liiketoiminnalliseen tuottavuuteen. Kestävää tekniikkaa soveltavien ratkaisujen hakemisen rinnalla kulki kuluttajien osallistaminen ja sitouttaminen, erityyppisen muutoksen ja yllätyksellisyyden hallinta. Ei siis ihme, että kansainvälinen ja alueellinen lainsäädäntö on energia-alalla tärkeä kenttä.

Energia-ala on ylipäätään tärkeä ja kiinnostava tutkimusalue jo tekniikan näkökulmasta. Kysymys kestävästä kehityksestä nivoo sen kuitenkin myös vahvasti tulevaisuuden tekemiseen. Kyse ei ole vain elämän jatkuvuudesta vaan myös siitä, millaisella tavalla talous ja eri tavoin rakentunut yhteisöllisyys kietoutuvat toisiinsa. Millaista kestävyyttä uusien energiaan liittyvien innovaatioiden ja teknologian kehittämisen kautta voidaan siis rakentaa? Miten kuluttajat ja muut loppukäyttäjät voidaan osallistaa entistä vahvemmin mukaan tähän muutosprosessiin?

Energia ja kestävä kehitys onkin tutkimuksen alueena varsin tärkeä. Siksi on toivottavaa, että Vaasan yliopiston tutkijat pystyvät rakentamaan monimuotoista tutkimusalustaa myös tulevaisuudessa. Painoalueen tutkijoille onkin luvassa yhteinen nettisivusto, jota kokoavat Arto Rajala ja Lauri Kumpulainen.

Suvi Ronkainen,
Senior advisor

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus