(Kuva: Kaupan liitto)

”Haluan olla mukana kehittämässä kansainvälisesti kilpailukykyistä tiedeyliopistoa”

Yleinen

Koko työurani olen ollut tekemisissä yhteiskunnan kehittämisen kanssa. Poliittisena päättäjänä keskiössä oli paitsi oma vaalipiiri myös koko Suomi. OECD:n apulaispääsihteerinä katseeni kohdistui puolestaan lähes kaikkialle maailmaan, sillä teimme politiikkasuosituksia jäsenmaiden lisäksi myös kehittyville maille. Elinkeinoelämän palveluksessa linja jatkuu, sillä Kaupan liiton tavoitteena on toimia hyvin toimivan kaupan ja kilpailukykyisen Suomen puolesta.

Hyvinvointia ja taloudellista menestystä on käytännössä mahdotonta tavoitella, ellei osaamiseen panosteta. Tarvitaan tutkittua tietoa ja koulutettuja kansalaisia, jotta pystymme kehittämään suomalaisesta yhteiskunnasta paremman. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen ei onnistu ilman korkeatasoista ja uutta luovaa koulutusta.

Näistä lähtökohdista otin innostuneena vastaan pyynnön lähteä Vaasan yliopiston hallitukseen. Yhdessä koko yliopistoyhteisön kanssa haluan olla mukana kehittämässä kansainvälisesti kilpailukykyistä tiedeyliopistoa. Myös Vaasan yliopiston arvot: rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus, puhuttelevat minua.

Hallituksen roolina haastaa ja sparrata

Uuden hallituksen on hyvä jatkaa edellisen hallituksen tekemän työn pohjalta. Sen keskeinen tehtävä on tukea yliopiston johtoa strategian toimeenpanossa. Uusi strategia tarjoaakin selkeät ja aikaan sopivat suuntaviivat yliopiston kehittämiselle. Olennaista on, että hallitus keskittyy jatkossakin niihin kysymyksiin, joilla varmistetaan Vaasan yliopiston asema kansainvälisesti vaikuttavana ja arvostettuna tiedeyliopistona.

Sen saavuttamiseksi tärkeää on keskittyä ensinnäkin laadukkaaseen tutkimukseen ja koulutukseen. Koulutuksen sisältöjä ja tarjontaa uudistetaan parhaillaan ja tutkimukseen on tehty isoja investointeja. Hallitus haluaa toimia molempien hankkeiden osalta sparrailijana, joka varmistaa niiden viemisen tehokkaasti käytäntöön ja haastaa suuntaamaan panokset oikein.

Kansainvälistymisen tavoitteen saavuttaminen tarvitsee myös hallituksen vahvan tuen. Kunnianhimoa pitää olla ja haasteita varmasti kohdataan, kun varmistamme, että vuonna 2030 noin 35 prosenttia tutkinto-opiskelijoistamme on ulkomaalaistaustaisia. Onnistuminen edellyttää tietenkin myös sitä, että tutkijoissamme ja henkilökunnassamme näkyy kansainvälisyys.

Kansainvälisestä yliopistosta koko alueen elinvoiman kehittäjä

Yliopiston on elettävä ajassa ja hengitettävä ympäröivän yhteiskunnan kanssa samaan tahtiin. Sen on ymmärrettävä maailman menoa niin paikallisesti kuin globaalistikin. Kansainvälistymisen kautta pystymme nousemaan aikaisempaa vahvemmin myös koko alueen elinvoiman kehittäjäksi. Sen varmistamiseksi on tärkeää, että yhteydet alueen yrityksiin, järjestöihin ja päättäjiin ovat kunnossa. Yhteistyötä tarvitaan, jotta yliopiston koosta kumpuava ketteryys voidaan kanavoida mahdollisuudeksi. Tässä työssä tarvitaan kuitenkin meitä kaikkia.

Mari Kiviniemi
Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja
Kaupan liiton toimitusjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus