Laatu

blog
Korkeakoulujen arviointineuvosto arvioi, miten Vaasan yliopisto turvaa toimintansa laadun ja kehittää sitä. Tällainen arviointi edellyttää ensiksi käsitystä siitä, mitä laatu on.

Alustavasti voidaan määritellä, että laatu on tarkastelun kohteella olevien hyvinä ja tärkeinä pidettyjen ominaisuuksien tavoitteenmukaisuutta. Toiminnan laatua voidaan puolestaan luonnehtia asianmukaisten tavoitteiden asettamiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi itse toiminnassa ja sen tuloksissa. Laadun kuvaus on siten näkökulmasta, intresseistä ja tavoitteista riippuvaista.

Yliopiston tavoitteet ovat toisaalta sen itsensä asettamia, toisaalta ulkopuolelta, esimerkiksi lainsäädännöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai koko tiedeyhteisöstä annettuja. Yliopisto voi suoraan vaikuttaa vain itse asettamiinsa tavoitteisiin. Annettujenkin tavoitteiden hyvyyttä ja järkevyyttä voidaan silti arvioida ja kyseenalaistaa ja tavoitteita voidaan yrittää muuttaa pitkällä aikavälillä.

Yliopiston eri toimintojen kuten tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon käytäntöihin sisältyy erilaista liikkumavaraa. Tutkimuksen ja opetuksen vapaus on taattu jo yliopistolaissa (2 luku § 6). Yliopiston hallinnon- ja taloudenhoidon muodot ja käytännöt ovat puolestaan niin säädeltyjä, että niissä laadukas toiminta edellyttää monien lakien, asetusten ja määräysten noudattamista.

Myös tutkimus- ja opetustoiminnan laatutavoitteet ovat tärkeitä toiminnan tulosten kannalta. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen mahdollistaa merkittävien tutkimustulosten saavuttamisen ja hyvä opetus tukee hyvien oppimistulosten saavuttamista. Toimintaa ja sen tuloksia koskevat tavoitteet muodostavat näin toisiinsa kietoutuneen kokonaisuuden.

Jos asetetut tavoitteet jäävät saavuttamatta, huomiota pitää kiinnittää niin toimintaan kuin tavoitteisiinkin. Tulosten oikea tulkinta on myös tärkeää. Voi olla, että tulokset jäivät saavuttamatta vain näennäisesti. Jos taas tavoitteista jäätiin oikeasti, ”korjattavaa” ei välttämättä tai ensisijaisesti tarvitse olla itse toiminnassa vaan esimerkiksi olosuhteissa, toimintaympäristössä tai tavoitteenasettelussa.

Tavoitteenasettelun pitää olla toiminnan ja henkilöstön kehittymiseen kannustavaa. Tavoitteista tulee vitsi tai suorastaan laadun este, jos ne huikeasti ylittävät aidot mahdollisuudet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys