Arvot, talous ja yhteiskunta

blog
Yhteiskunnan kehittäminen alkaa poliittisista ihanteista ja tavoitteista.

Myös liikeyritysten toimintaa ohjaavat taloudellisten arvojen lisäksi muut perusteet kuten ammattiylpeys ja kiinnostus alaa kohtaan. Liikeyritys voisi kuitenkin teoriassa perustua vain taloudellisen kannattavuuden ja tuottavuuden tavoitteille. Sen sijaan yhteiskuntaa ei voida rakentaa pelkästään niiden varaan.

Kun valtion ja kuntien velkataakka kasvaa ja verotulot vähenevät, julkisia palveluita ja tulonsiirtoja joudutaan karsimaan. Näin on varsinkin nyt, kun näköpiirissä ei ole vahvaa nousukautta.

Suomessa uusille veroille väitetään olevan vain vähän tilaa, koska maan kokonaisveroaste on jo korkea verrattuna moniin muihin OECD-maihin. Eri maat kilpailevat verotuksella, joka esimerkiksi Virossa on yrityksille hyvin edullinen.

Leikkauslistoja laadittaessa jää kuitenkin helposti sivuun se, että julkinen sektori ei vain kuluta yhteiskunnan voimavaroja vaan myös lisää ja ylläpitää niitä. Tällaiset pitkän tähtäimen saavutukset unohtuvat, kun taloussuunnittelu keskittyy lyhyehkön aikavälin voittoihin ja tappioihin.

On vakava ongelma, että talouden perspektiivi on paljon lyhyempi kuin yhteiskunnallisten arvojen perspektiivi. Tämä on myös yksi ympäristökriisin syistä. Lyhyen tähtäimen taloustavoitteiden näköpiirin ei mahdu ihmisen eikä luonnon pitkän tähtäimen hyvä.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalaa ei olisi välttämättä koskaan keksitty lyhyen aikavälin voitontavoittelun pohjalta. Vaikka sosiaali- ja terveysala voi ylpeillä myös aineellisilla saavutuksillaan, alan perusteena on muitakin kuin taloudellisia arvoja, kirkkaimpana niistä ihmisarvo.

Sanotaan, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi mennä talous edellä. Sillä tarkoitetaan sitä, että valtion ja kuntien tulisi mitoittaa menonsa tulojen mukaan. Se on edellytys kestävälle julkiselle taloudelle. Tarvitaan kuitenkin myös arvojen ”hengittämistä”, sillä muuten yhteiskunta tukehtuu.

Taloudellisten tekijöiden huomioon ottaminen on siis vastuullisen yhteiskunnallisen päätöksenteon välttämätön, mutta ei riittävä ehto. Vaikka jaettavana olisi vain niukkuutta, senkin jakaminen on poliittinen kysymys ja arvovalinta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys

Kirjoittaja toimii vastuullisuus- ja eettisyysjohtajana Vaasan yliopistossa.