Isaac Levitan (1860-1900): Syyspäivä, Sokolniki (1879)

Ollos huoleton, yliopistos valveil’ on

blog

Tutkimus ja koulutus luovat pohjan turvalliselle yhteiskunnalle.

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä oman toimintansa takia. Ilmastonmuutos, eriarvoistuminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat globaaleja ongelmia, jotka vaativat sekä paikallisia että maailmanlaajuisia ratkaisuja.

Yliopistoilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen ja monien muiden kriisien lieventämisessä. Yliopistot tuottavat uutta tietoa ja kouluttavat eri alojen osaajia ja tiedostavia kansalaisia. Siten yliopistot luovat pohjan vakaalle ja turvalliselle yhteiskunnalle.

Ajankohtaisten haasteiden mittakaava ja kiireellisyys tekevät eri toimijoiden yhteistyöstä entistä tärkeämpää. Yliopistot tekevät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä keskenään ja muiden toimijoiden kanssa muun muassa vastuullisuuskysymyksissä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on äskettäin määritellyt yliopistoille yhteiset periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi. Taustalla on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, suomalainen Sitoumus 2050 ja Pariisin ilmastosopimus.

Yliopistot tähtäävät hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi vastuullisuus- ja kestävän kehityksen työ halutaan integroida kaikkeen niiden toimintaan. Näin yliopistot toimivat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suunnannäyttäjinä Suomessa ja maailmalla.

Unifi esittää keskusteltavaksi ja oman sitoutumisensa merkiksi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden 12 teesiä, jotka jakautuvat viiden aiheen ympärille. Yliopistojen perustehtävien – tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen – lisäksi teesit kattavat kampustoiminnot ja yliopistojen toimintaedellytykset.

Ensimmäisen teesin mukaan yliopistojen tutkimustoimintaa suunnataan suurten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Sellaisia luetellaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa. Haasteiksi mainitaan muun muassa edullinen ja kestävä energia sekä kaikkia koskeva kestävä talouskasvu ja työllisyys. Ne ovat esimerkkejä aiheista, jotka liittyvät Vaasan yliopistossakin tehtävään tutkimukseen.

Yliopistot sitoutuvat myös siihen, että kestävän kehityksen opinnot ovat osa kaikkia tutkintoja ja jatkuvan oppimisen tarjontaa. Muun muassa näillä toimilla yliopistot kantavat vastuuta huomisesta ja auttavat muitakin tekemään niin.

Teesit 1–11 on tarkoitettu ajureiksi erityisesti yliopistoille itselleen. Viimeinen teesi taas kirittää yliopistojen toimintaan vaikuttavia tahoja, kuten rahoittajia ja arvioijia.

Unifin teesit on laadittu kestävyyden ja vastuullisuuden työryhmässä, jossa edustettuina ovat eri yliopistot ja Suomen ylioppilaskuntien liitto. Edustan työryhmässä Vaasan yliopistoa.

Konkreettisena esimerkkinä vastuullisuustyöstä Vaasan yliopisto on valmistelemassa arviota omasta hiilijalanjäljestään ja laatimassa tiekarttaa tuon jäljen pienentämiseksi. Siihen kannustavat erityisesti teesit 6, 7 ja 11.

Vastuullisuustyö ei jää tähän, vaan on jatkuvaa ponnistelua ja kehittämistä eri alueilla: tutkimushankkeissa, opetuksessa ja yhteistyössä yliopiston kumppaneiden kanssa.

Tarkkaavainen lukija huomaa blogin otsikosta, että Vala-laulun säkeessä on yksi sana vaihtunut. Idea on kuitenkin edelleen sama: kriisiaikoina tarvitaan yhteisiä ponnisteluja ja kättä pidempää.

Yliopistoissa kättä pidempää ovat tieto ja koulutus. Valan vannomisesta tai teesien esittämisestä ei seuraa, että ongelmat vältettäisiin, mutta teesit ilmaisevat tahdon ja suunnan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys