Järjen ja tunteen merkki

blog
Ihminen tarvitsee päätä ja sydäntä, järkeä ja tunnetta. Tätä kuvaa Vaasan yliopiston uusi tunnus.

Filosofi Charles Peirce (1839-1914) jakoi merkit indekseihin, ikoneihin ja symboleihin. Savu on tulen indeksi eli luonnollinen merkki, ikoni muistuttaa kuvaamaansa kohdetta muodoltaan ja symboli on konventionaalinen eli sovittu merkki. Esimerkiksi sanat ovat symboleja, sillä niiden viittaussuhde todellisuuteen on sopimuksen- ja käytännönvarainen.

Vaasan yliopiston uusi sydämenmuotoinen tunnus on symboli, joka sovitusti tarkoittaa vastuullista johtamista. Sydän on perinteisesti rakkauden ja tunteiden vertauskuva, mutta puhutaan myös sydämen sivistyksestä: kyvystä eläytyä toisen ihmisen asemaan. Tunneäly yhdistää järjen ja tunteet, ja siksi sanotaan, että tunneälykkäillä on kykyä tunnistaa, ilmaista ja käyttää tunteita erilaisissa tilanteissa.

Vaasan yliopiston tunnustuksen värit ovat keltainen ja oranssi, jotka kuvaavat yleisesti valoa ja tulta. Kreikkalaisen myytin mukaan Prometheus varasti Zeukselta tulen, tiedon valon, ja vei sen ihmisille maan päälle.

Filosofinen keskustelu tunteista alkoi jo antiikissa. Aristoteles suhtautui tunteisiin myönteisemmin kuin opettajansa Platon. Aristoteleen mielestä tunteet ovat inhimillisen toiminnan perusta ja siksi kasvatuksen päämääränä ei ole tunteiden kitkeminen ja järkeistäminen vaan niiden kehittäminen hyvää elämää edistäviksi luonteenpiirteiksi.

Aristoteles erotti tunteissa kognitiivisen osan, joka sisältää arvostelman, affektiivisen osan, johon kuuluu mielihyvän tai mielipahan sävyinen tuntemus, sekä dynaamisen osan, joka sisältää tunteelle ominaisen käyttäytymissuosituksen.

Mikä olisi erityinen akateeminen tunne? Prometheus-myytti vihjaa siitä, kun se puhuu tietämättömyyden pimeyden poistavasta tiedon valosta. Tämän valon haluaminen, tiedonjano, on akateeminen perustunne. Sen kognitiivinen osa sisältää arvostelman, että tieto on hyvää ja tärkeää; sen affektiivinen osa sisältää tiedon saavuttamisesta koituvan mielihyvän ja sen dynaaminen osa sisältää suosituksen saada tiedonjano tyydytetyksi. Tiedonjanoon liittyy filosofia, viisauden rakastaminen.

Vaasan yliopiston sydäntunnus muodostuu kolmioista. Tunnus esittää monesta pienestä osasesta muodostuvan tiiviin yhteisön voimaa. Kolmio on monikulmio, jolla on pienin määrä sivuja ja joka aina määrittää tason. Vaasan yliopisto on pieni ja monialainen ja sen arvoja ovat tutkimuksen ja opetuksen korkeatasoisuus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys