Totuus, sivistys, hyvinvointi

blog
Totuus, sivistys ja hyvinvointi sopisivat strategiaansa uudistavan Vaasan yliopiston arvoiksi.

Yliopiston arvot ovat akateemisen yhteisön toimintaa ohjaavia ihanteita ja korkeimpia tavoitteita. Tähän yhteisöön kuuluvat yliopiston henkilöstö, opiskelijat ja johto. Vaikka arvot ovat usein julkilausumattomia, ne vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen toimintaan ja käyttäytymiseen. Vaikutuskykynsä takia arvot ovat ”kovia faktoja”, eivät ”pehmoilua”.

Nykyisen strategiansa mukaan Vaasan yliopisto tähtää kansainvälisyyteen, verkottuneisuuteen ja liiketoimintaorientoituneisuuteen. Strategiatekstissä näitä ei kuitenkaan sanota arvoiksi vaan ne sisältyvät yliopiston visioon eli tulevaisuudenkuvaan. Taustalla on ehkä näkemys, että kansainvälisyys, verkottuneisuus ja liiketoimintasuuntautuneisuus ovat pikemminkin välineitä kuin itseisarvoja.

Totuus on itseisarvo ja kaiken tieteellisen tutkimuksen perustavoite, vaikka tutkimus voi lisäksi tähdätä muun muassa erilaisten käytännön ongelmien ratkaisemiseen ja toimintasuositusten esittämiseen. Uusien tosiasioiden selvittäminen ja erehdysten korjaaminen ei ole millekään muulle instituutiolle yhtä perustavaa kuin yliopistolle.

Yliopiston ideaan kuuluu tiedollisten tavoitteiden asettaminen mahdollisimman korkealle. Siksi yliopistot tähtäävät sivistykseen, joka on ihmiskunnan tiedollisista tavoitteista korkein. Wilhelm von Humboldtin Berliinissä luoman tutkimusyliopiston johtoajatuksena oli Bildung durch Wissenschaft, ”sivistykseen tieteen kautta”, ja Suomessa J. V. Snellmann katsoi, että yliopistoissa viedään sivistystä eteenpäin tutkimuksen avulla. Sivistykseen kuuluu tiedon ja ymmärryksen ohella eettinen ja esteettinen ulottuvuus, jota sanotaan ”sydämen sivistykseksi”.

Hyvinvointi on yliopiston ”sisäinen” ja ”ulkoinen” arvo. Opiskelijoiden ja akateemisen yhteisön hyvinvointi on yliopiston ja koko yhteiskunnan etu. Tutkimuksen ja opetuksen kautta yliopisto levittää hyvinvointia yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään.

Hyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluu aineellisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisäksi henkinen, sosiaalinen, ekologinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Tämän sanominen on erityisen tärkeää liiketoimintaosaamista painottavassa Vaasan yliopistossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys