Yliopiston arvot ja arvojohtaminen

blog
Vaasan yliopistossa on arvojen määrittelylle sosiaalinen tilaus.

Arvot ovat hyvinä ja tärkeinä pidettyjä ominaisuuksia, jotka ihanteina ja tavoitteina ohjaavat ihmisten tekoja ja toimintaa. Klassisia arvoja ovat viisaus, rohkeus, itsehillintä ja oikeudenmukaisuus.

Arvojohtamisen ensimmäinen tehtävä on arvojen määrittely. Siihen kuuluu arvotavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden toteuttamiseen käytettävien keinojen valinta.

Arvojohtamisen toinen tehtävä on ohjata ja tukea arvojen toteuttamista. Se tapahtuu ennen kaikkea esimerkin voimalla: johto näyttää omalla käyttäytymisellään ja valinnoillaan mallia, miten työyhteisössä pitää toimia. Arvoilla johdetaan siis sanoin ja teoin.

Kolmas tehtävä on arvojen toteutumisen arviointi. Johto, henkilöstö ja sidosryhmät arvioivat yhdessä, miten arvot ovat toteutuneet. Viimeisestä vaiheesta pitää aika ajoin palata alkuun eli arvojen valintaan ja määrittelyyn.

Arvojen valinnan perusohjeet ovat seuraavat: Valitse sellaisia arvoja, joita organisaatiosi voi toteuttaa ensisijaisen toimintansa avulla. Arvoja valittaessa on tärkeä tunnistaa, mitkä ovat organisaation vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi arvoja valittaessa pitää pohtia, mitä organisaation halutaan saavuttavan tai säilyttävän ja mikä innostaa niin johtoa kuin henkilöstöä.

Esimerkin vuoksi ja keskustelun virittämiseksi ehdotan Vaasan yliopiston arvoiksi totuutta ja uteliaisuutta, ratkaisuhakuisuutta, yhteistyökykyä sekä huolehtivaisuutta. Olemmeko niissä jo hyviä? Vahvuutensa voi kuitenkin myös menettää. Siksi pitää olla herkällä korvalla ja mielellä.

Totuus on tiedon ehto ja klassinen itseisarvo. Totuuden, uteliaisuuden ja ratkaisuhakuisuuden pitäminen arvoina tarkoittaa, että yliopisto keskittyy tutkimuksen ja opetuksen ytimeen. Tieteen tehtävänä on tunnistaa ja ratkaista ongelmia sekä esittää kysymyksiä ja vastata niihin. Näin se palvelee niin tiedonhankintaa kuin yhteiskunnan kehitystä.

Uteliaisuus on halua tietää, miten ja miksi. Se on ihmisen tärkein ominaisuus maailman hahmottamisessa.

Tieteen edistämisessä ja tutkimustiedon hyödyntämisessä tarvitaan yhteistyökykyä. Vaasan yliopistolla on vahva yhteys alueen elinkeino- ja yhteiskuntarakenteeseen. Täällä on monipuolinen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen perinne. Se antaa tutkimukselle paljon aihetta ja mahdollisuuksia. Yliopistossa tarvitaan yhteistyökykyä myös tieteenalarajojen ylittämiseen.

Huolehtivaisuuteen kuuluu vastuullinen tutkimus ja opetus. Lisäksi siihen kuuluu välittäminen, joka koskee niin opiskelijoita ja työtovereita kuin kaikkia niitä, joihin yliopisto toiminnallaan vaikuttaa.

Vaasan yliopisto on osa kansainvälistä tiedeyhteisöä, jonka tehtävänä on etsiä ratkaisuja ihmiskunnan suuriin ongelmiin: ympäristöongelmiin, luonnonvarojen ehtymiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon.

Huolehtiva arvostaa ihmisiä ja ympäristöä. Yliopistossa se näkyy henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteiskumppanien rohkaisemisena sekä näiden kaikkien luottamuksena.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys