Pohjalaisten kasvatuskäsitykset hyvällä pohjalla

blog
Useimpien vastaajien mielestä kasvattajan tärkein tehtävä on välittää ja pitää huolta lapsista ja nuorista.

Toteutin Rewell Centerissä 29.10.2011 järjestetyssä Tutkimus tutuksi -tapahtumassa kyselyn lasten ja nuorten kasvatuksesta. Kyselyssä pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen kasvatusperiaatteet, jotka ovat alla tuloksen mukaisessa järjestyksessä tärkein ensimmäisenä. Sulkeissa on prosenttiosuus vastauksista, joissa periaate laitettiin mainitulle sijalle.

  1. Lapsista ja nuorista tulee välittää ja pitää huolta ja heidän tunteisiinsa ja tilanteisiinsa tulee eläytyä myötätuntoisesti. (45 %)
  2. Lasten ja nuorten luonnetta tulee kehittää hyvään suuntaan kannustavalla harjoittelulla ja opetuksella. (35 %)
  3. Lapsia ja nuoria tulee ohjata järjen käyttöön ja ymmärtämään, että hyvästä käytöksestä on hyötyä. (35 %)
  4. Lapsia ja nuoria tulee kasvattaa noudattamaan sääntöjä ja tekemään velvollisuutensa. (60 %)

Tulos on selvä ja samansuuntainen vastaajien sukupuolesta ja iästä riippumatta. Miehillä kasvatusperiaatteiden kolmen kärki on kannatukseltaan lähempänä toisiaan kuin naisilla. Kyselyyn vastanneista 65 henkilöstä naisia on noin 70 prosenttia ja miehiä 30 prosenttia. Vastaajista suurin osa (40 %) on 31-50 -vuotiaita.

Kysely liittyy Vaasan yliopiston tutkijaryhmän yhteisjulkaisuun, joka käsittelee lapsiin ja nuoriin liittyviä aiheita eri tieteenalojen näkökulmista. Tutkijatohtori Niina Mäntylän toimittama kirja Lapset ja nuoret yhteiskunnan toimijoina julkaistaan vuoden 2012 alkupuolella. Oman kirjoitelmani aiheena on lasten ja nuorten kasvatuksen filosofiset ongelmat. Keskeinen ongelma on se, että tarjolla on useita erilaisia kasvatusperiaatteita.

Yllä mainittujen kasvatusperiaatteiden taustalla on erilaisia etiikan teorioita ja niihin liittyviä kasvatuksellisia arvoja. Niitä voidaan havainnollistaa seuraavan talovertauksen avulla: Kuvitelkaamme kaupungin keskusta, jonka torin ympärillä on poliisiasema, kauppa, koulu ja koti. Velvollisuusetiikan normikeskeisyyttä edustaa poliisiasema, seurausetiikkaan liittyvää hyötyajattelua kauppa, hyve-etiikan kasvatusoptimismia koulu ja välittämisen etiikkaa koti.

Poliisiasema: lasten ja nuorten kasvatus velvollisuutena

Poliisiasema sopii symboliksi käsitykselle, että kasvatus on lasten ja nuorten ohjausta ja valvontaa. Kasvatuksen tavoitteena on saada lapset ja nuoret sisäistämään yhteisönsä käyttäytymissäännöt ja tavat.

Kauppa: lasten ja nuorten kasvatuksen hyödyllisyys

Seurausetiikan perusajatuksia noudattava kasvattaja ohjaa lasta tai nuorta järjen käyttöön. Hän ei kuitenkaan vetoa moraalisääntöjen velvoittavuuteen vaan niiden seuraamisesta saataviin etuihin ja hyötyihin. ”Kauppiasmainen” kasvattaja käy kauppaa lapsen kanssa – uhkaa, kiristää ja lahjoo tyyliin ”jos teet niin kuin sanon, saat toivomasi; jos taas olet tottelematon, et saa”.

Koulu: hyveellisen ihmisen kasvattaminen

Hyve-etiikan mukaan keskeistä lasten ja nuorten kasvatuksessa on hyvien luonteenpiirteiden monipuolinen kehittäminen. Hyve-etiikka tunnetaan myös hyvän elämän edellytysten pohtimisesta. Hyve-etiikkaan kuuluu siis pyrkimys hyvään elämään ja ihmisen luonteen jalostamiseen.

Koti: välittämisen etiikka

Laitosmaisen ja asiantuntijakeskeisen kasvatuksen vastapari on kotikasvatus, jossa lähdetään lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteeseen perustuvasta välittämisestä ja huolenpidosta. Välittämisen etiikan mukaan huolehtiminen tähtää huolehdittavien hyvinvointiin, suojelemiseen ja parantamiseen. Tällainen etiikka perustuu tarpeeseen tulla huolehdituksi ja kokemukseen huolehdittavana olemisesta. Tämä on jokaisen lapsen ja nuoren perustarve.

Poliisiaseman, kaupan ja koulun symboloimat etiikan mallit nojaavat ajatukseen moraalin järkiperäisyydestä. ”Poliisimaiset” ja ”kauppiasmaiset” kasvattajat uskovat lasten ja nuorten kykenevän tunnistamaan järkensä avulla moraaliset velvollisuudet ja hyvin toimimisen hyödyt. Tällainen järki- ja sääntöoptimismi ei kuitenkaan välttämättä vastaa kasvattajien arkikokemusta, sillä lapset toimivat usein päinvastoin kuin heitä on opetettu.

”Opettajamaiset” kasvattajat taas luottavat siihen, että lapsen ja nuoren luonnetta on mahdollista kehittää kannustavalla harjoittelulla. Vaikka tällainen hyve-eettinen lähtökohta on sympaattisempi kuin ”poliisimainen” tai ”kauppiasmainen” lähtökohta, Tutkimus tutuksi -tapahtuman kyselyyn vastanneet puolustivat ensisijaisesti välittämisen etiikalle tyypillistä näkemystä. Sen mukaan myötätunto, välittäminen ja huolenpito ovat tärkeintä, mitä kasvattaja voi lapselle ja nuorelle antaa.

Kyselyyn vastanneet osallistuivat kahden elokuvalipun arvontaan. Liput voitti Ari Koski Vaasasta. Onnea voittajalle ja lämmin kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys