Mikä on kilpailukykysi työmarkkinoilla?

Osaamisen kehittäminen

Oman osaamisen kehittäminen – jatkuva oppiminen. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Jatkuvasta oppimisesta ja sen tärkeydestä puhutaan paljon. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä yksilötasolla? Oma osaaminen kehittyy toki töitä tekemällä, mutta välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mitä uutta olen oppinut työssäni, ja millä osa-alueilla minun tulisi päivittää osaamistani. Työssä oppimisen lisäksi meidän jokaisen tulisi huolehtia oman osaamisen kehittämisestä koulutusten avulla. Täydennyskoulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia. Opiskelun poikkitieteellisyys ja monimuotoisuus tuovat uutta tuoretta näkökulmaa työhön ja parantavat jo itsessään kilpailukykyä työmarkkinoilla.

Meidän useimpien työnantajat huolehtivat henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Monissa yrityksissä tehdäänkin henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat osana kehityskeskusteluja. Samalla määritellään, montako osaamisen kehittämiseen varattua päivää kullakin työntekijällä on vuosittain oikeus käyttää. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on hyvä keino sitouttaa. Mahdollisuus kehittää omaa osaamista ja rakentaa urapolkua on myös yksi keskeinen motivaatiotekijä. Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ovatkin tärkeä osa työnantajakuvaa.

Tärkeä osa henkilöstöjohtamista ja henkilöstösuunnittelua on myös tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi. Millaisia työntekijöitä tarvitsemme tulevaisuudessa? Millaista osaamispotentiaalia meillä on jo henkilöstössämme? Puhutaan ”talent managementista”, parhaiden kykyjen johtamisesta. Termillä tarkoitetaan talenttien houkuttelua, tunnistamista, kehittämistä, motivointia sekä sitouttamista. Talent management varmistaa, että yrityksellä on johtajat ja muut avainhenkilöt myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Talent management on tärkeä osa rekrytointiprosessia. Ansioluettelon tulee kuvata henkilön osaamispotentiaalia sekä kykyä ja motivaatiota kehittää omaa osaamistaan. Haastatteluun pääseminen tai valituksi tuleminen on kiinni monista asioista – esimerkiksi siitä, puhuuko hakijan ansioluettelo osaamisen kehittämisen puolesta. Jos edellinen tutkinto tai koulutus on 1990-luvulta, on mahdollista, ettei rekrytoiva taho vakuutu potentiaalista.

Miksi osaamisen kehittäminen on sitten niin tärkeää? Tärkein syy oman osaamisen päivittämiseen on huolehtia omasta kilpailukyvystä työmarkkinoilla. Tänä päivänä kaikkiin työsuhteisiin liittyy epävarmuutta. Yritykset kilpailevat kansainvälisillä markkinoilla ja talouden muutokset sekä yllättävät ennalta-arvaamattomat tilanteet vaikuttavat nopeasti liiketoiminnan kannattavuuteen. Yritysten pitääkin kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja uudistua. Niin tulee tehdä myös meidän oman alamme ammattilaisten!

Jatkuvan oppimisen ajatus on, että uudistamme ja kehitämme osaamistamme oman elämän ja työuriemme eri vaiheissa. Henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman voi laatia myös itse itselleen – mitkä osa-alueet ovat vahvuuksiani ja millä osa-alueilla haluaisin kehittyä lisää ja vahvistaa osaamistani vaikkapa opiskelemalla.

Me Vaasan yliopiston Executive Education -yksikössä tarjoamme apua yksilölliseen opintojen suunnitteluun. Meihin voit olla yhteydessä, kun mietit, miten voisit vahvistaa kilpailukykyäsi työmarkkinoilla tai kun haluat uutta osaamista repertuaariisi muusta syystä. Voi olla, että kaipaat esimerkiksi ulkopuolisen näkökulmaa liiketoiminnan tai johtamisosaamisen kehittämiseen. Aikuisopiskelun suola onkin verkostoituminen ja vuorovaikutteinen oppiminen. Koulutusryhmämme ovat heterogeenisiä ja ryhmissä on eri alojen osaajia, joilla kaikilla on paljon kokemusta ja tietoa jaettavana.

Lisätietoja täydennysopintojen ja MBA-opintojen suunnittelusta:


Heli Väre
Asiakkuuspäällikkö
FM, AmO
puh. 029 449 8453

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Executive Education

Executive Education - Koulutusta joka tuntuu