Hallitusohjelma: lupauksia vai aikomuksia?

blog
Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma sisältää monia tavoitteita, mutta hallitus ei suoranaisesti lupaa mitään.

Englantilainen filosofi John L. Austin (1911-1960) erotti toisistaan konstatiivit (toteamuslauseet), jotka ovat tosia tai epätosia, ja performatiivit (toimituslauseet), joiden lausumiselle tehdään jokin maailmaa muuttava ei-kielellinen teko. Performatiiveja ovat esimerkiksi ”lupaan”, ”vihin”, ”tuomitsen”.

Jos esimerkiksi hallitus lupaa jotain, velvollisuus pitää kyseinen lupaus tulee voimaan välittömästi. Lupaus siis velvoittaa, pelkkä aikomus ei.

Sisältääkö hallitusohjelma lupauksia vai vain aikomuksia? Sanamuotojen perustella hallitusohjelmassa esitetään konstatiiveja, ei performatiiveja. Hallitus kertoo pyrkivänsä moniin tavoitteisiin, muttei sanatarkasti lupaa mitään. Tosin konstatiivejakin voidaan käyttää performatiivisesti kuten sanoessani rouvalleni, että teen päivällisen. Jos jätän päivällisen tekemättä, minua moititaan lupauksen rikkomisesta. Monet pitävät hallitusohjelmaa lupaukseen rinnastettavana.

Jotkut lupaukset ovat kuitenkin vahvempia kuin toiset. Ehkä voidaan sanoa, että hallitus lupaa tehdä parhaansa, vaikka hallitusohjelman toteuma riippuu hallituksen lisäksi muun muassa eduskunnasta, Euroopan unionista ja maan talouskehityksestä.

Hallitusohjelmaan sisältyy monia tällaisia varovaisia lupauksia, jotka koskevat myös yliopistoja. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintoja kehitetään tutkintojen erilaisten tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta.
  • Korkeakoulutuksen rahoitus uudistetaan.
  • Korkeakouluopintoihin pääsyä tehdään sujuvammaksi.
  • Korkeakoulujen sisälle ja välille luodaan joustavia siirtymämahdollisuuksia.
  • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimusyhteistyötä lisätään.

Edellä mainitut vaikuttavat varovaisilta lupauksilta, koska hallitusohjelma jättää niiden toteuttamistavan tarkemmin määrittelemättä.

Hallitusohjelmaan sisältyy kuitenkin kaksi yliopistoja koskevaa yksiselitteistä toimenpidettä, joita voidaan pitää vahvoina lupauksina: yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu korvataan täysimääräisesti vuodesta 2012 lähtien ja yliopistoille tehtävien lahjoitusten verovähennyskelpoisuutta jatketaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys