Monialainen temaattinen yliopisto

Yleinen
Liiketoimintorientaation syväymmärrys antaa Vaasan yliopistolle uuden suunnan.

Liiketoiminta on yritysten, julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen (kolmas sektori) muodostama kokonaisuus. Osaava liiketoiminta on hyvinvoinnin edellytys. Liiketoimintaorientaation perustana on kunkin kolmen osa-alueen erityisosaaminen. Lisäksi on hallittava kieliä, ymmärrettävä erilaisia kulttuureja ja oivallettava monikanavaisen viestinnän sekä digitalisaation tähdellisyys.  On myös tunnistettava uudenlaisia yhteistyöasetelmia yritysten, julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen välillä.

Täsmennetysti liiketoimintaorientaatio tarkoittaa keskittymistä teknisten ja sosiaalisten innovaatioiden tutkimukseen, kehittämiseen ja kaupallistamiseen, talouden ilmiöiden tarkasteluun, julkisten ja yksityisten organisaatioiden johtamiseen sekä kielen ja digitaalisen viestinnän merkityksen erittelyyn yhteiskunnassa. Se  tarkoittaa myös taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen huomioon ottamista.

Tutkimuksessa Vaasan yliopiston painolat johtaminen, energia, rahoitus ja monikielisyys ilmentävät monitieteistä liiketoimintaorientaatiota. Tutkimuskysymykset perustuvat yliopiston tieteenalojen yllättäviin temaattisiin yhdistelmiin. Tutkimusyhteistyö on vahvaa yritysten, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen, muiden yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Opetuksessa liiketoimintaorientaatio tarkoittaa uuden vuosituhannen vastuullisten ja oikeudenmukaisten asiantuntijoiden kouluttamista, joilla on edellytykset edetä organisaatioissaan ylimpiin johtotehtäviin. Opitaan työskentelemään monikielisissä ja monikulttuurisissa organisaatioissa. Vaasan yliopiston kasvatit pystyvät tulkitsemaan yhteiskunnallisia ilmiöitä paikallisissa, maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Osaaminen syntyy kauppatieteiden, hallintotieteiden, kielien ja viestinnän sekä tekniikan opintojen kautta. Opetukseen sisältyy omaan alaan sovellettua liiketoimintaosaamista. Opetus perustuu yhdistelyn ja innostamisen pedagogiikkaan. Se merkitsee nykyiset tiedekuntarajat ylittäviä kandidaatti- ja maisteriohjelmia.

Monialaisessa liiketoimintaorientoituneessa yliopistossa yhdistelyn pedagogiikkaa ja tieteellistä mielikuvistusta estävät sisäiset raja-aidat on poistettu. Hallintoa on roimasti kevennetty. Tämä tarkoittaa, että 2020-luvun alussa Vaasan yliopistossa ei ole tiedekuntia, vaan joustavia temaattisia kokonaisuuksia, joihin paremman puutteessa viittaan englanninkielisellä käsitteellä ”School”.

Sisäisiä kustannuspaikkoja ja yksikköjä on nykyilanteeseen verraten dramaattisesti vähemmän. Osaoptimointi on poistunut. Kaikki työskentelevät Vaasan yliopiston hyväksi. Yleinen ja yksityinen etu ovat yhdistyneet. Keskitetty ja kömpelö matriiriorganisaatio on purettu joustaviksi lähipalveluiksi. Opetusta ja tutkimusta tukeva hallintohenkilöstö on lähellä opettajia ja tutkijoita, samojen käytävien varrella, samoissa kahvihuoneissa.

Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa liiketoimintaorientaatio tarkoittaa yliopiston moni-ilmeistä vuorovaikutusta yritysten, julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kanssa sekä aktiivista esiintymistä medioissa. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ydin on soveltava osaaminen: liiketoiminnan osa-alueiden uudistumista edistävä vastaanottajakeskeinen tutkimus ja opetus.

Hannu Katajamäki
Dekaani
Filosofinen tiedekunta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus