Johtaminen on strategialähtöistä palvelutyötä

Osaamisen kehittäminen

Johtaminen ja esimiestyö ovat vankassa yhteydessä työhyvinvointiin. Esimies onkin eräänlainen organisaation agentti henkilöstön ja ylimmän johdon välillä. Johtajan työssä korostuu ennen kaikkea käytäntöön viemisen taito, konkretia. Esimiestyö on palvelutyötä parhaimmillaan, ja se perustuu vuorovaikutukseen ja positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Tämän päivän esimiehiltä edellytetään uudenlaisia taitoja. Johtaminen vaatii jatkuvaa oppimista. Johtamiskoulutuksen ei pidä olla yksisuuntainen prosessi, jossa yksittäistä henkilöä valistetaan, vaan vuorovaikutteista, kollektiivista oppimista. Näin voimme yhdessä omaksua uutta ja jakaa tietoa ja kokemuksia toisillemme.

Johtajan metataidoksi on tunnistettu oppiva ja utelias mahdollistamisen asenne. On kyettävä tulevaisuuteen suuntautuvaan työskentelyyn. Esimies on avainasemassa mahdollistamassa uuden oppimista ja organisaatonkulttuurin uudistumista omassa työyhteisössään. Johtajuus edellyttää kykyä monipuoliseen tietojen käsittelyyn sekä kykyä dialogiseen vuorovaikutukseen.

Vuorovaikutustaidoissa korostuu mm. työntekijöiden tuntemus – miten voin rakentaa luottamuksellisia kahdenvälisiä suhteita työntekijöihin? Jokaisen työntekijän tulisi tulla kuulluksi ja nähdyksi. Tämä tarve korostuu erityisesti nuorten työntekijöiden kohdalla ja sen täyttyminen on keskeinen sitouttamisen väline esimiestyössä.

Johtaminen on yhteistyön rakentamista erilaisten verkostojen kautta. Oman johtajuuden kehittäminen ja vahvuuksien ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa oppimista ja kollektiivisten verkostojen ylläpitämistä. Johtajalla on oltava taitoja moninäkökulmaiseen ajatteluun. Kompleksisuus lisääntyy kaikilla toimialoilla ja monitulkintainen maailma haastaa meitä koko ajan kehittymään. Oman osaamisen kannalta reflektoinnin merkitys korostuu, ja mentorointi onkin esimiestyössä yleistyvä oman kehittämisen työkalu.

Hallintokeskeisestä kontrollista on siirryttävä ihmiskeskeiseen organisaatioiden johtamiseen. Asiantuntijajohtajuuden roolista on loikattava yleiseen ihmisten käyttäytymisen ja vahvuuksien ohjaamiseen. Tarjoamme apukeinoja muun muassa tähän siirtymään keväällä alkavassa HR MBA -ohjelmassamme. Ohjelman oppien avulla voit kehittää henkilöstöjohtamistasi laajasti ja systemaattisesti, ja saat kattavat työkalut aktiiviseen henkilöstöjohtamiseen.

Kerron mielelläni lisää, olethan yhteydessä!

Heli Väre
Asiakkuuspäällikkö
FM, AmO
puh. 029 449 8453

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Executive Education

Executive Education - Koulutusta joka tuntuu