Suvi Karirinne
Johtoajatus: Suvi Karirinne, johtaja, VEBIC, Vaasan yliopisto

Koronan jälkeen kestävää kasvua

Yleinen

Suomessa ja muissa EU-maissa valmistellaan parhaillaan kiireisesti omia kestävän kasvun ohjelmaesityksiä EU:n elpymisohjelmaan (RRF). Ohjelmalla vaimennetaan koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia jäsenvaltioihin.

Viimeisimmän tiedon mukaan Suomen osuus RRF-ohjelmasta olisi yhteensä lähemmäs 2,3 miljardia euroa, joka jaetaan kuuteen painopistealueeseen, joista suurimpia ovat vihreä siirtymä, kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen sekä koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta.

Suomessa pandemian vaikutukset talouteen ja työllisyyteen näkyvät erityisesti Länsi-Suomen alueella ja aivan erityisesti vientivetoisella Pohjanmaalla.

Suomen RRF-ohjelman rahoituksen painottuminen muun muassa vihreän siirtymän sekä kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistamiseen herättääkin toiveikkuutta. Pohjanmaalla toimii useita globaaleja energia-alan teknologiayrityksiä alihankintaketjuineen, joilla on tunnettu ja todistettu kyky tuottaa globaaleille markkinoille vientituotteita ja kehittää uusia innovaatioita. Kysyntää näille uusille kehitettäville konsepteille, tuotteille ja innovaatioille tulee olemaan post-korona-ajan koittaessa.

Energia-alan suurin markkina Kiina on luvannut tehdä valtavan muutoksen ilmastopolitiikkaansa ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2060 mennessä. Tämä, jos mikä, vaatii huikeita investointeja puhtaaseen energiaan, arviolta 140 miljardia dollaria vuodessa vuoteen 2060 saakka. Maailman suurimman energiamarkkinan lupailema ilmastopolitiikan suunnan muutos säteilee toteutuessaan myös laajemmin ympäri maailmaa. Puhtaiden energiateknologioiden markkinat kasvavat, fossiilienergian markkinat supistuvat, ja tämä muutos vauhdittaa energiamurrosta kaikkialla.

Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustalla tehdään RRF-ohjelman fokusalueisiin liittyvää tutkimusyhteistyötä. Tämä yhteistyö tukee yrityksien, kuntien ja yhteisöjen ponnisteluja kestävälle kasvu-uralle siirtymisessä.

VEBICin monitieteisen tutkimuksen painopisteinä ovat energiamurros ja kestävä kehitys. Energiamurroksella on monet kasvot: teknologiset, liiketoiminnalliset ja yhteiskunnalliset. Kestävä kehitys liittyy näistä jokaiseen. Tutkimme tulevaisuuden digitaalisia energiajärjestelmiä ja niiden resilienssiä ja luotettavuutta yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkimme myös uusien, osallistavien ja uusiutuvaan energiaan siirtyvien energiamarkkinoiden kehittymisen edellytyksiä. Lisäksi tutkimme energian merkitystä yhteiskunnan eri toiminnoille ja järjestelmille sekä muodostuvan kokonaisuuden kompleksisuutta.

Tutkimusprojekteissamme työskentelee tutkijoita Vaasan yliopiston kaikista akateemisista yksiköistä. Keskustelemme, vertailemme ja väittelemme, jotta tutkimuksemme tulokset vauhdittaisivat reilua ja oikeudenmukaista energiamurrosta. Tervetuloa mukaan VEBICin toimintaan. Energiamurros ja kestävä kehitys koskettavat meistä jokaista.

Suvi Karirinne
Johtaja
Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC)
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus