Kauppatieteiden kansallinen strategia ja talouslasku

blog
Kauppatieteellistä opetusta antavat yliopistot ovat laatineet kansallisen strategian, jolla halutaan vahvistaa tieteenalan asemaa muun muassa Suomen Akatemian tutkimusrahoitushauissa. Strategiassa mainitaan kestävä kehitys ja talousjärjestelmän murros, mutta aika ei ilmeisesti ollut vielä kypsä talouslaskun (degrowth) mainitsemiselle.

Kansallinen strategia korostaa kauppatieteiden merkitystä liiketoiminnalle, johtamiselle ja koko yhteiskunnalle. Strategian mukaan kauppatieteet ovat etulinjassa talouskasvun ja hyvinvoinnin luomisessa.

Sivumennen sanoen Vaasan yliopiston liiketoimintaorientoituneisuuden visio sopii hyvin yhteen kauppatieteiden kansallisen strategian kanssa.

Talouskasvun tavoite pitää kuitenkin problematisoida. Luonnonvarojen ehtyminen, ympäristön saastuminen, kiihtyvä eläin- ja kasvilajien häviäminen ja voimakas väestönkasvu jo ennestään tiheästi asutuilla alueilla asettavat maailmantaloudelle reunaehdot, jotka estävät jatkuvan talouskasvun. Nämä vaikeat ympäristöongelmat tekevät hallittua ja sosiaalisesti oikeudenmukaista talouslaskua koskevan tutkimuksen polttavan ajankohtaiseksi.

Tarvitaan siis taloustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta siitä, miten kulutuksen ja talouskasvun tavoitteille rakentuneesta maailmanjärjestyksestä voitaisiin siirtyä mahdollisimman nopeasti, ongelmattomasti ja oikeudenmukaisesti alemman kulutustason yhteiskuntiin ja maailmanjärjestykseen.

Vaasan yliopistossa on käynnissä tähän aihepiiriin liittyvä – vaikkakaan ei suoranaisesti talouskasvukritiikin teoriaa käsittelevä – Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke ”Kuluttajat ja vastuullisuus liiketoiminnan uudistajina”. Tässä markkinoinnin oppiaineen hankkeessa tarkastellaan muun muassa kulutuksen vähentämisen ja elämäntavan yksinkertaistamisen problematiikkaa.

Vaikka juuri degrowth-termi ei olisikaan tuttu, on hämmentävää, että valtion ylimmät talouspäättäjät ovat perehtyneet kasvun ongelmiin huonosti. Tämä kävi ilmi Helsingissä 24.9.2010 järjestetyssä Kasvu murroksessa -konferenssissa. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan muun muassa kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys