Muutosvalmius on tärkeä kyky organisaatiomuutoksesta selviytymiseen

Organisaatiomuutosta voisi verrata pyörremyrskyyn, jonka lähestymistä seurataan uutisten sääkartoilta pitkän aikaa, mutta joka kuitenkin on toteutuessaan suunniteltunakin osin ennustamaton ja jättää jälkensä monen elämään. Muutos ravistelee organisaatioiden rakenteita ja ihmisten rooleja, ja vaatii onnistuakseen niin tekoja kuin uuden oppimista ja ajattelutavan muutosta. Organisaatiomuutoksiin liittyvässä keskustelussa huomion keskipisteenä on usein huoli työntekijöiden sitoutumisesta muutokseen. Mutta muistetaanko […]

Executive Education

Executive Education - Koulutusta joka tuntuu