Mikä on Vaasan yliopisto?

blog
Vaasan yliopisto on alueellisesti merkittävä kansainvälisen tason sivistys- ja tutkimustalo.

Vaasan yliopisto suuntautuu liiketoiminnan kysymyksiin. Tätä sanotaan liiketoimintaorientaatioksi. Käsitteen määrittelystä on keskusteltu paljon, mutta täyttä selvyyttä ei ole saatu.

Tässä tapauksessa monitulkintaisuus ei välttämättä ole ongelma. Enemmin monitulkintaisuus vain elävöittää ajatteluamme ja toimintaamme. Liiketoimintaorientaatiota ei siksi pidä tulkita liian ahtaasti. Kysyttäessä voi kertoa esimerkiksi, että Vaasan yliopistossa panostetaan talouselämän ja yhteiskunnan tuntemukseen. Tämä on ymmärrettävää muun muassa siksi, että kauppatieteet ovat suurin ala ja edustavat yhdessä hallintotieteiden kanssa soveltavaa yhteiskuntatiedettä.

Vaasan yliopiston erityispiirre on vahvat ja toimivat siteet ympäröivään elinkeinoelämään, yrityksiin ja kuntiin. Yliopisto on Vaasan kaupungille sekä pohjalaisille maakunnille tärkeä vetovoimatekijä, jolla on suuri taloudellinen merkitys.

Täältä valmistuneilla on valoisat työllisyysnäkymät. Varsinkin monet diplomi-insinööriksi valmistuneet työllistyvät hyvin seudun yrityksiin.

Vaasan yliopistossa on kotoisuutta, joka syntyy tiiviistä ja viihtyisästä merenrantakampuksesta sekä suhteellisen pienestä opiskelijoiden ja henkilökunnan määrästä. Muun muassa tästä syystä yliopistolla on helppo tutustua uusiin ihmisiin.

Vaasan yliopistossa on hieman yli 5000 perustutkinto-opiskelijaa, joista noin kuusi prosenttia eli 300 on ulkomaalaisia. Jatkotutkinto-opiskelijoita on lähemmäs 400 ja heistä joka neljäs on ulkomaalainen. Opetus- ja tutkimustehtävissä toimivia työntekijöitä on yli 300 ja muuta henkilöstöä pari sataa.

Vaasan yliopiston muodostavat ensinnäkin opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta. Toisekseen yliopiston muodostavat oppiaineet ja tieteenalat, tutkimusryhmät ja koulutusohjelmat. Tulevan lukuvuoden jälkeen tämä kokonaisuus muuttuu merkittävästi, kun tutkintoon johtava kielten opetus ja tutkimus siirtyvät Jyväskylään. Jatkossa Vaasan yliopiston akateeminen erityisyys perustuu kauppatieteisiin, tekniikkaan, hallintotieteisiin ja viestintätieteisiin.

Vaasan yliopisto kouluttaa yhteiskunnallisesti valveutuneita ekonomeja, virkamiehiä, diplomi-insinöörejä ja viestinnän ammattilaisia. Muutoksen jälkeenkin Vaasan yliopisto on monialainen. Se on yhteiskuntatieteellinen, teknillinen ja humanistinen.

Vaasan yliopistossa liiketoimintaorientaatio ja yhteiskunnallinen humanismi muodostavat dynaamisen parin. Yhteiskunnallisen humanismin ytimessä ovat oikeudenmukaisuus, laaja-alaisuus, suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys. Liiketoimintaorientaatio tuo tähän toimeliaisuutta ja käytännöllistä järkeä. Näistä lähtökohdista kohoaa moderni sivistysyliopisto, jossa yllättävät tieteenalayhdistelmät synnyttävät luovuuden uusia vireitä ja paremman maailman näkymiä.

Vaasan yliopistossa tehtävää tutkimusta voidaan luonnehtia soveltavaksi. Täällä tehdään perustutkimustakin, mutta soveltava on vallitseva suunta. Soveltavan tutkimuksen tulosten odotetaan välittömästi palvelevan käytännön elämän päämääriä. Tähän liittyvät yliopiston vahvat siteet ympäröivään elinkeinoelämään. Se on yksi Vaasan vahvuuksista.

Vaasan yliopisto sijaitsee upeassa merellisessä ympäristössä. Täällä voi säässä kuin säässä vaikuttua luonnon ja kulttuurin voimasta. Vanhat tehdasrakennukset suuntaavat tarkkaavaisuutta päivänpolttavia kysymyksiä laajemmalle. Kampuksen uudemmat rakennukset ilmentävät tiedon valoa. Täällä kasvaa aidosti ajattelevia akateemisia kansalaisia. Niin on tapahtunut jo vuodesta 1968. Eläköön Vaasan yliopisto!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys

Kirjoittaja toimii vastuullisuus- ja eettisyysjohtajana Vaasan yliopistossa.