Eteenpäin on elävän mieli

Yleinen
Yliopistollinen koulutus ja tieteellinen tutkimus ovat haasteiden edessä. Nämä haasteet nostavat toisenlaisella tavalla tärkeäksi osaamista, jota Vaasan yliopistossa jo on. Yliopistoilta edellytetään opetuksessa, tutkimuksessa ja tutkijakoulutuksessa kyvykkyyden luomista tieteelliseen tietämiseen ja tiedon käyttöön hyvin erilaisissa ympäristöissä. Yliopistokoulutuksen tuottamalta osaamiselta toivotaan tukea tulevaisuutta rakentavien ratkaisujen tekemiseen sekä taloudelliseen toimintaan.

Tällaista osaamista Vaasan yliopistossa jo on. Yliopiston tutkimuksen arviointi antoi vahvaa kiitosta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tiiviistä yhteistyöstä alueellisten ja kansallisten organisaatioiden sekä yritysten kanssa. Monitieteelliseen energiatutkimukseen panostaminen on myös askel kohti toimintatapaa, jossa tieteellinen tietäminen ja tiedon käytettävyys nivoutuvat toisiinsa.

Ajatus tieteellisen tiedon ja tiedon käyttäjien suhteesta ei kuitenkaan ole lainkaan yksinkertainen. Yhtäältä tiedettä halutaan pitää selkeästi erillään yhteiskunnasta, jotta sen objektiivisuus ja uskottavuus tietona säilyisi. Toisaalta on selvä, että liian teoretisoitunut, tiedon tarpeesta irtaantunut tutkimus ei tuota ymmärrettävää ja hyödynnettävää tietoa.

Tieteellisen tietämisen ja käytännöllisten ratkaisujen tarvitseman tiedon välillä on yhteyksiä, mutta samalla katse maailmaan on erilainen. Tieteellisen tutkimuksen pitää uskaltaa kysyä kysymyksiä, jotka voivat muuttaa vallitsevia käsityksiä ja avata uusia näkemyksiä tulevaisuuteen. Tämä jos mikä on lähtökohta innovaatioiden luomiselle.

Tietystä ristiriitaisuudesta huolimatta yliopistoille asetetut odotukset niiden koulutuksen ja tutkimuksen hyödyllisyydestä ovat uutta luovia. Odotusten täyttäminen edellyttää, että pystymme useammasta näkökulmasta tunnistamaan tutkimuksellisten asetelmien erilaisuutta ja katsomaan kohti uusia ilmiöitä. Lisäksi meidän tulee vertailla eri tavoin tuotettua tietoa ja keskustella siitä. Monen eritasoisen tiedon tuottamisen maailmassa yliopistollinen osaaminen saakin entistä enemmän merkitystä. Tieteellisen tietämisen ja koulutuksen luomaan osaamiseen kuuluu kyky tunnistaa erityyppisen tiedon rajoja ja käytettävyyttä nimenomaan suhteessa ilmiöön. Tulevaisuuden luomiseksi on myös pystyttävä hahmottamaan sitä, mihin suuntiin emme vielä ole katsoneet.

Tätä osaamista tarvitaan varmasti myös Vaasan yliopiston rakenteellisessa kehittämisessä. Tulevaisuutta silmällä pitäen yliopisto käynnistää tiedekuntarakenteen arvioinnin. Onko kolmen tiedekunnan malli yliopiston tulevaisuuden kannalta järkevä? Millaisella tavalla organisoituna voisimme taata monitieteisyyttä? Miten yhdistää tutkimuksellista osaamista sekä tutkimusrahoituksen hakemiseen että uusien tutkimusalueiden hallintaan? Löydämmekö osaamista yhdistämällä ja suuntaamalla uudenlaisia mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa tarvittavaan korkeatasoiseen tieteelliseen koulutukseen? Vuosi 2016 tulee siis olemaan yliopistolle kiinnostava muutoksia valmisteleva vuosi.

Suvi Ronkainen
rehtoraatin asiantuntija
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus