Elämme historiallisten murrosten aikaa – yliopistojen rooli korostuu

Yleinen

Rehtori Jari Kuusiston puhe Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa 1.9.2022 klo 15.15

Hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, mina damer och herrar, ladies and gentlemen. Tervetuloa Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisiin. Dear friends, it is a great pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the University of Vaasa.

Olemme viimeksi juhlineet lukuvuoden avajaisia kampuksella kolme vuotta sitten. Etätyö ja -opiskelu ovat tulleet tutuiksi, ja tulokset ovat erinomaisia.

Vuonna 2021 korkealaatuisia tutkimusjulkaisuja tuotettiin aikaisempaa enemmän ja kilpaillun tutkimusrahoituksen määrä kasvoi. Hakijamäärät kehittyivät suotuisesti, erityisesti maisteriohjelmien vetovoima kasvoi. Erityisesti ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin hyvin. Yliopiston varsinaisen toiminnan tulos oli 3,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jokainen meistä yliopistolaisista ansaitsee näistä saavutuksista suuret kiitokset!

Vaikka yliopisto pystyy toimimaan lähes täysin ilman kampusta, kampusyhteisöllä on tärkeä rooli jopa meidän jokaisen hyvinvoinnille.

I am very pleased to see you here today – let’s hope that we will continue to meet each other on campus without restrictions.

University of Vaasa achieved excellent results during the year 2021. The number of high quality research publications increased steadily and competitive research funding increased too. Student recruitment was successful and the number of warded decrees did grow. University of Vaasa accounts show 3.1 million surplus for the year 2021. Well done and thank you for each one of you! 

Elämme historiallisten murrosten aikaa, jossa yliopistojen rooli korostuu

Viime aikoina merkittävät kriisit ovat seuranneet toinen toistaan. Me yliopistolaiset tuotamme sivistystä, uusinta tietoa, koulutusta, osaajia ja entistä parempia ratkaisuja vaikeimpiinkin ongelmiin. Jokainen meistä yliopistolaisista voi olla ylpeä siitä, miten tärkeää ja merkityksellistä työtä ja opintoja täällä teemme. Meidän tuleekin nähdä, ymmärtää ja kertoa muillekin se, miten tärkeä rooli yliopistoilla on muuttuvassa maailmassa. Esimerkkinä uusi kokonaisturvallisuuden tutkimus- ja koulutusohjelma, joka on Vaasan yliopiston ajankohtainen avaus. Haluamme olla yhteiskunnallisesti vaikuttava yliopisto.

Olemme vasta hiljakkoin ymmärtäneet kestävän kehityksen välttämättömyyden. Ilmaston muutokseen, jota on pakko hillitä ja torjua. Sitten tuli pandemia, joka sulki suuren osan maailmaa ennen näkemättömällä tavalla. Nyt kun pandemian suurin uhka on väistynyt, joudumme kohtaamaan eurooppalaisen suursodan ja Venään hyökkäyssodan vaikutukset.

Energian hinta on noussut lähes kestämättömälle tasolle, samoin on käynyt ruuan hinnalle. Tuntuu siltä, että edessämme on mittavia haasteita, jotka täytyy ratkaista mahdollisimman pian.

Meillä yliopistolaisilla on keskeinen rooli yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijana. Tämä nähtiin, kun korona pystyttiin hallitsemaan pitkälti rokotetutkimuksen tulosten avulla. Ilmaston muutoksen analysointi ja energiaan liittyvä monitieteinen tutkimus ovat keskeisiä keinoja, kun pelastamme maapalloamme.

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan tulee näyttelemään keskeistä roolia, kun Euroopan turvallisuutta ja kestävää kehitystä jälleen rakennetaan.

Murroksissa maailma muuttuu hyppäyksittäin, kun omaksumme uusia parempia toimintatapoja. Digitaalisuus on otettu hyötykäyttöön aivan uudella tavalla, kun olemme pandemian ansiosta omaksuneet uudet tavat tehdä työtä ja opiskella. Olemme myös karvaalla tavalla oppineet, miten arvokkaita ja puolustamisen arvoisia ovat rauha ja liberaali demokratia.

Voimme vain ihailla tapaa, jolla ukrainalaiset puolustavat omaa maataan, perheitään ja arvojaan. Liberaalin demokratian arvot ja eettisyys korostuvat tutkimuksessa, koulutuksessa ja kaikessa yliopiston toiminnassa. Niiden varaan on turvallista rakentaa tulevaisuus.

Universities have central role when we seek to tackle societal challenges. This was well demonstrated when vaccines and related research played central role in containing the pandemic. Analysis of the climate change and multidisciplinary energy research are essential when we seek to save our globe. Transition to renewable energy will play a central role as we re-build secure and sustainable Europe.

In transitions, our world takes step changes as we adopt new, better ways of doing things. For instance, Digital tools have been utilised on totally new level during the pandemic. We have adopted completely new ways of working and studying. Also, we have learned the hard way how valuable and worth defending are peace and liberal democracy.

We can only admire the way Ukrainians defend their country, their families and their values. Ethics and liberal democratic values are an integral part of education, research and university genome. They provide us safe basis from which we can build our future.

Vaasan yliopisto panostaa kansainvälistymiseen – kansallisena haasteena ovat pienenevät ikäluokat

Yliopistolla on hyvässä vauhdissa useita miljoonaluokan kehityshankkeita liittyen tutkimukseen, koulutuksen uudistamiseen ja kansainvälistymiseen. Kotimaiset ikäluokat pienenevät tulevina vuosina, siksi investoimme 2.5 MEUR vuodessa kansainvälistymiseen tulevien vuosien aikana.

Vaasan yliopiston tulee jokaisena seuraavana vuotena lisätä merkittävästi ulkomaisten opiskelijoiden määrää. Tähän Vaasan yliopistolla on monestakin syystä hyvät mahdollisuudet. Tavoitteena on, että vuonna 2030 noin 35 prosenttia tutkinto-opiskelijoistamme on ulkomaalaistaustaisia.

Vararehtori Martin Meyerilla on mittava kokemus menestyksekkäästä kansainvälisestä opiskelijarekrytoinnista.  Martin on työskennellyt useassa brittiläisessä yliopistossa, joiden opiskelijoista suuri osa on ulkomaisia.

Martin on kokoamassa vahvaa kansainvälistä asiantuntijatiimiä ja agenttiverkostoa opiskelijarekrytointiin. Ulkomaisia opiskelijoita varten yliopisto rakentaa uusia englanninkielisiä koulutusohjelmia, joihin tulevat opiskelijat voivat hakeutua.

Muutaman vuoden kuluttua tulemmekin näkemään kampuksella paljon suuremman määrän kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Afrikan maista, Aasiasta ja muualta Euroopasta. Tämä merkitsee mittavaa uudistumista kautta koko yliopiston.

University of Vaasa will be investing 2.5 Meur. each year on international student recruitment and education. The number of domestic students will be smaller during the coming years time.

 This is why our Vice Rector Martin Meyer is building an international student recruitment and marketing team. It will include several marketing professionals mainly coming from the UK. The aim is that by 2030 some 35% of our students are coming from abroad.

Kampuksen rooli kohtaamispaikkana korostuu

Aiemmin tänään tiedekirjasto Tritonia avasi ovensa Luotsi-rakennuksessa. Rakennus ja kirjaston toiminnot on uudistettu. Uusi tiedekirjasto on jatkossa tärkeä avoimen tiedon keskus, kohtaamispaikka kampuksella.

Uudistettu kirjasto ensimmäinen vaihe yliopiston kampuskehityshankkeessa. Työ jatkuu Tritonia-rakennuksen ja Tervahovin osalta. Uudistamme kampuksen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja tavoitteena on kokonaan hiilineutraalikampus. Näin luomme vastuullisesti erinomaiset olosuhteet tutkimukselle, koulutukselle sekä yhteisöllisyydelle.

Pandemian jälkeiset toimintatavat ovat vasta kehittymässä. Uuden kampuksen pitää olla hyvin muutosjoustava kokonaisuus. Näin voimme parhaiten edistää uusia tapoja tehdä työtä ja opiskella. Tilojen käyttäjien, henkilöstön ja opiskelijoiden näkemykset ovat keskiössä.

Earlier today, we celebrated the opening of the Tritonia Academic Library in the renewed Luotsi building. It is the first step of our campus development project. Our goal is to transform the campus into a modern meeting place by the principles of sustainable development.

Kiitos lahjoittajille – varainhankinnalla tärkeä rooli tieteen rahoituksen turvaamisessa

Yliopistojen varainhankinta on noussut entistäkin tärkeämpään rooliin, sillä polut menestykseen rakennetaan yhteistyöllä.

Vaasan yliopisto keräsi varainhankintakampanjassa 2,5 miljoonaa euroa. Asetimme tavoitteeksi ylittää viisi miljoonaa euroa ja saavutamme tavoitteen valtion myöntämän vastinrahan kanssa. Tähän olemme erittäin tyytyväisiä. Lahjoituksina kerätyt varat suuntaamme tutkimuksen ja koulutukseen.

Haluan tässä yhteydessä kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia!

University fundraising has become ever more important. The University of Vaasa collected 2.5 million euros during the fundraising campaign. We will use the funds to develop our research and education. I would like to thank all of you who contributed to our campaign!

Vaasan yliopisto on menestynyt hyvin kansainvälisissä rankingeissä

Vaasan yliopisto sijoittui maailman 500 parhaan yliopiston joukkoon kansainvälisessä Times Higher Education rankingissä. Viimeisin menestys saavutettiin Shanghai Rankingin yliopistovertailussa, jossa Vaasan yliopisto eteni liiketaloustieteessä 200 parhaan joukkoon.

Tästä voimme kaikki olla ylpeitä ja jatkaa matkaa kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme.

University of Vaasa has been rated well in several international rankings. The University of Vaasa was ranked among the world’s 500 best universities in the Times Higher Education ranking. The latest success was achieved in the Shanghai Ranking, where the University of Vaasa moved up to the top 200 in business administration.

This is something we can all be proud. Our journey towards our ambitious goals continues.

Yliopisto ottaa opiskelijoiden hyvinvoinnin vakavasti

Korona-aika on koetellut korkeakouluopiskelijoiden henkistä hyvinvointia. Opiskelijoille Vaasan yliopisto tarjoaa monenlaista yksilöllistä tukea. Kehitämme edelleen opiskelijoiden ohjausta sekä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja. Haluamme jatkossakin tarjota opiskelijoille erinomaisen kampuskokemuksen ja hyvät lähtökohdat työelämään.

The pandemic has tested the well-being of students. To support smooth progress of studies, the University of Vaasa offers a variety of individual supports. It is especially important to us that our new students are integrated into our community right at the beginning of their studies.

Menestys rakennetaan yhteistyöllä

Vaasan yliopistoa vahvistetaan alueellisella, kansallisella sekä kansainvälisellä yhteistyöllä ja verkottumisella.

Menestyksemme avaintekijä on hyvinvoiva ja osaava yliopistoyhteisö. Olemme avoin ja tasavertainen yhteisö, johon halutaan kuulua ja jossa pidetään toisesta huolta. Odotan innolla, että näen kampuselämän vilkastuvan ja kohtaamistemme lisääntyvän parin vuoden hiljaiselon jälkeen.

Haluan vielä lopuksi kiittää kaikkia yliopistolaisia ja yliopistomme kumppaneita: hyvät tulokset saavutetaan yhdessä. Tehdään tulevasta lukuvuodesta yhdessä entistäkin parempi.

University of Vaasa can be strengthened through regional, national and international cooperation. Skills and well-being of our university community are key to our success.

Once more, I want to thank the whole community for the excellent results. I also look forward to meeting you at the campus. Together we can achieve great results. Let’s make the coming year even better together. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus