Kiinalainen juttu

blog
Kiinalaisen yhteiskunnan henkinen selkäranka on kungfutselaisuus.

Nyt on entistä helpompi tutustua kungfutselaisuuteen suomeksi. Hiljattain on ilmestynyt uusi Jyrki Kallion käännös Keskusteluista, joka on ajatussuunnan avainkirjoitus. Se sisältää vuosina 551-479 ennen ajanlaskun alkua eläneen Kong Qiun eli Mestari Kongin opetuksia. Ne kiinnostavat myös länsimaissa, sillä kungfutselaisuutta pidetään avaimena Kiinan ymmärtämiseen.

Kiinassa on suhtauduttu kungfutselaisuuteen vaihtelevasti. Toukokuun 1919 kansallismielisissä mielenosoituksissa huudettiin: ”Kaatakaa Kongin & poikien romukauppa.”

Mestari Kong kuului ritarien säätyyn, joka oli alun perin alinta aatelia ja myöhemmin ylintä rahvasta. Ritarit toimivat sotilaina ja hallintovirkamiehinä, jotka olivat Keskustelujen ensisijainen kohdeyleisö. Siksi kungfutselaisuutta voidaan sanoa virkamies- ja yhteiskuntaeettiseksi ajatussuunnaksi.

Keskusteluissa pidetään virkamiesten tärkeimpinä ominaisuuksina kunniallisuutta, perinteiden kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Näitä arvoja toteuttavat ovat herrasmiehiä, joita luonnehditaan luonteeltaan ja hienostuneisuudeltaan tasapainoisiksi (VI.18).

Konservatiivisten arvojen rinnalla korostetaan huomaavaisuutta, ymmärtäväisyyttä ja monimuotoisuutta (VII.37). Kungfutselaisuudessa on siis silmää sille, mitä voidaan sanoa moniviehättyneisyydeksi – eri näkökulmat ennakkoluulottomasti kattavaksi monipuoliseksi kiinnostuneisuudeksi.

Keskustelujen mukaan virkamiehen kunniallisuus edellyttää, että hän on arvokas, jalomielinen, luotettava, uuttera ja hyvänsuopa (XVII.6). Näistä nyky-Suomessa ja monessa muussakin maassa painotetaan luotettavuutta ja uutteruutta. Arvokkuus, jalomielisyys ja hyvänsuopuus sen sijaan jäävät helposti hyödyn ja tehokkuuden jalkoihin. Kuin tätä ennakoiden Mestari Kong varoittaa havittelemasta nopeita tuloksia ja pieniä hyötyjä (XIII.17).

Keskusteluissa tuomitaan sukulaisten suosinta virkoja täytettäessä (XVIII.10). Sen sijaan sivistystä ja koulutusta pidetään suuressa arvossa (XIII.9, VII.25). Hallintoviran hoidon edellytyksinä mainitaan päättäväisyys, osaaminen ja taitavuus (VI.8). Näin virkamiesten valinnassa korostetaan ansioita.

Itselläni on kiinalaisesta hallinnosta hyviä kokemuksia. Raskaasta byrokratiasta huolimatta kansainväliseen adoptioon liittyvien asioiden hoito sujui englanninkielisen tulkin välityksellä tehokkaasti ja hyvässä hengessä. Tapoihin kuuluu, että virkamiehiä kiitetään kohteliaasti ja perinteitä kunnioittaen. Kumartaen ja pakettia kaksin käsin pidellen ojensin maistraatin notaarille Vihreitä kuulia.

Kulttuurivertailun kannalta on kiinnostavaa, että Keskusteluissa mainitaan kahdesti kultainen sääntö: ”Älä saata muiden osaksi sellaista, mitä et halua itsellesi” (XII.2, XV.24; vrt. Matt. 7:12). Tarkkasilmäinen kääntäjä ja kungfutselaisuuden tuntija Kallio huomauttaa, että muut tulee tässä ymmärtää vertaisikseen – ei keneksi tahansa.

Keskustelujen yhteiskuntakäsitys on patriarkaalinen sekä luokka- ja tehtäväkeskeinen. Tätä kuvaa hyvin seuraava periaate: ”Ruhtinas olkoon ruhtinas, alamainen olkoon alamainen, isä olkoon isä, poika olkoon poika” (XII.11).

Nyky-yhteiskuntien kannalta yksi kiinnostavimmista jakeista on XII.7, jossa nostetaan luottamus hyvin toimivan hallinnon kulmakiveksi:

Zigong kysyi hallinnosta. Mestari sanoi: ”Tarvitaan vain kylliksi ruokaa ja kylliksi aseita sekä rahvaan luottamus hallintoon. ” Zigong kysyi: ”Jos olisi pakko, niin mistä näistä kolmesta tulisi luopua ensiksi? ” Mestari vastasi: ”Luovuttakoon aseista. ” Zigong kysyi: ”Jos olisi pakko, niin kummasta jäljellejääneestä tulisi luopua ensiksi? ” Mestari vastasi: ”Luovuttakoon ruoasta. Kuolemaa on ollut muinaisuudesta saakka. Ilman kansan luottamusta hallinto ei pysy pystyssä.”

Kiinassa kansan luottamuksen nähtiin rakoilevan viimeksi viime syksynä, kun Hongkongissa osoitettiin mieltä demokratian puolesta.

Mestari Kongin mukaan yhteiskunnan kehittämisessä tulee tähdätä tasajakoon, sopusointuun ja tyytyväisyyteen (XVI.1). Tässä tasajako tulee ymmärtää vertaisten väliseksi. Kungfutselaisuus ei siis ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia. Kiinan sosialistinen markkinatalous sopii tässä suhteessa yhteen kungfutselaisuuden kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys

Kirjoittaja toimii vastuullisuus- ja eettisyysjohtajana Vaasan yliopistossa.